Polska gęsina dawniej i dziś

Chów gęsi w Polsce ma bardzo długą tradycję, sięgającą XVII wieku. Wyraźny rozkwit produkcji nastąpił w XIX wieku, kiedy na warszawskiej giełdzie sprzedawano rocznie ponad 3,5 mln żywych gęsi. Dziś, blisko w 100%, tuszki lub ich elementy trafiają do Niemiec. Małe ilości gęsiny sprzedawane są także do Szwajcarii, Danii oraz Anglii. Równie cennym produktem jest puch i pierze eksportowane do Niemiec, Japonii, USA, Francji, Szwajcarii czy Tajwanu.   

Ludzie od niepamiętnych czasów delektowali się mięsem drobiowym różnych gatunków, ze względu na jego walory smakowe. Spośród licznej grupy drobiu rzeźnego szczególnym uznaniem od zawsze cieszyła się tłusta, dorodna gęś, podawana w różnych postaciach. Jej obecność na stole świadczyła o zamożności gospodarza.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Rolnicy, którzy uzyskali płatności bezpośrednie, tzw. dopłaty do gruntów rolnych, są zobowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez: ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, suszę, grad, czy powódź.

Obowiązek ubezpieczenia, uważa się za spełniony, tylko w przypadku gdy od dnia 1 lipca roku następującego po roku, za który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie, w okresie 12 miesięcy, ochroną ubezpieczeniową jest objęte co najmniej 50% powierzchni upraw, od co najmniej jednego z ryzyk.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...