Ubój zwierząt gospodarskich poza rzeźnią - praktyczne wskazówki, gdy to konieczne

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.

Co należy zrobić, gdy zdrowe zwierzę ulegnie wypadkowi?

  • W pierwszej kolejności należy jak najszybciej wezwać lekarza weterynarii zajmującego się leczeniem zwierząt gospodarskich, który stwierdzi, czy zwierzę powinno być leczone, poddane ubojowi z konieczności, czy też uśmiercone.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Prognozy rynkowe podstawowych produktów rolno-spożywczych

W połowie 2013 r. sytuację ekonomiczną polski nadal w znacznym stopniu determinowały procesy zachodzące w gospodarce światowej. Utrzymująca się od II kwartału 2012 r. recesja w krajach UE, a w związku z tym osłabienie ich popytu importowego, ograniczały możliwości eksportowe polskich przedsiębiorstw. Jednocześnie niski był polski popyt wewnętrzny, kreowany przez działalność inwestycyjną, wydatki konsumpcyjne i rządowe. W konsekwencji, po wzroście produktu krajowego brutto w 2012 r. o 1,9 proc. w I półroczu 2013 r. wzrost wyniósł 0,7 proc., kształtując się na historycznie najniższym poziomie.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Ciekawe inicjatywy Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

I. Ferie z ekonomią w 160 gminach

W październiku 2013 r. zakończył się nabór do II edycji programu „Na Własne Konto”. W dodatkowych zajęciach z ekonomii i przedsiębiorczości wezmą udział gimnazjaliści ze 160 gmin z całej Polski.

Wraz z zakończeniem naboru do II edycji programu „Na Własne Konto” Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpoczął proces podpisywania umów z gminami. Gminy wykazały bardzo duże zainteresowanie naborem do II edycji. W 2013 r. zdecydowano się na rozszerzenie zasięgu „Na Własne Konto” – dzięki temu w programie mogła wziąć udział większa liczba uczniów. Edycja „Na Własne Konto” z 2012 r., która została bardzo dobrze przyjęta, zarówno przez uczestników, jak i prowadzących, była dla młodzieży okazją do nauki oraz aktywnego spędzenia ferii zimowych.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Dopłaty bezpośrednie za rok 2013 - wypłaty już rozpoczęte!

Pod koniec listopada 2013 r. opublikowane zostały rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności bezpośrednich za 2013 rok. Wynika z nich, że jednolita płatność obszarowa (JPO) będzie wyższa o blisko 100 zł na hektar, niż ta obowiązująca w roku 2012. Płatność JPO przysługuje każdemu rolnikowi, który gospodaruje, na co najmniej 1 hektarze gruntów i utrzymuje go w dobrej kulturze rolnej. W Polsce jednolitą płatnością obszarową jest objętych ponad 14 milionów hektarów. Wypłata dopłat za zeszły rok rozpoczęła się 2 grudnia 2013 r. i zakończy się 30 czerwca 2014 r.

Wysokość stawek płatności za rok 2013 w Polsce uzależniona jest od kursu euro do złotówki, który obowiązuje w  Europejskim Banku Centralnym na dzień 30 września. W 2013 r. kurs ten wynosił 4,2288 złotych za euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, w których oficjalną walutą nie jest euro. W 2013 r. przyjęty kurs przeliczeniowy jest wyższy o 0,125 zł niż w roku 2012 (wynosił wówczas 4,1038 zł za euro), czyli jest korzystniejszy dla rolników. Łączna kwota przeznaczona na dopłaty bezpośrednie w Polsce za 2013 r. wynosi około 3,53 mld euro, tj. 14,91 mld złoty.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...