Polityka rolna

Aktualna sytuacja w zakresie zwalczania choroby Aujeszkyego

(Farmer 2016 nr 7, s. 172-173)

Uwolnienie terenu Polski od choroby Aujeszkyego z pewnością przyniosłoby dla krajowego sektora produkcji trzody chlewnej wiele korzyści, głównie w zakresie wymiany handlowej z innymi krajami wspólnoty, bez konieczności spełniania dodatkowych wymagań weterynaryjnych.

Pomimo prowadzonego od lat programu zwalczania choroby, w 2015 roku stwierdzono 67 nowych stad zakażonych wirusem choroby Aujeszkyego. Łącznie, zakażenia wykryto u 814 zwierząt. Do końca kwietnia 2016 roku zanotowano wystąpienie 7 nowych stad zakażonych (19 zwierząt).

Według danych z końca maja br. całe terytorium Polski podzielone jest na 91 regionów wolnych od tego wirusa, z czego 66 spełnia warunki dla uznania ich za urzędowo wolne przez Komisję Europejską. Przez cały czas prowadzony jest tam stały monitoring choroby, a w przypadku stwierdzenia zakażenia dokonuje się eliminacji chorych zwierząt.

 

Największe problemy ze zwalczaniem choroby Aujeszkyego występują w województwach świętokrzyskim i małopolskim. Dotychczasowe działania mające na celu jej eliminację w naszym kraju pociągnęły za sobą koszty przekraczające ponad 277 mln zł. Program zwalczania będzie realizowany do momentu uznania przez Komisję Europejską terytorium Polski za urzędowo wolny od tej choroby.

Watro też wspomnieć, że wiele krajów europejskich już dawno uporało się z tym problemem. Zaliczyć do nich można, m.in: Niemcy, Czechy, Słowację, Wielką Brytanię, Danię, Belgię, Finlandię, Szwecję, Węgry i Holandię.

Oprac. Joanna Radziewicz

 

Świat według TTIP / Łukasz Chmielewski

(Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 2016 nr 3, s. 10-11)

Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP Transatlantic Trade and Investment Partnership) to porozumienie o wolnym handlu zawarte między USA a UE, którego negocjacje rozpoczęły się w 2013 roku. Umowa dotyczy nie tylko zniesienia ceł (docelowo dla 98 proc. taryf), ale również różnic w standardach produkcyjnych i w zakresie usług. Ujednolicenie przepisów ma umożliwić przepływ towarów, bez dodatkowych wymogów.

Prognozuje się, że wejście w życie porozumienia spowoduje wzrost PKB UE o 0,2-0,5 proc. i zwiększenie miejsc pracy nawet o 2-3 mln.

TTIP ma być konieczne ze względu na zmieniające się uwarunkowania geopolityczne i ekonomiczne. Sektor rolno-spożywczy jest uznawany za trudy negocjacyjnie. USA i UE są konkurentami i liderami w eksporcie. Obecnie bilans handlowy jest bardziej korzystny dla UE, która eksportuje ponad ¾ produktów końcowych i tylko niespełna 1/5 surowców i produktów pośrednich.

Umowa budzi ogromne kontrowersje – przede wszystkim z powodu tajności negocjacji i braku dostępu do dokumentów, nie tylko dla zwykłych obywateli, ale i organizacji pozarządowych i polityków.

Ze względu na tajny charakter negocjacji nie wiadomo, jakie rozwiązania są proponowane w sektorze cukrowniczym. Można przyjąć, że Amerykanie będą chcieli uzyskać bezcłowy dostęp dla swoich słodyczy i wyrobów o wysokiej zawartości cukru. Zakłada się również, że w TTIP zostaną zastosowane podobne mechanizmy jak TPP, gdzie ustalono niewielkie kontyngenty taryfowe dla tego surowca. Stany Zjednoczone raczej nie będą chciały otworzyć się na unijny cukier i słodycze. UE po 2017 roku, czyli po zniesieniu kwotowania produkcji cukru i izoglukozy, miałaby potencjał, żeby sprzedawać do USA nawet milion ton, ale umowa zawieszająca, jaką podpisano w grudniu 2015 roku między USA a Meksykiem, pokazuje, że Amerykanie są raczej zamknięci na import.

Oprac. Joanna Radziewicz

 

Rosja złagodziła embargo

(Warzywa i Owoce Miękkie 2016 nr 7, s. 6)

Rząd Federacji Rosyjskiej złagodził warunki embarga nałożonego 7 sierpnia 2014 r. na import artykułów rolno-spożywczych. W tej sprawie 1 czerwca br. zostało opublikowane Postanowienie Rządu FR nr 472 z 27 maja 2016 r., które zmieniło listę towarów objętych sankcjami. Wycofano ze stosowania embarga produkty przeznaczone do produkcji żywności dla dzieci, tj. wołowinę, drób, suszone, świeże i zamrożone warzywa. Produkty te będzie można przewozić tylko za potwierdzeniem Ministra Rolnictwa, które opracuje mechanizm importu powyższych surowców.

Zmiany w zapisach prawnych dotyczą:

  1. Kody celne objętych sankcjami towarów o kodach 0202 (mrożone mięso wołowe), 0207 (Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone), 0710 (warzywa surowe lub uprzednio gotowane, mrożone), 0712 (warzywa suszone) uzupełniono kolejnym znakiem odnośnika.
  2. Nowy odnośnik uzyskał brzmienie „za wyjątkiem towarów przeznaczonych do produkcji żywności dla dzieci, przy potwierdzeniu celowości przeznaczenia wwożonego towaru dokonywanego przez Ministerstwo Rolnictwa FR, wg ustanowionych przez nie zasad i w ramach ustalonego, dozwolonego wolumenu”.
  3. Ministerstwu Rolnictwa FR polecono opracować zasady określania celowości wwożonego towaru oraz określić dozwolony wolumen.

Warto dodać, że wcześniej władze dopuściły na rynek mleko i nabiał bez laktozy, specjalistyczne odżywki dla sportowców; dodatki spożywcze, witaminowe i mineralne z UE, USA, Australii, Kanady i Norwegii. W końcu maja Kreml zapowiedział, że embargo zostanie przedłużone do końca 2017 r. Rosja tłumaczy to troską o rodzime rolnictwo.

 

Oprac. Aleksandra Szymańska

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter