Ponad 300 gmin zakwalifikowanych do programu „Na Własne Konto”

 

 

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zakończył nabór do programu „Na Własne Konto”. Zarówno szkoły, jak i gminy wykazały duże zainteresowanie tegoroczną edycją programu. Lista zakwalifikowanych gmin znajduje się na stronie internetowej EFRWP - www.efrwp.pl

 

Program „Na Własne Konto”, skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, ma na celu poszerzanie wiedzy ekonomicznej młodzieży oraz przekazywanie jej umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej. Do tegorocznej edycji, realizowanej przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i Fundację „Polską Wieś 2000” im. M. Rataja, zostało zakwalifikowanych ponad 300 gmin. Pełna lista znajduje się na stronie www.efrwp.pl. Obecnie trwa proces podpisywania umów z przedstawicielami lokalnych samorządów.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Nowe przepisy w polskim prawie rolnym

  • 30 listopada 2012 r. Senat przyjął bez poprawek, wywołującą protesty przeciwników GMO, ustawę o nasiennictwie. Za podjęciem uchwały w sprawie tej ustawy bez poprawek głosowało 50 senatorów, 29 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

Ustawa o nasiennictwie zawiera dwie regulacje dotyczące roślin genetycznie modyfikowanych. Dopuszcza rejestrację nasion GMO, a także legalizuje obrót nimi na terenie Polski. Pozostałe przepisy dotyczą wytwarzania i wprowadzania do obrotu materiału siewnego, w tym także odmian regionalnych i amatorskich. Ustanawia ona zasady dotyczące zgłaszania i rejestracji odmian uprawnych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, a także przepisy dotyczące wytwarzania i oceny materiału siewnego roślin rolniczych, warzywnych, szkółkarskich, a także materiału rozmnożeniowego roślin warzywnych i ozdobnych.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Cała prawda o GMO!

W czasach, gdy kolejne efekty postępu badań biotechnologicznych – w tym również wykorzystania GMO do produkcji żywności – budzą kontrowersje i są podstawą do burzliwej debaty publicznej, warto zwrócić uwagę na fakt, iż człowiek nie zaczął modyfikować organizmów żywych w ciągu kilkudziesięciu ostatnich latach, ale proces ten trwa od tysięcy lat i jest nieodłącznym elementem rozwoju rolnictwa na Ziemi. Nie można zaprzeczyć, iż zarówno udomowione gatunki zwierząt, stanowiące źródło mięsa, jak i rośliny uprawne są genetycznie bardzo odległe od swoich dzikich przodków…

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Współczesna kobieta wiejska

Przeobrażenia społeczno-gospodarcze występujące w ostatnim czasie w naszym kraju wpłynęły na zmianę struktury podstawowych ról przypisanych kobietom wiejskim. Na skutek przyspieszonej industrializacji w rolnictwie polskim można było zaobserwować częściowe lub całkowite odchodzenie mężczyzn do zawodów pozarolniczych. Przełożyło się to między innymi na zmianę tradycyjnej roli kobiety w rodzinie utożsamianej do tej pory głównie z wychowywaniem dzieci i prowadzeniem gospodarstwa domowego.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Współczesna kobieta wiejska

Przeobrażenia społeczno-gospodarcze występujące w ostatnim czasie w naszym kraju wpłynęły na zmianę struktury podstawowych ról przypisanych kobietom wiejskim. Na skutek przyspieszonej industrializacji w rolnictwie polskim można było zaobserwować częściowe lub całkowite odchodzenie mężczyzn do zawodów pozarolniczych. Przełożyło się to między innymi na zmianę tradycyjnej roli kobiety w rodzinie utożsamianej do tej pory głównie z wychowywaniem dzieci i prowadzeniem gospodarstwa domowego.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...