Królik w polskiej kuchni

Mięso królicze dzięki swoim bogatym walorom smakowym i dietetycznym cieszy się rosnącym zainteresowaniem polskich konsumentów. Chów i hodowla tych zwierząt przezywa obecnie okres rozkwitu i w przyszłości może stać się ważnym kierunkiem produkcji zwierzęcej w naszym kraju

Tradycja spożywania mięsa króliczego w Polsce

Jak podają źródła historyczne mięso królicze do końca XVII wieku nie znalazło uznania w wyższych warstwach społecznych Polski. Pojawiało się natomiast na stołach biedniejszych, często w zastępstwie kur i gęsi. Dopiero wraz z dynastią Sasów na dobre zagościło w naszym rodzimym jadłospisie. Król August II Sas na terenie obecnej „Królikarni” w Warszawie założył zwierzyniec, w którym utrzymywane były dzikie króliki wykorzystywane podczas królewskich polowań. Zdobyte trofea myśliwskie były potem odpowiednio przyrządzane i podawane na wystawnych kolacjach. Tradycję tę podtrzymywał także August III, jednak po jego śmierci folwark popadł w ruinę. Podobne zwierzętarnie znajdowały się w niektórych rezydencjach magnackich, na przykład rodziny Branickich w Białymstoku.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Pomoc dla producentów rolnych

Zmiany w płatnościach bezpośrednich od 2017 r.

20 września 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Najważniejsze proponowane zmiany:

Przewidziano rozwiązania, które będą sprzyjać lepszemu wykorzystaniu wsparcia w sektorze roślin wysokobiałkowych i budowaniu bardziej konkurencyjnej bazy surowcowej do produkcji pasz.

Od 2017 r. dotychczasowa płatność do roślin wysokobiałkowych zostanie zastąpiona dwiema odrębnymi formami wsparcia:

  1. płatnością do roślin strączkowych na ziarno – tj. bobik, groch pastewny, łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty i soja zwyczajna.
  2. płatnością do roślin pastewnych –wspierane będą gatunki tj. esparceta, koniczyna, komonica, lędźwian, lucerna, nostrzyk, seradela, wyka – z wyjątkiem warzywnych roślin strączkowych.
    Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

    Czytaj więcej...