Rynki Rolne

Ceny wołowiny w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2011, nr 2450, s. 24)

Według danych Komisji Europejskiej, ceny tusz młodego bydła w Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2010 r. były średnio nieco niższe niż rok wcześniej. Od sierpnia zaczęły jednak szybko rosnąć i przekroczyły poziom z 2009 r. Średnio w 2010 r. na południu Unii były one wyższe niż w pozostałych krajach.

Ceny tusz młodego bydła w wybranych krajach

Unii Europejskiej w 2010 r.

Kraj

Cena (euro/100 kg)

Grecja

421

Włochy

345

Portugalia

342

Dania

324

Hiszpania

323

Austria

321

Niemcy

321

UE-27 średnio

319

Francja

311

Wielka Brytania

300

Irlandia

296

Holandia

279

Belgia

262

Polska

256

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Rynek mięsa drobiu

 

Rynek mięsa drobiu w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2011, nr 2451, s. 15)

Szacuje się, że produkcja mięsa drobiu w 27 krajach Unii Europejskiej w latach 2009-20 zwiększy się o 7%. W tym czasie spożycie mięsa drobiu wzrośnie o ponad 6%.

Rynek mięsa drobiu w Unii Europejskiej w latach 2009-20

Wyszczególnienie

2009

2012

2015

2016

2018

2020

Produkcja

(tys. t)

11657

11989

12174

12249

12380

12460

Import

(tys. t)

849

794

829

845

871

891

Eksport

(tys. t)

940

951

844

810

761

736

Spożycie ogółem

(tys. t)

11572

11832

12204

12338

12559

12707

Spożycie kg/osobę

23,25

23,51

24,02

24,22

24,53

24,72

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Produkcja zwierzęca

Ponowne subsydiowanie prywatnego magazynowania wieprzowiny

(Agra Europe 2011, nr 2449, s. 6)

Od 1 lutego bieżącego roku Komisja Europejska ponownie wprowadziła subsydiowanie prywatnego magazynowania wieprzowiny. Decyzję tę podjęto jako pomoc dla hodowców trzody chlewnej, których zyski zmniejszają się coraz bardziej pod wpływem rosnących kosztów żywienia zwierząt. Nie określono limitów ilości wieprzowiny, której składowanie będzie subsydiowane, ani ogólnej sumy funduszy przeznaczonych na wsparcie. Poprzednio subsydiowanie prywatnego magazynowania wieprz

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Choroby zwierząt

Zmiana zasad ograniczania występowania BSE

(Agra Europe 2011, nr 2451, s. 9)

Zmieniono zasady kontrolowania występowania BSE u bydła. Dotychczas obowiązkowe było testowanie na obecność tej choroby ubijanych zwierząt w wieku 48 miesięcy i starszych bądź w wieku 30 miesięcy i starszych. Obecnie wiek, w którym testowanie jest obowiązkowe podwyższono do 72 miesięcy i więcej. Zasada ta nie dotyczy jednak krajów, w których sytuacja epidemiologiczna nie jest do końca opanowana. Są to: Czechy, Słowacja, Polska, Bułgaria i Rumunia.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...