Drobiarstwo

Polski kurczak króluje w Unii / Paweł Wojcieszak

(Polish Food wiosna 2016, s. 36-37)

Od 2014 roku Polska jest liderem w produkcji drobiu. Nasze firmy dostarczają na rynek krajowy i zagraniczny ponad 2,2 mln ton żywca drobiowego, co stanowi 14 proc. całej produkcji unijnej. Według danych GUS spożycie produktów drobiowych w latach 2000-2014 wzrosło z 14,7 kg do 27,5 kg/ mieszkańca.

Na dynamiczny rozwój branży duży wpływ mają fundusze unijne, dzięki którym możliwy był zakup nowoczesnego sprzętu, modernizacja procesu produkcyjnego oraz wdrożenie nowoczesnych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo i higienę wytwarzanych wyrobów.

Program SAPARD  realizowany w latach 2002-2004 oraz Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” nie zakładały pomocy dla sektora drobiarskiego. Firmy z tej branży musiały ubiegać się o dofinansowanie w ramach wsparcia dla przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych. Według  dostępnych danych, 200 mln zł otrzymali wówczas przetwórcy na przetwarzanie i konserwowanie mięsa drobiowego. Producenci mogli też korzystać z pomocy w ramach działania „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Prawo rolne

Koniec farm wiatrowych w Polsce?

(Top Agrar Polska 2016 nr 7, s. 20)

9 czerwca 2016 r. polski parlament uchwalił ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, która znacząco zmienia i porządkuje obecne przepisy w tej kwestii. Najistotniejszą zmianą jest wprowadzenie do procesu lokalizacji elektrowni wiatrowych ich minimalnej odległości do zabudowy mieszkaniowej. Inne zmiany to, m.in.

  • Wprowadzenie nowej definicji budowli w prawie polskim, która obejmuje całą elektrownię. Do tej pory śmigła i turbina nie były traktowane jako elementy budowlane.
  • Lokalizacja farmy wiatrowej będzie mogła nastąpić tylko na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalanych przez rady gmin. Znikną zatem indywidualne decyzje o warunkach zabudowy, wydawane przez władze gmin.
  • Przekazanie prawa do wydawania decyzji środowiskowych o uwarunkowaniach z poziomu władz gminnych do regionalnych władz rządowych, wyspecjalizowanych w sprawach z zakresu ochrony środowiska.
    Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

    Czytaj więcej...

Polityka rolna

Aktualna sytuacja w zakresie zwalczania choroby Aujeszkyego

(Farmer 2016 nr 7, s. 172-173)

Uwolnienie terenu Polski od choroby Aujeszkyego z pewnością przyniosłoby dla krajowego sektora produkcji trzody chlewnej wiele korzyści, głównie w zakresie wymiany handlowej z innymi krajami wspólnoty, bez konieczności spełniania dodatkowych wymagań weterynaryjnych.

Pomimo prowadzonego od lat programu zwalczania choroby, w 2015 roku stwierdzono 67 nowych stad zakażonych wirusem choroby Aujeszkyego. Łącznie, zakażenia wykryto u 814 zwierząt. Do końca kwietnia 2016 roku zanotowano wystąpienie 7 nowych stad zakażonych (19 zwierząt).

Według danych z końca maja br. całe terytorium Polski podzielone jest na 91 regionów wolnych od tego wirusa, z czego 66 spełnia warunki dla uznania ich za urzędowo wolne przez Komisję Europejską. Przez cały czas prowadzony jest tam stały monitoring choroby, a w przypadku stwierdzenia zakażenia dokonuje się eliminacji chorych zwierząt.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Ochrona upraw rolnych

„Robaczywe” jagodowe / Hanna Legutowska

(Działkowiec 2016 nr 8, dodatek „Ogródek – pomaga, inspiruje, radzi” s. 60-61)

Maliny dość często są uszkadzane przez larwy powszechnie występującego szkodnika - kistnikamalinowca. Dorosłe osobniki uszkadzają liście malin – wygryzają podłużne dziury pomiędzy nerwami, podgryzają pąki kwiatowe, mogą również wygryzać ich wnętrze. Samice składają jaja w kwiatach. Larwy żerują w dnie kwiatowym i owocach, powodując ich robaczywienie. Aby ograniczyć uszkodzenia owoców malin można przed kwitnieniem:

  • strząsać chrząszcze na płachtę lub wyłapywać je na białe pułapki lepowe,
  • uprawiać odmiany jesienne, owocujące od sierpnia na pędach rocznych, które nie są uszkadzane przez szkodniki,
  • usuwać owoce z larwami.

