Polskie gospodarstwa rolne w ue

Większość gospodarstw rolnych w Polsce to z reguły małe, niewyspecjalizowane i niezainteresowane sprzedażą płodów na zewnątrz przedsiębiorstwa. Jednak daje się zauważyć, że Ci, którzy produkują na sprzedaż, ich sytuacja finansowa zaczyna się poprawiać.

Większość z prawie 2,3 mln gospodarstw w Polsce to niewielkie tzw. „przydomowe ogródki”, których zadaniem jest wyżywić swoich gospodarzy. 1/4 gospodarstw, która w ogóle hoduje świnie, ma najwyżej dwie w chlewie. Połowa ma jedną bądź dwie krowy. Co nie stanowi żadnej produkcji. W statystyce unijnej za towarowe gospodarstwo uznaje się dopiero takie, które zapewnia rocznie co najmniej 4 tys. euro dochodu z produkcji. W Polsce jest ich zaledwie 38,8 proc.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Dekada w Unii już za nami…

Z perspektywy 10 lat widać, że Polska dokonała znaczącego awansu politycznego w Unii Europejskiej. Przez lata Polska nauczyła się oddziaływać na UE i ją kształtować zgodnie ze swoimi interesami i potrzebami: wspierała ideę rynku wewnętrznego, występowała z inicjatywami, brała aktywny udział w najważniejszych europejskich debatach systemowych w przekonaniu, że to nasze sprawy. Od lat inwestuje w politykę energetyczną UE, aby zwiększyć nasze bezpieczeństwo energetyczne.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Konsekwencje rosyjskiego embarga

7 sierpnia 2014 r. rząd Rosji na mocy dekretu prezydenta Władimira Putina z 6 sierpnia wprowadził na okres jednego roku zakaz importu wybranych grup towarów i surowców rolno-spożywczych z krajów, które nałożyły wcześniej sankcje ekonomiczne na rosyjskie osoby fizyczne i prawne lub przyłączyły się do takich sankcji. Zakaz obejmuje import z państw Unii Europejskiej, Norwegii, USA, Kanady i Australii. Fakt ten z pewnością będzie miał wpływ na rynki światowe produktów rolno-spożywczych. Warto przypomnieć, że Polska już nie raz była objęta zakazem wwozu produktów rolno-spożywczych do Rosji. Pierwszy raz w latach 2005-2007, potem w 2011 r. i ponownie od sierpnia tego roku. Jakie będą tego skutki? Można się tylko domyślać.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...