Produkcja zwierzęca

Polska drobiową potęgą / Jan Bomberek, Anna Kurek

(Top Agrar Polska 2013 nr 1, s.28-34)

 

Polska zajmuje czołowe miejsce wśród unijnych producentów drobiu. W 2011 roku krajowa produkcja mięsa drobiowego przekroczyła 1,5 mln ton. Przewiduje się, że w 2012 roku może być jeszcze o 15 dość niskimi cenami żywca, przy stosunkowo wysokich cenach za pasze. Dlatego intensywnie rozwijająca się produkcja drobiu w dużej mierze opiera się na tzw. integratorach (superintegratorach i integratorach zrzeszających producentów drobiu kontraktami).

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Żywność

Bomba witaminowa / Radosław Kowalski

(Działkowiec 2013 nr 2, s.58)

Kiełki warzywne są cennym źródłem substancji odżywczych. Doskonale komponują się z niemal każdą potrawą, a ich samodzielna produkcja jest prosta i niewymagająca specjalnego wysiłku. Wystarczy zapewnić nasionom odpowiednią temperaturę, wilgotność, wymianę powietrza i światło. Do uprawy kiełków nie nadają się nasiona przeznaczone do wysiewu doglebowego. Dla każdego rodzaju nasion czas zbioru kiełków jest inny, a orientacyjne pory podane są w opisie na opakowaniu.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Uprawa i nawożenie roślin

Groch siewny od podszewki / Janusz Prusiński

(Farmer 2013 nr 2, s.98-101)

 

Do najwyżej plonujących odmian grochu siewnego należą Tarchalska, Batuta, Lasso i Mecenas. Wysokie plony można uzyskać przy wykorzystaniu dobrej jakości kwalifikowanego materiału siewnego, który daje gwarancję wykorzystania potencjału plonotwórczego danej odmiany.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Środowisko naturalne

Byliny krytycznie zagrożone / M. Mazik

(Przyroda Polska 2013 nr 1, s. 16-17)

Obecnie, 74 gatunki roślin zostały w „Polskiej Czerwonej Księdze Roślin” zakwalifikowane do grupy krytycznie zagrożonych. Wśród nich znajduje się wiele cennych okazów bylin, rosnących na jednym lub kilku siedliskach w Polsce, tj.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Sadownictwo

Strategiczny element współczesnego sadownictwa / Mariusz Podymniak

(Owoce Warzywa Kwiaty 2013 nr 2, s.20-23)

 

W ostatnich latach dolistne nawożenie roślin znacznie zyskało na popularności wśród polskich sadowników. W połączeniu z innymi zabiegami agrotechnicznymi (cięcie, przerzedzanie zawiązków, regulacja wzrostu, stosowanie hormonów roślinnych), pozwala ono na uzyskiwanie corocznych, wysokich plonów jabłek bardzo dobrej jakości. Obecnie jest to główny czynnik decydujący o opłacalności produkcji sadowniczej.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Rośliny ozdobne

Żeniszki / M. Maślanka

(Działkowiec 2013 nr 1, s. 9)

 

Żeniszek meksykański jest ceniony głównie ze względu na modry, fioletowy lub biały kolor kwiatów oraz długi termin kwitnienia. To niewysoka roślina pochodząca z Meksyku i Ameryki Południowej. W klimacie europejskim to roślina jednoroczna, tworząca krzaczasty pokrój. Żeniszki wymagają słonecznych i ciepłych stanowisk. Nie są wymagające co do podłoża, choć preferują gleby przepuszczalne, piaszczysto-gliniaste, zasobne w składniki pokarmowe. Lubią umiarkowane podlewanie, ale znoszą także krótkie niedobory wody. Można je dokarmiać nawozami wieloskładnikowymi, w celu zapewnienia im optymalnego wzrostu i kwitnienia.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Polityka rolna

Ile kosztuje wymiana eternitu na dachu? / Ryszard Pleskot

(Top Agrar Polska 2013 nr 1, s.140-141)

 

Kwestię bezpiecznego usuwania produktów azbestowych reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku (Dz.U nr 171, poz.649). Przestrzeganie ustalonych przepisów w praktyce sprowadza się do obowiązku posiadania oceny punktowej stanu wyrobów azbestowych, sporządzonej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Ochrona roślin

Chwasty nabierają odporności / Z. Woźnica

(Farmer 2013 nr 1, s. 45-51)

 

Uodparnianie się chwastów na herbicydy jest dużym problemem w krajach, które od dawna stosują intensywne chemiczne odchwaszczanie upraw. Niestety, to groźne zjawisko notowane jest coraz częściej także w Polsce, co prowadzi do poważnych utrudnień gospodarowania i zmniejszenia jego opłacalności.

Główną przyczyną rozwoju odporności chwastów jest intensywne i jednostronne stosowanie herbicydów, z jednoczesnym ograniczeniem lub eliminacją innych metod zwalczania, a zwłaszcza agrotechnicznych. Jednocześnie rozwojowi odporności chwastów na herbicydy sprzyjają wszelkie uproszczenia zmianowania, a szczególnie uprawa roślin w monokulturze oraz ograniczenia w uprawie roli i pielęgnacji mechanicznej upraw.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...