Sadownictwo

Pestkowe – podsumowanie sezonu / Marcin Oleszczak

(Sad 2014 nr 11, s.36-40)

Zaniechanie bądź ograniczenie zabiegów ochronnych drzew pestkowych negatywnie wpływa na ich kondycję i stan fitosanitarny. W sezonie 2014 w sadach wiśniowych notowano objawy brunatnej zgnilizny drzew pestkowych. Wystąpienie tej choroby mogło być spowodowane wyborem niewłaściwych terminów zwalczania tego patogenna. Należało wykonać dwa zabiegi: na początku kwitnienia i w pełni kwitnienia drzew. Wybór wykorzystywanego w tym czasie fungicydu powinien zależeć od aktualnych warunków klimatycznych. W ochronie przed brunatną zgnilizną należy pamiętać o przemiennym stosowaniu preparatów z różnych grup chemicznych. Ochrona śliw powinna przebiegać w nieco inny sposób. Opryski powinny być przeprowadzone około trzy tygodnie po kwitnieniu oraz przed zbiorem owoców.

W sezonie 2014 w sadach wiśniowych i czereśniowych wystąpił również rak bakteryjny. Ochrona przed sprawcą tej choroby powinna być prowadzona konsekwentnie i systematycznie za pomocą zabiegów preparatami miedziowymi, począwszy od fazy nabrzmiewania pąków. Kolejne opryski należy wykonać w czasie kwitnienia drzew, a w przypadku odmian wrażliwych, także zaraz po kwitnieniu. O zwalczaniu patogenna warto pamiętać również w czasie opadania liści. W tym okresie zaleca się wykonanie jednego lub dwóch zabiegów preparatami miedziowymi.

Tegoroczne warunki atmosferyczne sprzyjały rozwojowi drobnej plamistości liści drzew pestkowych, choroby, która charakteryzuje się gwałtownym rozwojem epidemii, szybkim pojawieniem się objawów chorobowych i nagłą masową defoliacją drzew. Opanowanie infekcji pierwotnej daje niemal całkowitą pewność na całkowite zwalczenie choroby. Natomiast w przypadku rozprzestrzeniania się jej w sadzie, dalsza ochrona może okazać się bardzo trudna i kosztowna. W sezonie 2014 zanotowano też nasilenie występowania dziurkowatości liści w sadach śliwowych.

W ostatnich sezonach w sadach wiśniowych zaobserwowano obecność chorób wirusowych, które są dość trudne do rozpoznania. Z kolei uprawy śliw były atakowane przez wirus ospowatości śliw. W przypadku tej choroby niezwykle ważna jest zdrowotność materiału szkółkarskiego oraz zwalczanie populacji jej wektorów, czyli mszyc.

Przebieg warunków atmosferycznych w ostatnim sezonie sprzyjał występowaniu nasionnicy trześniówki. W zwalczaniu tego szkodnika najważniejszy jest monitoring, przy użyciu żółtych tablic lepowych.

 

Oprac. Joanna Radziewicz

Szkodniki sadów – podsumowanie sezonu / Alicja Maciesiak

(Owoce Warzywa Kwiaty 2014 nr 12, s.70-71)

W minionym sezonie w sadach jabłoniowych zanotowano obecność przędziorków, a przede wszystkim przędziorka owocowca. Najczęściej szkodniki te zwalczano stosując preparaty olejowe (Łatane 800 EC, Promanal 60 EC, Treol 770 EC) na początku sezonu wegetacyjnego. Generalnie w sadach, w których zabieg był wykonany przed kwitnieniem, a następnie w późniejszym terminie (wyznaczonym na podstawie lustracji), nie było większych problemów z przędziorkami. Natomiast, jeśli jego zwalczanie rozpoczęto dopiero po kwitnieniu efekty nie były zadowalające, ponieważ na liściach były obecne już wszystkie stadia rozwojowe tego szkodnika, a zastosowane preparaty często nie były dostosowane do stadiów dominujących.

Szpeciele w sadach zwalczano najczęściej równocześnie z przędziorkami, jeśli zastosowano środki Ortus 05 SC, Sumo 10 EC/Koromite 10 EC, Envidor 240 SC/Vege 240 SC.

