Choroby i szkodniki roślin

Przed siewem kukurydzy

(Hodowla i Chów Bydła 2016 nr 5, s. 9)

            Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie stanowi, że dzierżawca bądź zarządca obwodu łowieckiego zobowiązany jest do wynagrodzenia szkód, które zostały wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenia i sarny, bądź też przy wykonywaniu polowania. Ustawa nakłada jednocześnie na posiadaczy lub właścicieli gruntów rolnych powinność współdziałania, zgodnie z potrzebami, w zabezpieczaniu gruntów przed szkodami.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 określa szczegółowy tryb przeprowadzania szacowania wstępnego i ostatecznego szkód. Poza tym państwo odpowiada za szkody wyrządzone przez niektóre zwierzęta objęte ochroną gatunkową, tj. wilki, żubry, niedźwiedzie, rysie i bobry oraz zwierzęta łowne podlegające całorocznej ochronie (ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Pielęgnacja roślin

Kalendarz pielęgnacji róż / Katarzyna Fik

(Twój Ogrodnik 2016 nr 6, s. 7-8)

            Jednym z najważniejszych zabiegów wiosennych jest cięcie róż, najlepiej pod koniec marca lub na początku kwietnia. Ciecie powinno być przeprowadzone na głębokość zdrowej zielonej tkanki, ukośnie, około pół centymetra nad zewnętrznym pąkiem.

U róż rabatowych wielokwiatowych i miniaturowych zostawia się od trzech do siedmiu pędów. Pozostałe powinny być skrócone na 3-5 oczek. Młode przyrosty róż pnących  powtarzających kwitnienie obcina się do 3-5 oczek, a w przypadku róż okrywowych przycina się tyko zbyt długie gałązki. U krzewów parkowych usuwa się stare i niekwitnące gałęzie, a pozostałe skraca się o 1/3.

Równocześnie z cięciem należy przeprowadzić zabieg nawożenia, najlepiej preparatami o przedłużonym działaniu, zawierającymi azot, fosfor, potas, magnez i żelazo. Nawóz powinien być rozsypany dookoła krzewu z daleka od szyjki korzeniowej. Warto też przeprowadzić opryski przeciw chorobom i szkodnikom.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Dobrostan zwierząt i zagrożone gatunki

Fakty, które mogą zadziwić

(Hodowla i Chów Bydła, 2016 nr 5, s. 8)

            Hodowcy krów, wiedzą o nich bardzo wiele, są jednak fakty, które mogą zadziwić nawet wielkiego znawcę bydła. Oto kilka ciekawych informacji na temat krów:

 • Krowa w ciągu swego życia daje około 200 tys. szklanek mleka.
 • Krowa umie wejść po schodach na górę, ale nie potrafi zejść w dół.
 • Nie ma dwóch takich samych zabarwień futra krowy (podobnie jak ludzkie odciski).
 • Woły nie rozróżniają kolorów.
 • Gruczoły potowe występują tylko w nosie krowy.
 • Większość krów daje więcej mleka, gdy słucha muzyki.
 • Krowy zaczęto oswajać przed 8000 laty w Indiach i Mezopotamii.
 • Krowy, jako jedne z niewielu gatunków roślinożernych, w czasie głodu stają się kanibalami.
 • W Indiach, krowa uważana jest za święte zwierze. Mocz bydła rogatego sprzedawany jest tam w butelkach jako lek.
 • Krowy potrafią żywić długotrwałą urazę do innych członków stada i źle ich traktować.
 • To bardzo społeczne zwierzęta, często w stadzie powstają bliskie więzi.
 • Codziennie spędzają około 8 godzin na jedzeniu.
 • Krowa sypia około 7 godzin na dobę.
 • Naukowcy badający, jak pasą się krowy, zauważyli, że zwierzęta zazwyczaj ustawiają się w linii północ-południe, tj. głowy bydła rogatego bywają skierowane na północ lub na południe. Często prawie całe stado patrzy w jedną stronę.
 • Według najnowszych badań krowy mają różne charaktery, są inteligentne, zdolne do zapamiętywania różnych rzeczy.
 • Krowy wybierają swych przywódców na podstawie inteligencji.
 • Są złożone emocjonalnie i potrafią martwić się o przyszłość.
 • Naukowcy odkryli, że krowy są zdolne do rozwiązywania problemów, cieszą się z wyzwania intelektualnego i ekscytują się znalezieniem rozwiązania.
  Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

  Czytaj więcej...

Rynki rolne

Nie jest dobrze w owocach miękkich / Jolanta Szaciłło

(Warzywa i Owoce Miękkie 2016 nr 6, s. 28-29)

            Z Polski pochodzi 57 proc. europejskiej i 53 proc. światowej produkcji czarnej porzeczki. Oszacowanie krajowych zbiorów jest bardzo trudne, gdyż na 12 tys. producentów zaledwie 60 wchodzi w skład Krajowego Stowarzyszenia Plantatorów Czarnych Porzeczek. Rynek dla tych owoców to głównie przetwórstwo. W ostatnim roku ceny skupu były bardzo niskie i kształtowały się na poziomie 55 gr/kg, co było związane ze spadkiem zapotrzebowania na te owoce. Państwo starało się pomóc plantatorom proponując 600 złotowe wsparcie, z pomocy de minimis do 1 ha.

