Park Narodowy „Bory Tucholskie”

Powstanie parku

 

Bory Tucholskie to ogromny kompleks leśny o powierzchni około 250 tys. ha, z czego Park Narodowy zajmuje niewielki (zaledwie 1,9 proc.) fragment ich zachodniej części. Na rozległej równinie sandrowej powstałej po ustąpieniu ostatniego zlodowacenia pierwotnym drzewostanem były lasy bukowo-sosnowe. Obecnie dominuje tu monokultura sosnowa, z enklawami grądów i lasów łęgowych. Krajobraz urozmaicają doliny rzek, jeziora rynnowe, torfowiska, pagórki morenowe oraz wydmy. Park Narodowy chroni niezwykle rzadki krajobraz jezior oligotroficznych, ulokowanych w polodowcowej dolinie Brdy.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Ekologia na świecie – ostatnie doniesienia

Polska. 18 sierpnia 2011 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Ustawa w nowym kształcie zwiększy kary za znęcanie się nad zwierzętami, zakazuje trzymania psów na łańcuchach, odstrzeliwania błąkających się w łowisku zwierząt domowych przez myśliwych oraz przycinania psom ogonów i uszu. Nowa ustawa nakłada również na gminy obowiązek finansowania opieki nad bezpańskimi zwierzętami (w tym sterylizacji) i zakazuje rozmnażania zwierząt w celach handlowych poza zarejestrowanymi hodowlami. Za ustawą opowiedziały się wszystkie kluby – za było 382 posłów, siedmiu było przeciw, a 14 wstrzymało się od głosu.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...