GMO

Niebawem polskie pola staną otworem przed GMO

(Tygodnik Rolniczy 2012 nr 39, s. 4)

 

Ministerstwo Ochrony Środowiska przygotowało projekt zmiany Ustawy o nasiennictwie, która uchyli zakaz swobodnego obrotu materiałem siewnym odmian zmodyfikowanych genetycznie oraz wpisu odmian GMO do Krajowego Rejestru. Proponowana zmiana pozwoli wdrożyć przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Uprawa i nawożenie roślin

Odmiany roślin jagodowych / Agnieszka Orzeł

(Hasło Ogrodnicze 2012 nr 9, s.38-41)

 

Zmienność koniunktury uprawianych roślin jagodowych zmusza plantatorów do obniżania kosztów produkcji poprzez poszukiwanie nowych odmian o wysokiej wartości produkcyjnej oraz przydatności owoców do zbioru mechanicznego.

W uprawie porzeczki czarnej do niedawna dominowały jedynie odmiany zagraniczne. Obecnie, w Krajowym Rejestrze znajduje się 6 nowych polskich odmian, które wartością produkcyjną znacznie przewyższają te stare. Należą do nich Tiben, Tisel, Ores, Ruben, Tines i Polares. Od 2009 roku tymczasową ochroną prawną objęte zostały także dwie polskie odmiany, w tym cieszący się dużym uznaniem producentów Polares. Wobec niskich cen owoców porzeczki czarnej jedyną drogą dla osób je uprawiających jest wymiana odmian na nowe – o dużej odporności na agrofagi i wysokiej plenności. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto też wziąć pod uwagę parametry przetwórcze owoców.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Odnawialne źródła energii

Mapa drogowa dla innowacyjnej energetyki / Izabela Kielichowska

(Czysta Energia 2012 nr 7-8, s. 22-23)

 

omisja Europejska 15 grudnia 2011 r. przyjęła „Europejską energetyczną mapę drogową 2050”, w której nakreślono wizję rozwoju sektora produkcji energii w Unii Europejskiej. Jako cel obrano redukcję emisji gazów cieplarnianych o 80-95 proc. Kluczowe założenia do opracowania scenariuszy jej realizacji obejmują zasady: zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa dostaw energii, a także, co najważniejsze – poprawy konkurencyjności.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Ochrona roślin

Dokarmiane rośliny lepiej przetrwają zimę / Dariusz Juszczyk

(Top Agrar Polska 2012 nr 10, s.56-59)

 

Przed zimowym spoczynkiem warto jest zadbać o odpowiednią kondycję roślin. Oprócz właściwej obsady i terminu siewu zbóż ozimych, należy też zwrócić szczególną uwagę na zrównoważone nawożenie mineralne, zarówno doglebowe, jak i dolistne. Niedobór lub trudny dostęp do jednego ze składników w środowisku odżywczym roślin może być przyczyną stresu, który uniemożliwia pełny rozwój rośliny i pełne wykorzystanie jej potencjału plonotwórczego. Do czynników stresogennych we wczesnych stadiach rozwojowych można zaliczyć: małe ilości składników pokarmowych w glebie, niską przyswajalność składników wynikających z nieodpowiedniego pH, stosowanie nawozów fosforowych, wapniowych i potasowych na wierzchnią warstwę gleby, słabo rozwinięty system korzeniowy, wieloletnie jednostronne nawożenie oraz słaba przyswajalność niektórych składników.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Polityka rolna i problemy UE

Kwalifikowany materiał siewny z dopłatami gwarancją dobrego plonu

(Poradnik Rolniczy 2012 nr 40, s. 2)

 

Od 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r. trwa okres, w którym można nabywać i zużywać do siewu/sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, (który zostanie objęty dopłatą w 2013 r.): zbóż ozimych; zbóż jarych, roślin strączkowych; ziemn

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Żywność

Charakterystyka zakwasów piekarskich / Dorota Czerwieńska

(Piekarstwo 2012 nr 3, s.36-39)

 

Zakwasy piekarskie to gotowe preparaty umożliwiające wyprodukowanie ciasta z  pominięciem pośrednich faz fermentacji. Zawierają one bakterie mlekowe, które mnożą się podczas dojrzewania zakwasu. Ich obecność decyduje o porowatości i elastyczności miękiszu chleba, a także nadaje pieczywu specyficzny smak i aromat. Obecność drożdży wpływa na rozrost ciasta chlebowego. Ponadto wytwarzają one substancje aromatyczne, które wpływają na charakterystyczny zapach pieczywa.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...