3 października 2015 roku weszły w życie przepisy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych. Zgodne z jej zapisami, każde dostarczenie produktów rolnych do pierwszego nabywcy wymaga pisemnej zgody. Podstawowymi elementami takiej umowy są: cena do zapłaty za dostawę lub określenie sposobu jej kalkulacji, ilość i jakość dostarczanych produktów, terminy dostaw, okres obowiązywania umowy, klauzule dotyczące jej rozwiązania, oraz warunki płatności. Jednak, nie dostosowanie się do tych ustaleń nie pociąga za sobą żadnych sankcji, więc ich realizacja nie zawsze przebiega prawidłowo.

Zgodnie z zapewnieniami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad projektem ustawy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, która uwzględni kary w przypadku nadużywania przewagi kontraktowej większych podmiotów łańcucha rolno-spożywczego wobec mniejszych. Ustawa mogłaby wejść w życie na początku przyszłego roku.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Uprawa i nawożenie roślin

Zagrożenia z wycofania / Zdzisław Woźniak

(Warzywa i Owoce Miękkie 2016 nr 5, s. 75)

            Komisja Europejska zamierza wycofać wiele substancji czynnych środków ochrony roślin. W związku z tym Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin zleciło opracowanie ekspertyzy, którą przygotowano dla siedmiu upraw: jabłoni, czarnej porzeczki, rzepaku, buraka cukrowego, ziemniaków, pszenicy i kukurydzy. W ekspertyzie wyróżniono ogólne potencjalne skutki wycofania substancji czynnych dla agrotechniki i środowiska naturalnego, uwzględniając straty w wielkości i jakości plonu i wzrost kosztów produkcji.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Żywność

Nie taki diabeł starszny… /Małgorzata Rosikiewicz

(Warzywa i Owoce Miękkie 2016 nr 6, s. 14-16)

            Certyfikacja produkcji warzyw i owoców pozwala na lepszy zbyt i osiągnięcie bardziej korzystnych cen. W Polsce najbardziej popularna jest certyfikacja żywności ekologicznej, integrowana produkcja i system GlobalGAP.

            GlobalGAP jest jednym z najważniejszych standardów dotyczących produkcji pierwotnej – upraw polowych, chowu zwierząt, akwakultury. Opiera się na zasadach dobrych praktyk rolniczych i składa się z trzech modułów: all farm base – wymagania dla wszystkich gospodarstw, crop base – wymagania sprecyzowane dla produkcji roślinnej, fruit & vegetable – wymagania dla produkcji owoców i warzyw.

Najważniejsze obszary do spełnienia to: identyfikowalność (pozwala na prześledzenie całego cyklu produkcyjnego), stosowanie nawozów (nawozy mineralne muszą być stosowane w optymalnych terminach, na podstawie analizy gleby oraz zapotrzebowania roślin na składniki odżywcze, odpowiednio przechowywane), stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin (wykorzystanie różnych technik ochronnych – chemicznych i biologicznych, prowadzenie szczegółowych zapisów wszystkich zabiegów, przestrzeganie regulacji prawnych w zakresie ochrony roślin), jakość produktu (niezbędne są wyniki potwierdzające jakość), konieczne jest dokonywanie zapisów dotyczących wszelkich działań związanych ze zbiorem i obróbką pozbiorczą, jakość wody (woda musi spełniać określone wymagania jakościowe), bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników (konieczność szkoleń z zakresu pierwszej pomocy i ppoż, stosowanie odzieży ochronnej, dostęp do wody, apteczek i toalet), dbałość o otoczenie (odpowiednie zagospodarowanie odpadów, substancji niebezpiecznych, ochrona środowiska), dokumentacja (prowadzenie starannej dokumentacji na każdym etapie produkcji). Koszt certyfikacji GlobalGAP wynosi około 5 tys. zł.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Woda w sadzie

Nawozy z wodą / Tomasz Lipa, Andrzej Grenda

(Sad Nowoczesny, 2016 nr 5, s. 22-23)

            Fertygacja jest systemem zasilania roślin składnikami pokarmowymi dostarczonymi przez nawodnienie. W naszych warunkach klimatycznych, w uprawach polowych, powinna być uzupełnieniem nawożenia tradycyjnego.

Podczas planowania fertygacji trzeba wziąć pod uwagę zasobność gleby w składniki pokarmowe, tj. fosfor, potas, magnes i wapń. Należy również wykonać analizę chemiczną wody (określić zawartość wapnia, żelaza, pH, EC).

Warunkiem skuteczności tej metody są: używanie w pełni rozpuszczalnych nawozów wysokiej jakości, dostosowanie dawek nawozów do fazy rozwojowej roślin i stężenia preparatów do częstotliwości zabiegów.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...