Harmonogram PROW 2014-2020

22 stycznia 2016 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło długo wyczekiwany przez rolników harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020. Planuje się, że łączne środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 wyniosą 13,5 mld euro, w tym: 8,5 mld z budżetu UE (EFRROW) i 4,9 mld euro wkładu krajowego.

Rozwój gospodarstw

  • W marcu odbędzie się nabór na działania „Premia dla młodych rolników”, „Modernizacja gospodarstw rolnych".
  • W czerwcu będzie można składać wnioski na wsparcie w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”, a w sierpniu na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”.
  • W marcu 2017 resort rolnictwa przewiduje uruchomienie działania „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”.
  • Również w I kwartale 2017 ma odbyć się nabór na „Restrukturyzację małych gospodarstw” i „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”.
    Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

    Czytaj więcej...

Kukurydza – produkcja w 2015 r. i prognozy na rok 2016

Kukurydza w Polsce

21 grudnia, GUS opublikował szacunkowe dane produkcji roślinnej w roku 2015. Według tych danych, powierzchnia kukurydzy uprawianej na ziarno wyniosła około 670 tysięcy ha, plony oszacowano na 47,1 dt/ha czyli niższe od ubiegłorocznych o ok. 28,5%. Zbiory według szacunku wynikowego określono na blisko 3,2 mln ton, mniejsze od zbiorów ubiegłorocznych o ok. 29%. Jak zaznacza GUS, z części plantacji nie dokonano zbiorów z powodu słabego wykształcenia kolb i zaschnięcia roślin.

Kukurydza w UE28

Według Strategie Grains plony kukurydzy w UE 28, w bieżącym sezonie wyniosły średnio 6,1 t/ha i były niższe o 23% od ubiegłorocznych (7,9 t/ha). Powierzchnia uprawy była podobna, jak w poprzednim sezonie: 9,3 mln ha. Zbiory oceniane są na 57,3 mln ton. Oznacza to drastyczny spadek unijnych zbiorów w stosunku do 2014 r., w którym odnotowano rekordowy poziom produkcji kukurydzy: 75,9 mln ton. Oznacza to zmniejszenie zapasów i zwiększenie importu, który może wynieść około 15 mln ton.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Pogłowie świń w Polsce

W pierwszym miesiącu 2016 roku analitycy Głównego Urzędu Statystycznego, poinformowali o silnym spadku pogłowia świń w Polsce, które zmniejszyło się o 6 proc. w grudniu 2015 r. w stosunku do roku poprzedniego i liczyło 10590,2 tys. sztuk. Nie jest to nowe zjawisko, bowiem od kilku lat obserwuje się systematyczny spadek pogłowia trzody chlewnej w kraju.

Rosyjskie embargo oraz pojawiające się przypadki wirusa ASF, które uniemożliwiają eksport polskiej wieprzowiny do wielu krajów azjatyckich, są głównymi przyczynami spadku opłacalności produkcji mięsa wieprzowego w Polsce. Ponadto, krajowy rynek coraz bardziej uzależnia się od tańszego, często gorszej jakości, mięsa wieprzowego z zagranicy.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...