Pożegnania

Marian Rejewski

 

Marian Rejewski urodził się 14 stycznia 1937 roku w Łasinie. Był absolwentem Wydziału Biologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po zakończeniu studiów podjął pracę na uczelni. W 1969 roku uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy „Lasy liściaste ziemi chełmińskiej”, w 1980 roku obronił pracę habilitacyjną „Roślinność jezior rejonu Laski w Borach Tucholskich”, natomiast w 1997 roku otrzymał tytuł profesora nauk biologicznych.

Profesor Marian Rejewski przez całe życie był związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pełnił tam funkcję prodziekana i dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi oraz kierował Zakładem Taksonomii i Geografii Roślin. Wykładał też na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy (obecny Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy).

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Krzysztof Kwiatkowski

Krzysztof Kwiatkowski urodził się wiosną 1945 roku w Sterdyniu w powiecie sokołowskim. Ukończył prestiżowe Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Warszawie. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, przez bardzo krótki okres, pracował w Biurze Projektów „Miastoprojekt Warszawa-Śródmieście”, a następnie w latach 1965-1966 był zatrudniony w bibliotece Archiwum Państwowego m.st. Warszawy na stanowisku magazyniera. Ukończenie Pomaturalnego Studium Dokumentacji i Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej pozwoliło mu na poszerzenie zdobytej wcześniej wiedzy i stworzyło podstawy dla Jego dalszych działań zawodowych. W latach 1969-1971 współuczestniczył w przygotowaniu dokumentacji do audycji oświatowych z historii w Redakcji Programów Szkolnych TVP, a następnie był bibliotekarzem w Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego. W tym czasie rozpoczął też studia bibliotekarskie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończył w 1976 roku.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...