Rynki Rolne

Wzrost cen ziemi w Europie Środkowej
(Agra Europe 2010, nr 2440, s. 27)

W ostatnich latach szybko rosną ceny użytków rolnych w krajach Europy Środkowej. W niektórych regionach zachodniej Polski od czasu przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej w 2004 r. ceny ziemi wzrosły od 4700 zł (1207 euro) za hektar do 18000 zł (4500 euro) za hektar w 2010 r. Ceny te rosły wyjątkowo szybko w latach 2007-09, natomiast w 2010 r. uległy ustabilizowaniu. Jedną z przyczyn zwiększania się cen jest wzrost zainteresowania produkcją energii wiatrowej. Szczególnie dobrze widoczne jest to na północy kraju. Zagraniczni inwestorzy wykupują ziemię pod budowę wiatraków.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Problemy rolnictwa

Spadek areału gruntów uprawnych na świecie
(Agra Europe 2010, nr 2437, s. 27)

Według ekspertów ONZ, powierzchnia gruntów uprawnych na świecie zmniejsza się co roku o 5-10 mln hektarów z powodu degradacji środowiska, a 19,5 mln hektarów użytków rolnych rocznie przeznaczane jest na potrzeby urbanizacyjne i przemysłowe. Cierpią na tym głównie rolnicy mający niewielkie gospodarstwa. W Indiach średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego zmniejszyła się z 2,6 ha w 1960 r. do 1,4 ha w 2000 roku i nadal spada. We wschodniej i południowej Afryce powierzchnia użytków rolnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca zmniejszyła się o połowę w porównaniu z sytuacją poprzedniego pokolenia.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Produkcja Roślinna

Przyszłe zbiory rzepaku
(Agra Europe 2011, nr 2445, s. 8)

Specjaliści oceniają, że areał uprawy rzepaku ozimego we Francji w bieżącym roku jest o 1,3% większy niż rok wcześniej i wynosi 1,47 mln ha. W północno-wschodnim regionie kraju, skąd pochodzi ponad połowa krajowej produkcji rzepaku, duże opady śniegu dobrze chronią rośliny przed mrozem. Mrozy również nie będą zagrożeniem dla upraw rzepaku w Wielkiej Brytanii. Areał tych upraw zwiększył się w tym kraju o 3-5% w porównaniu z poprzednim rokiem i osiągnął 637 tys. ha.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Produkcja Zwierzęca

Produkcja mięsa na świecie
(Agra Europe 2010, nr 2439, s. 26)

W ciągu pierwszych 10 miesięcy ubiegłego roku ceny mięsa na świecie zwiększyły się o 14%. Ocenia się, że utrzymają się one na tym poziomie w 2011 r. Produkcja wołowiny w 2010 r. zmniejszyła się o 1%. W 2011 r. ulegnie ona kolejnemu ograniczeniu na skutek spadku pogłowia i wysokich kosztów pasz. Światowy eksport wołowiny w 2010 r. wzrósł o 3%. Światowa produkcja wieprzowiny wzrosła w ubiegłym roku o 1%. W Unii Europejskiej ceny tego mięsa zmniejszają się stopniowo od czerwca 2010 roku, a koszty żywienia świń rosną. Ocenia się, że w bieżącym roku produkcja wieprzowiny wzrośnie o 2%, głównie dzięki wzrostowi produkcji w Chinach

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Zdrowie zwierząt

Wyeliminowanie księgosuszu
(Agra Europe 2010, nr 2435, s. 24)

 Księgosusz, zwany też zarazą bydlęcą, jest groźną chorobą wirusową. Niedawno jeszcze często występowała w Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie. Kiedy pod koniec dziewiętnastego wieku została sprowadzona z bydłem do Afryki spowodowała wyginięcie 80% bydła i 90% bawołów. Obecnie naukowcy z FAO stwierdzili, że wieloletnie wysiłki przyniosły rezultat i choroba ta została wyeliminowana w Europie, Azji, na Bliskim Wschodzie, na Półwyspie Arabskim i w Afryce. Jest to drugi po ospie przypadek, kiedy udało się wyeliminować chorobę wirusową.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...