Kilka lat temu w Polsce pojawił się nowy szkodnik – muszka plamoskrzydła, którego szkodliwość jest dużo większa, niż jego krewniaka - muszki owocówki, gdyż atakuje on zdrowe owoce. Stanowi duże zagrożenie dla malin, borówek, czereśni, truskawek i innych. Rozprzestrzenianie się muszki plamoskrzydłej odbywa się przede wszystkim poprzez globalny handel świeżymi owocami, w których ukryte są jaja i larwy. Owad ten składa jaja do zdrowych owoców, powodując robaczywienie, zapadanie się i rozkład miąższu. Uszkodzone owoce nie nadają się do spożycia.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Rynki rolne

Cebulowa (r)ewolucja / Paweł Kraciński

(Warzywa i Owoce Miękkie 2016 nr 7, s. 10-12)

Rynek cebuli ulega stopniowym zmianom. Pojawiają się modyfikacje w technologii produkcji, a także przechowalnictwie i organizacji sprzedaży. Średnie zbiory tego warzywa w Polsce w latach 2013-2015 wyniosły 587 tys. ton rocznie i były o 20 proc. niższe niż w latach 2004-2006. Wynika to ze zmniejszenia areału zasiewów. W latach 2013-2015 powierzchnia upraw wyniosła 23 tys. ha, podczas gdy w latach 2004-2006 była o 26 proc. wyższa i wyniosła 162 tys. ha.

Uprawa cebuli wymaga odpowiedniej jakości gleby. Najlepszymi stanowiskami są takie, na których płytko zalegają wody gruntowe. Dobrymi obszarami upraw są Kujawy i Wielkopolska.

Aby z powodzeniem uprawiać cebulę należy mieć własne ujęcia wód. Ważna jest również specjalizacja i dobra znajomość technik ochronnych. Opłacalność produkcji zależy od ceny, plonu i poniesionych kosztów. Badania i szacunki ODR oraz ZEO IERiGŻ – PIB wskazują, że średnie koszty bezpośrednio ponoszone na uprawę mieszczą się w przedziale od 6 do 10 tys. zł/ha. Koszty pośrednie mogą dochodzić nawet do 70 proc. kosztów bezpośrednich. Plony podawane przez GUS wahają się w przedziale 20-30 ton/ha i mają tendencję rosnącą. Ceny są uzależnione od sezonu, przy czym 0,70 zł/kg gwarantuje w normalnych latach opłacalność.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Środowisko i jego ochrona

Na działce – przepisy

(Eko i My 2016 nr 6, s. 14-15)

Brak porządku.

Działkowcy muszą zwracać szczególną uwagę na segregację śmieci i składowanie ich w przeznaczonym dla nich miejscu. Na osoby, które nie dostosują się do tego obowiązku, mogą zostać nałożone kary grzywny. Ich wysokość reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r.

Zabicie kreta.

Kret to szkodnik, który niszczy pracę działkowców i ciężko się go pozbyć. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt kreta nie można bezkarnie zabić. Za ten czyn grożą wysokie kary pieniężne i nawet 2 lata więzienia. Jedyny legalny sposób na pozbycie się szkodnikato odstraszanie za pomocą solarnych i akustycznych urządzeń.

Zakaz palenia.

Na działkach obowiązuje bezwzględny zakaz spalania zeschłych liści, gałęzi czy innych odpadków.  Za taki czyn grozi mandat w wysokości 500 zł lub grzywna w wysokości 5000 zł. Najprostszym sposobem na utylizację roślinności jest prywatny kompostownik, w który każdy użytkownik działki ma obowiązek ją wyposażyć.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Produkcja rolna

Złoty okres dla borówki / Łukasz Zaremba

(Truskawka, Malina, Jagody 2016 nr 6/7, s. 38-41)

Od co najmniej pięciu lat obserwuje się systematyczny wzrost powierzchni produkcji i wielkość zbiorów owoców borówki wysokiej. Pomimo dość wysokich cen detalicznych zainteresowanie ze strony nabywców jest wysokie.        

Dane Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wskazują, że powierzchnia upraw borówki wysokiej w Polsce w 2015 roku wynosiła 6,9 tys. ha i była o 0,2 tys. ha większa niż rok wcześniej. Wstępne dane za ubiegły rok wskazują na wzrost zbiorów tego gatunku do 13 tys. ton (12,5 tys. ton w 2014 roku). Zauważalne jest także zwiększenie udziału borówki w ogólnym areale upraw owoców jagodowych, z 3,6 proc. w 2011 roku do 5,0 proc. w 2015 roku oraz udział wielkości produkcji, z 1,6 proc. do 2,6 proc.

Średnie ceny skupu borówek w 2015 roku wyniosły 15,15 zł/kg i były o 1,63 zł/kg wyższe niż rok wcześniej. Najwyższe ceny zanotowano w pierwszych tygodniach lipca (początek sezonu), a także pod koniec września i w październiku (koniec sezonu).

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Żywność GMO

Ryba przyszłości czy ekologiczna bomba /Andrew Pollack

(Przegląd Rybacki 2016 nr 3, s. 47)

W Stanach Zjednoczonych pierwsze transgeniczne zwierzę trafi na sklepowe półki i stoły. Amerykańskie władze uznały, że genetycznie zmodyfikowany łosoś to produkt zdatny do spożycia. Łosoś marki AquAdvantage to łosoś oceaniczny, który został tak genetycznie zmodyfikowany, aby dorastać do rozmiarów oczekiwanych w sprzedaży w czasie o połowę krótszym, niż dotychczas. Instytucja rządowa Food and DrugAdmisitration (Agencja Żywności i Leków, FDA) zajmująca się kontrolą żywności uznała, że zmodyfikowane genetycznie ryby spełniają wymogi, jakie stawia się dopuszczonym na rynek produktom żywnościowym.

Przeciw transgenicznemu łososiowi protestowały dotąd określone środowiska konsumenckie oraz organizacje ochrony środowiska utrzymujące, że przeprowadzone dotychczas badania nad bezpieczeństwem produktu nie były rzetelne, a zmodyfikowane genetycznie ryby stanowią zagrożenie dla naturalnych ławic w przypadku, gdyby transgeniczne osobniki wydostały się na wolność do rzek i oceanów.

Wkrótce po wydaniu postawienia FDA w sprawie łososia, organizacja działająca na rzecz konsumentów, Center for Food Safety, zapowiedziała, że wraz z innymi przeciwnikami transgenicznego łososia zawnioskuje o podważenie decyzji agencji.

Obecnie,transgeniczne ryby hodowane są w Panamie przez firmę AquaBounty z jajeczek uzyskanych na kanadyjskiej wyspie Księcia Edwarda. Przeniesienie hodowli do USA nie wymaga osobnych pozwoleń. AquaBounty będzie zabiegało o zgodę na zbudowanie rybnej fermy w USA. W przyszłości firma chciałaby eksportować transgeniczne ryby do Kanady, Argentyny, Brazylii i Chin.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Uprawa i nawożenie roślin

Moda na szalotkę / Katarzyna Bychowiec

(Działkowiec 2016 nr 8, s. 45)

Szalotka, inaczej cebula szalotka lub czosnek askaloński, jest warzywem mało rozpowszechnionym w uprawie, choć z roku na rok obserwuje się wzrost zainteresowania tym warzywem. Pochodzi z rejonów Morza Śródziemnego jako dzika forma.

Szalotka w uprawie traktowana jest jako roślina jednoroczna, częścią jadalną są wydłużone cebule zebrane w gniazda o barwie ciemnoszarej, fioletowej, brązowej lub żółtej, jadalny jest także szczypior. Cebula charakteryzuje się łagodnym lun ostrym smakiem, nadaje specyficzny smak potrawom.

Szalotkę cechuje duża mrozoodporność (do -10oC) i może być wysadzana już na jesieni. Ma krótszy okres wegetacji, w porównaniu z cebulą zwyczajną, lepiej się przechowuje, ale wytwarzamniejsze główki. Cebulę rozmnażamy wegetatywnie poprzez wysadzanie małych cebulek lub siew bezpośrednio do gruntu wiosną.

Pielęgnacja w uprawie cebuli szalotki polega na systematycznym odchwaszczaniu w pierwszym okresie wegetacji wiosną, szczególnie jeśli szalotka uprawiana jest z siewu. Istotne jest również nawadnianie, szczególnie w pierwszym okresie wzrostu rośliny, później w końcowej fazie wegetacji cebula potrzebuje słonecznej i bezdeszczowej pogody, ponieważ zebrana w takich warunkach dobrze się przechowuje.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...