Problemy w rolnictwie

Spadek dochodów w rolnictwie brytyjskim

(Agra Europe 2011, nr 2463, s. 23)

Dochody w rolnictwie brytyjskim w 2010 r. były o 4,3% mniejsze niż w 2009 r. i o 12% mniejsze niż w 2008 r. Wpłynęły na to rosnące koszty produkcji oraz spadek wartości dopłat bezpośrednich do rolnictwa będący wynikiem zmian wartości waluty. Spadek dochodów nastąpił mimo wzrostu wartości produkcji rolniczej ogółem. Zwiększyła się ona o 5,3% w porównaniu z 2009 r. i wyniosła 20,7 mld funtów sterlingów (23,3 mld euro). Zwiększyła się przede wszystkim wartość produkcji nasion roślin oleistych, drobiu i mleka.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Produkcja zwierzęca

Produkcja drobiarska w Indiach

(Agra Europe 2011, nr 2472, s. 16)

 

W ciągu ostatnich 10 lat produkcja drobiarska w Indiach rosła rocznie o 8-10%, a podczas trzech ostatnich lat – o 15% rocznie. Wzrost ten utrzyma się, ponieważ stale rośnie popyt na produkty drobiarskie. Spożycie mięsa drobiu wynosi 2,4 kg rocznie na osobę, ale co roku zwiększa się o około 10%. Przyczynia się do tego wzrost produktu krajowego brutto, rosnąca siła nabywcza ludności i urbanizacja kraju. Wartość rynku drobiarskiego w Indiach ocenia się na 470 mld rupii (748,8 mln euro), na co w 95% składa się mięso brojlerów i jaja. Indie są czwartym na świecie producentem mięsa drobiu – wytwarza się go tam 2,9 mln ton rocznie. Produkcja jaj wynosi 57 mld sztuk – pod tym względem Indie zajmują trzecie miejsce na świecie. W najbliższych latach produkcja mięsa drobiu będzie w Indiach rosła o 15-18% rocznie, a jaj – o 5-7% rocznie.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Produkty rolno-spożywcze

Zbiory zbóż w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2011, nr 2471, s. 11)

Powierzchnia uprawy zbóż w Unii Europejskiej w bieżącym roku wynosi 56,3 mln ha, podobnie jak w poprzednim roku. Natomiast zbiory zbóż są niższe – wyniosły one 272 mln ton, podczas gdy rok wcześniej osiągnęły 274 mln ton. Zbiory pszenicy zwyczajnej ocenia się na 122 mln ton, czyli są o 2,9% mniejsze niż w poprzednim roku. Zbiory pszenicy twardej wyniosły 7,7 mln ton (o 12% mniej niż przed rokiem). Zbiory jęczmienia szacuje się na 50 mln ton (w 2010 r. – 53 mln ton) – o 3,5% zmniejszyły się plony tego zboża, a powierzchnia jego uprawy – o 1%. Produkcja kukurydzy wzrosła o 9% i osiągnęła 60 mln ton. O 8,2% zwiększył się areał jej uprawy. Zbiory kukurydzy zwiększyły się we wszystkich krajach będących jej głównymi producentami. We Francji osiągnęły one 14 mln ton (w 2010 r. – 13,6 mln ton), we Włoszech – 9,1 mln ton (w 2010 r. – 8 mln ton), a na Węgrzech – 7,8 mln ton (w 2010 r. – 7,4 mln ton). Zbiory owsa w 27 krajach  Unii osiągnęły 7,7 mln ton, czyli wzrosły o 5,8%, a plony tego zboża zwiększyły się o 7%.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Rynki rolne

Eksport wieprzowiny z krajów Unii Europejskiej

(Agra Europe 2011, nr 2474, s. 18)

W maju bieżącego roku na rynki w krajach Unii Europejskiej trafiła wieprzowina z prywatnych magazynów. Rok wcześniej spadające ceny wieprzowiny spowodowały zmagazynowanie w prywatnych przechowalniach 141218 ton tego mięsa. W maju sprzedano 28175 t, w czerwcu – 52873 t, w lipcu – 24873 t, a w sierpniu – 35297 t.  Obawiano się, że zakończenie przechowywania wieprzowiny spowoduje spadek cen. Jednak od maja ceny nie uległy dużym zmianom i utrzymują się na poziomie około 156 euro za 100 kg. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy roku z Unii Europejskiej eksportowano 1,229 mln ton wieprzowiny, czyli o 31% więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...