Kraje rozwijające się prowadzą w światowej uprawie roślin GM – raport ISAAA

Od roku 1996 - czasu pierwszych komercyjnych upraw, rośliny GM stały się częścią obecnego i przyszłego rolnictwa, a aktualnie w ich uprawie przodują kraje rozwijające się. W roku 2011 kraje te adaptowały uprawy roślin GM w dwa razy szybszym tempie niż kraje rozwinięte. Poza tym, jak wynika z ostatniego rocznego raportu International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications (ISAAA) opublikowanego 7 lutego br., około 50 proc. wszystkich roślin GM jest aktualnie uprawianych w krajach rozwijających się.

To pokazuje, jak patrzą w przyszłość światowi liderzy konferencji Rio + 20 Państw Sprzymierzonych na temat zrównoważonego rozwoju, której celem jest wzbudzenie potrzeby budowy zielonej gospodarki, jako zrównoważonego rozwoju i likwidacji ubóstwa na świecie.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Perspektywy cenowe dla rynku kukurydzy oraz główni jej eksporterzy na świecie

Należy spodziewać się, że pomimo rekordowej produkcji światowy bilans kukurydzy nadal będzie „napięty”, a zapasy końcowe najniższe od kilkunastu lat. Będzie to wynikało przede wszystkim z utrzymującego się wysokiego zużycia tego gatunku na biopaliwa w USA.

USDA pozostawiła bez zmian prognozowane zużycie kukurydzy na bioetanol w Stanach, w wysokości 127 mln ton (tj. 40 proc. tegorocznej produkcji kukurydzy w USA). W rezultacie ceny kukurydzy w Stanach  pomimo relatywnie niewielkich spadków w stosunku do zeszłego sezonu, nadal utrzymują się na względnie wysokim poziomie.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Sytuacja na rynku piwa i chmielu w Polsce i na świecie

Rynek chmielu

 

 

Chmiel i jego produkty przetworzone podlegają regułom rynku światowego, gdzi e decyduje zarówno asortyment odmianowy, jakość surowca, wielkość i wyrównanie partii, cena, jak również strategie handlowe globalnych odbiorców tego surowca. W Polsce i na świecie chmiel ciągle jest zaliczany do produkcji niszowych, wykorzystywanych głównie w przemyśle piwowarskim. Jednak nowoczesne technologie warzenia piwa wymagają coraz mniejszego zaangażowania chmielu, co z kolei przyczynia się do sukcesywnego spadku światowego zużycia tego surowca. Dodatkowo browary chcąc uniezależnić się od zmiennej sytuacji rynkowej w coraz większym stopniu stosują różnego rodzaju granulaty i ekstrakty chmielowe. W rezultacie w wyniku stopniowego spadku światowej konsumpcji chmielu mamy do czynienia z procesem nadprodukcji, co wiąże się z jednoczesnym spadkiem cen. Cierpią na tym także polscy producenci, którzy borykają się nie tylko z problemami rynku wewnętrznego, a więc koniecznością koncentracji podniesienia wydajności produkcji, ale także muszą sprostać rosnącej konkurencji cenowej i jakościowej na arenie międzynarodowej.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...