Dobrostan zwierząt i zagrożone gatunki

Fakty, które mogą zadziwić

(Hodowla i Chów Bydła, 2016 nr 5, s. 8)

            Hodowcy krów, wiedzą o nich bardzo wiele, są jednak fakty, które mogą zadziwić nawet wielkiego znawcę bydła. Oto kilka ciekawych informacji na temat krów:

 • Krowa w ciągu swego życia daje około 200 tys. szklanek mleka.
 • Krowa umie wejść po schodach na górę, ale nie potrafi zejść w dół.
 • Nie ma dwóch takich samych zabarwień futra krowy (podobnie jak ludzkie odciski).
 • Woły nie rozróżniają kolorów.
 • Gruczoły potowe występują tylko w nosie krowy.
 • Większość krów daje więcej mleka, gdy słucha muzyki.
 • Krowy zaczęto oswajać przed 8000 laty w Indiach i Mezopotamii.
 • Krowy, jako jedne z niewielu gatunków roślinożernych, w czasie głodu stają się kanibalami.
 • W Indiach, krowa uważana jest za święte zwierze. Mocz bydła rogatego sprzedawany jest tam w butelkach jako lek.
 • Krowy potrafią żywić długotrwałą urazę do innych członków stada i źle ich traktować.
 • To bardzo społeczne zwierzęta, często w stadzie powstają bliskie więzi.
 • Codziennie spędzają około 8 godzin na jedzeniu.
 • Krowa sypia około 7 godzin na dobę.
 • Naukowcy badający, jak pasą się krowy, zauważyli, że zwierzęta zazwyczaj ustawiają się w linii północ-południe, tj. głowy bydła rogatego bywają skierowane na północ lub na południe. Często prawie całe stado patrzy w jedną stronę.
 • Według najnowszych badań krowy mają różne charaktery, są inteligentne, zdolne do zapamiętywania różnych rzeczy.
 • Krowy wybierają swych przywódców na podstawie inteligencji.
 • Są złożone emocjonalnie i potrafią martwić się o przyszłość.
 • Naukowcy odkryli, że krowy są zdolne do rozwiązywania problemów, cieszą się z wyzwania intelektualnego i ekscytują się znalezieniem rozwiązania.

Oprac. Aleksandra Szymańska

Połowa mleka pod oceną / Danuta Radzio

(Przegląd Hodowlany, 2016 nr 3, s. 7-11)

Podsumowanie za 2015 rok, opracowywane przez Dział Oceny Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, obrazuje w liczbach sytuację, jaka miała miejsce w minionym roku. Według danych podsumowujących działalność Działu z zakresu prowadzenia wartości użytkowej, w 2015 r. przeciętnie ocenianych było 753 613 krów, co w porównaniu z rokiem 2014 daje wzrosty o 20 372 krowy pod oceną. Ich przeciętna wydajność wyniosła 7771 kg mleka o zawartości 4,09% tłuszczu i 3,36% białka. Populacja krów ocenianych znajdowała się w 2015 r. w 20 969 oborach, co daje nam średnią wielkość stada na poziomie prawie 36 krów.

Poprawiające się wyniki są efektem konsekwentnej pracy i wysiłku hodowców włożonych w osiągnięcie takich wyników dla poszczególnych stad i pojedynczych krów. Rejony najbogatsze pod kątem przeciętnej liczby krów ocenianych w 2015 r. to:

 • woj. wielkopolskie - ponad 142 tys. krów ocenianych,
 • woj. podlaskie – prawie 141 tys.,
 • woj. mazowieckie – ponad 130 tys.

Wśród największych osiągnięć w zakresie doskonalenia populacji ocenianych krów mlecznych wymienia się:

 • Prawie 760 tys. krów było pod oceną na koniec roku 2015.
 • Wydłuża się lista rekordzistek z wydajnością 100 tys. kg mleka (w wydajności życiowej rekordową produkcją 148 884 kg mleka na czele).
 • Prawie 36-proc. udział populacji krów mlecznych objętych oceną wartości użytkowej.

Oprac. Aleksandra Szymańska

Muchy – jeden z czynników zagrażających biobezpieczeństwu w utrzymaniu zwierząt / Tadeusz Bakuła

(Trzoda Chlewna, 2016 nr 5, s. 70-74)

            Muchy występujące w pomieszczeniach dla zwierząt, mogą być aktywnym wektorem roznoszącym wiele chorób i stwarzać duże zagrożenie epidemiologiczne. Badania dowiodły, że na powierzchni ciała mucha może przenieść do 6 milinów, a w jelicie prawie 30 milionów mikroorganizmów – w tym powodujących takie choroby jak: dur brzuszny, paratyfus, dyzenteria, cholera, gruźlica, polio, czerwonka salmonelloza i wiele innych – oraz stadia przetrwalnikowe pasożytów.

Muchy mogą być odpowiedzialne także za znaczny spadek produkcji zwierzęcej. Straty światowej hodowli spowodowane przez muchy szacuje się na miliony dolarów. Największym zagrożeniem w gospodarstwie domowym, na fermach zwierząt, czy w zakładach przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego poza muchą domową są: mucha plujka burczało (niebieska), lucilia skórnica (tzw. mucha zielona), padlinówka cesarska, lucilia bogatka, ścierwica mięsówka, zgniłówka pokojowa, bolimuszka klepatka.

Znajomość poszczególnych gatunków much może pomóc w działaniach profilaktycznych zabezpieczających obiekty przed inwazją much, jak również w rozważnych i zaplanowanych działaniach zwalczania, ciągle odradzającej się, populacji tych owadów. Najlepsze efekty utrzymania obiektów inwentarskich i innych bez obecności szkodliwych owadów dają działania zintegrowane, czyli profilaktyka i zwalczanie z zastosowaniem różnych metod, technik i środków.

Oprac. Aleksandra Szymańska

 

Zające i kuropatwy zagrożone!

(Eko i My 2016 nr 4, s. 42)

             W Polsce żyje coraz mniej zajęcy i kuropatw. Przyrodnicy wskazują, że w 2010 r. w Polsce było dwukrotnie mniej zajęcy niż w 1991 r., a kuropatw 2,5 raza mniej. Ich zdaniem, tak drastyczny spadek jest spowodowany głównie nieodwracalnymi zmianami w środowisku, w którym żyją te zwierzęta. Kuropatwom i zającom zagrażają zarówno rozwój rolnictwa wielkoobszarowego, jak i drapieżniki, np. jenoty, lisy, borsuki, czy ptaki drapieżne.

Przyrodnicy biją na alarm i ostrzegają, że zarówno zające jak i kuropatwy – tradycyjni mieszańcy polskich łąk i lasów – mogą wkrótce zniknąć z naszego krajobrazu. Grozi im całkowite wyginięcie.

Jedyny sposób na ratunek i odbudowanie ich populacji to zakaz polowań na te zwierzęta, obowiązujący przez cały rok. Minister Środowiska przygotował w tej sprawie rozporządzenie. Projekt rozporządzenia trafi wkrótce do konsultacji społecznych i międzyresortowych. Zagwarantuje on zającom i kuropatwom pełną ochronę. Wprowadzenie moratorium dałoby im status zwierząt łownych, objętych ochroną cały rok. Dzięki temu możliwy będzie ratunek dla tych gatunków i stopniowy wzrost liczebności ich populacji.

Oprac. Aleksandra Szymańska

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter