Zwierzętom polarnym grozi zagłada! Niedźwiedź polarny – pierwszy na liście!

Aż 17 gatunków zwierząt polarnych znalazło się na liście gatunków zagrożonych wyginięciem na Arktyce. Pierwszy, który na nią trafiłbył niedźwiedź polarny. Naukowcy alarmują, że to globalne ocieplenie w głównej mierze może przyczynić się do zniknięcia tego gatunku z powierzchni ziemi. Przewiduje się, że niedźwiedzie polarne mogą nie dotrwać XXII wieku.

Bez wątpienia zmiany klimatu stanowią największe zagrożenie dla bioróżnorodności Arktyki. Ale mają na nią wpływ także inne czynniki tj. rozwój przemysłu, zanieczyszczenia oraz obce inwazyjne gatunki roślin i zwierząt docierające na północ.

Ogromna emisja dwutlenku węgla spowodowana wskutek działalności człowieka powoduje ocieplenie klimatu Arktyki i topnienie pokrywy lodowej. Trzeba dodać, że temperatura na Arktyce ociepla się dwa razy szybciej niż reszta planety, a ostatnie dziesięciolecia w tym regionie były najcieplejsze od 2000 lat. Większa koncentracja dwutlenku węgla w atmosferze wpływa również na większe zakwaszenie wód oceanicznych na całym świecie.

Topnienie lodu, jakie zaobserwowano na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, może doprowadzić do tego, że w miesiącach letnich na oceanie w ogóle nie będzie lodu.Już dziś znaczny ubytek pokrywy lodowej zaburza dotychczasowe ekosystemy.Gatunki zamieszkujące dotychczas wyższe szerokości geograficzne nie mają już dokąd uciec. Przewiduje się, że albo wyginą, albo przetrwają tylko w wysokich górach.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Cyrk bez zwierząt

Obecne przepisy nie gwarantują całkowitej ochrony zwierząt w cyrkach. Kwestię ich wykorzystywania do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych, reguluje ustawa o ochronie zwierząt oraz rozporządzenie Ministra Środowiska do tej ustawy.

W ostatnim okresie coraz więcej osób zaczyna zastanawiać się nad zasadnością utrzymywania dzikich zwierząt w cyrkach. Władze kolejnych polskich miast nie wyrażają zgody na udostępnienie miejskich gruntów na tego typu występy. Fundacja Viva!, zrzeszająca kilkanaście największych organizacji i ruchów obrońców praw zwierząt, domaga się wprowadzenia ogólnopolskiego zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach. Opracowany przez nią raport pokazuje, że warunki w jakich utrzymywane są zwierzęta nie spełniają należytych norm w zakresie dbałości o ich dobrostan.

Kwestię wykorzystywania do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych, w tym traktowania zwierząt w cyrkach, reguluje obecnie ustawa o ochronie zwierząt oraz rozporządzenie Ministra Środowiska do tej ustawy.Mówią one m.in. o tym, że warunki występów, treningów i tresury oraz metody postępowania ze zwierzętami wykorzystywanymi do celów rozrywkowych nie mogą zagrażać ich życiu i zdrowiu ani powodować cierpienia. Przewidują, że zwierzęta "stosownie do potrzeb biologii" powinny być utrzymywane "w warunkach uwzględniających ich zachowania", "zapewniających swobodę ruchu" czy "wypoczynek w czasie zgodnym z ich aktywnością życiową".

Zdaniem obrońców zwierząt zalecenia te w dużej mierze funkcjonują jedynie na papierze. W praktyce zapewnienie odpowiednich warunków zwierzętom cyrkowym jest niemożliwe, ponieważ przez większość czasu przebywają w barakach, są poddawane tresurze lub występują na arenie. Dziewięć miesięcy w roku zwierzęta te spędzają głownie w ciasnych przyczepach. Postoje trwają 2-3 dni, często bez odpowiedniego i bezpiecznego miejsca wybiegowego.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...