Rynki rolne

Nie jest dobrze w owocach miękkich / Jolanta Szaciłło

(Warzywa i Owoce Miękkie 2016 nr 6, s. 28-29)

            Z Polski pochodzi 57 proc. europejskiej i 53 proc. światowej produkcji czarnej porzeczki. Oszacowanie krajowych zbiorów jest bardzo trudne, gdyż na 12 tys. producentów zaledwie 60 wchodzi w skład Krajowego Stowarzyszenia Plantatorów Czarnych Porzeczek. Rynek dla tych owoców to głównie przetwórstwo. W ostatnim roku ceny skupu były bardzo niskie i kształtowały się na poziomie 55 gr/kg, co było związane ze spadkiem zapotrzebowania na te owoce. Państwo starało się pomóc plantatorom proponując 600 złotowe wsparcie, z pomocy de minimis do 1 ha.

3 października 2015 roku weszły w życie przepisy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych. Zgodne z jej zapisami, każde dostarczenie produktów rolnych do pierwszego nabywcy wymaga pisemnej zgody. Podstawowymi elementami takiej umowy są: cena do zapłaty za dostawę lub określenie sposobu jej kalkulacji, ilość i jakość dostarczanych produktów, terminy dostaw, okres obowiązywania umowy, klauzule dotyczące jej rozwiązania, oraz warunki płatności. Jednak, nie dostosowanie się do tych ustaleń nie pociąga za sobą żadnych sankcji, więc ich realizacja nie zawsze przebiega prawidłowo.

Zgodnie z zapewnieniami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad projektem ustawy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, która uwzględni kary w przypadku nadużywania przewagi kontraktowej większych podmiotów łańcucha rolno-spożywczego wobec mniejszych. Ustawa mogłaby wejść w życie na początku przyszłego roku.

 

Oprac. Joanna Radziewicz

 

Borówkowe remanenty / Grzegorz Klimek

(Sad Nowoczesny 2016 nr 5, s. 16-17)

Sukces w produkcji borówki wysokiej (amerykańskiej) w Polsce wynika z faktu, że jest to jeden z niewielu gatunków, a wśród owoców miękkich bodaj jedyny,  produkowanych wyłącznie na potrzeby rynku owoców deserowych. Poza tym borówka jest najbardziej atrakcyjnym gatunkiem dla producenta

Światowa kariera borówki wysokiej (amerykańskiej), rozpoczęła się w latach 30-tych XX w. w USA. Dziś to Stany Zjednoczone są światowym liderem w produkcji tych owoców. Na drugiej pozycji znajduje się Kanada. W tych dwóch państwach produkcja wynosi ponad 100 tys. ton.

Polska zajmuje na świecie trzecią pozycję w produkcji borówki. Nasze zbiory ocenia się na 3 proc. światowych. W Europie jesteśmy liderem w produkcji tych owoców, z udziałem wynoszącym 20 proc. Obecnie w Polsce zbieramy około 15 tys. ton tego gatunku.

W Polsce produkcja borówki amerykańskiej stale rośnie. Szacuje się, że w 2014 r. wyprodukowano 3,5 mln sadzonek i wszystkie zostały sprzedane. W takim razie areał zajęty przez plantacje borówki może rosnąć nawet o 10 proc. rocznie. Produkcja tych owoców w Polsce jest bardzo opłacalna. W ocenie samych plantatorów 70-80 proc. produkcji trafia na eksport.

Szacuje się, że jednostkowe koszty produkcji owoców mogą wynosić obecnie 6,0-6,5 zł/kg przy plonie 15 ton/ha. Średnia cena hurtowa to około 12 zł za kg. Współczynnikiem opłacalności wynoszącym 185-200 proc. nie może się poszczycić w Polsce żaden inny gatunek owoców.

Oprac. Aleksandra Szymańska

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter