Sowa – piękna królowa nocy

Sowy zamieszkują różne środowiska. Można je spotkać w lasach, na polach, łąkach i terenach bagiennych. Niektórym gatunkom zupełnie nie przeszkadza towarzystwo ludzi i wybierają miejsca, gdzie łatwo jest zdobyć pokarm. Inne ograniczają swoje występowanie jedynie do określonych siedlisk. Ptaki te właściwie od zawsze fascynowały człowieka, chociaż z drugiej strony na skutek licznych zabobonów były przedmiotem licznych prześladowań. Obecnie wszystkie gatunki sów występujące na terytorium naszego kraju objęte są ochroną ścisłą, co oznacza, że podlegają całorocznej ochronie na każdym etapie swojego życia.

Ogólna charakterystyka sów

Sowy to ptaki o bardzo charakterystycznym wyglądzie zewnętrznym. Podstawową cechą świadczącą o ich wyjątkowości jest duża, słabo wyodrębniona głowa, z wyraźnie zaznaczonymi wielkimi oczami, która stanowi około 1/4 wielkości całego ciała. Ponadto ptaki te wyróżnia krótki, hakowato zagięty dziób, służący do zabijania ofiar. Jego ostre krawędzie boczne umożliwiają podział większych zdobyczy na mniejsze porcje. Górna część dzioba jest pokryta miękką, zwykle żółtą woskówką. W woskówce lub na jej krawędzi znajdują się otwory nosowe. Sowa jest „dalekowidzem”, dlatego rozmieszczone wokół jej dzioba, wrażliwe na dotyk szczeciniaste pióra umożliwiają lokalizację przedmiotów znajdujących się w bliskiej odległości.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Ekologia na świecie: Wirunga ocalona

Park Narodowy Wirunga jest najstarszym afrykańskim parkiem narodowym i jednym z pierwszych obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO. Został założony w 1925 r. by chronić unikatowe krajobrazy, siedliska i niezwykłą różnorodność biologiczną. Dziś stanowi „łakomy kąsek” dla koncernów paliwowych, chcących wydobywać ropę naftową na terenie Parku.

Park Narodowy Wirunga został założony przez Belgów i początkowo nosił nazwę Parku Narodowego Alberta. Pierwszym Europejczykiem, który dotarł w 1861 r. do stożków wulkanicznych Wirunga, był John Speke - angielski podróżnik, oficer i badacz Afryki. Na początku XX w., w wyprawie eksplorującej ten region, na której czele stał książę Adolf Fryderyk Meklemburski, brał udział początkujący wówczas polski badacz Jan Czekanowski.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...