Walkę z mszycą jabłoniowo-babkową najlepiej rozpocząć w początkowym okresie ich żerowania (przed kwitnieniem i tuż po nim). W ostatnim sezonie w eliminacji tego szkodnika nadużywano preparatów z grupy chloronikotynyli (Apacz 50 WG, Actara 25 WG, Calypso 480 SC, Mospilan 20 SP i jego odpowiedniki).

W sadach bardzo licznie występowała bawełnica korówka. Jej kolonie obserwowano już w czasie kwitnienia. Zwalczanie tej mszycy jest bardzo trudne, dlatego przez cały sezon wegetacyjny należy prowadzić dokładny monitoring na obecność tego szkodnika. Efektywność zabiegów ochronnych można zwiększyć poprzez dodanie środka zwilżającego do cieczy użytkowej. Wyjątkiem jest preparat Movento 100 SC, który ma w swoim składzie zwilżacz. Najczęściej do całkowitej eliminacji bawełnicy niezbędne jest powtórzenie całego procesu po 10-14 dniach. Wysoką skuteczność zapewnia też dokładne naniesienie cieczy użytkowej na drzewa, pnie, odrosty korzeniowe, najlepiej w dawne 1000 l/ha.

W niektórych sadach pewne szkody poczyniła również owocnica jabłkowa. Zwalczanie tego szkodnika powinno być wykonane pod koniec opadania płatków kwiatowych. Z kolei w rejonach występowania kwieciaka jabłkowca dużą skuteczność przyniosły opryski w fazie pękania pąków.

Z roku na rok rozszerza się zasięg występowania toczyka gruszowiaczka, którego zwalczanie najlepiej jest rozpocząć pod koniec opadania pąków kwiatowych i powtórzyć po 7-10 dniach. W sadach śliwowych i gruszowych zauważono obecność szpecieli. W tym przypadku zabieg ochronny powinien być przeprowadzony na podstawie lustracji wykonanej latem poprzedniego roku, natomiast jego eliminacja – wczesną wiosną.

W sadach czereśniowych i wiśniowych licznie występowały nasionnice, których zwalczanie jest utrudnione ze względu na niewielki asortyment środków.

 

Oprac. Joanna Radziewicz

 

Według GUS / Monika Strużyk

(Sad 2014 nr 11, s.70-71)

Z danych GUS za 2013 rok wynika, że w minionym sezonie produkcja owoców z drzew była rekordowo wysoka. Wyniosła 3521,6 tys. ton i była wyższa od ubiegłorocznej o 7,2 procent. O tak dobrym wyniku zadecydowały między innymi dobre plonowanie większości gatunków     oraz wchodzenie w okres owocowania nowych nasadzeń.

Największy wzrost produkcji miał miejsce w przypadku jabłek. W porównaniu z 2012 rokiem plony tych owoców były wyższe o 7,2 procent. Do takiego wzrostu przyczyniło się wejście w pełnię owocowania wielu nowych nasadzeń, uprawa odmian plennych oraz dalsza intensyfikacja produkcji. Wśród odmian dominowały ‘Idared’, ‘Šampion’ i ‘Jonadold’.

W 2013 roku produkcja gruszek wyniosła 75,7 tys. ton i była o 17 procent wyższa niż w roku ubiegłym. Tak duże zbiory były wynikiem znacznego wzrostu plonowania. W tym sezonie najlepiej owocowały odmiany ‘Konferencja’ i ‘Faworytka’.

Zbiory śliwek kształtowały się na poziomie 102 tys. ton, a wiśni na poziomie 188 tys. ton. Łączną produkcję brzoskwiń, moreli i orzechów włoskich w 2013 roku oszacowano na 22,6 tys. ton.

Według przedwynikowego szacunku GUS zbiory owoców z drzew w bieżącym roku będą o 2,3 procent wyższe od tych uzyskanych w 2013 roku i wyniosą około 3,6 mln ton.

 

Oprac. Joanna Radziewicz

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter