Produkcja zwierzęca

Produkcja wołowiny i cielęciny w Wielkiej Brytanii

(Agra Europe  2014, 21 November, s. 16)

Według oceny English Beef and Lamb Executive, produkcja wołowiny i cielęciny w Wielkiej Brytanii w 2015 r. będzie o 1,7% mniejsza niż rok wcześniej, a ceny mięsa wzrosną.

Produkcja wołowiny i cielęciny w Wielkiej Brytanii (tys. t)

 

2013

2014*

2015*

Zmiana 2015/14 (%)

Produkcja

848

882

867

-1,7

Import

389

404

388

-4,0

Eksport

131

138

135

-2,2

Spożycie ogółem

1106

1148

1120

-2,4

* - dane szacunkowe

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Produkcja roslinna

Kolejny rok wysokiej produkcji cukru na świecie

(Agra Europe 2014, 7 November, s. 14)

Ocenia się, że produkcja cukru na świecie w 2014/15 r. osiągnie 181,1 mln ton, a jego spożycie – 176,7 mln ton. Nadwyżka produkcji nad spożyciem wyniesie więc 4,4 mln ton. Będzie to  piąty, kolejny rok kiedy produkcja cukru przewyższa jego zużycie. Jednocześnie, w 2014/15 r. spożycie cukru zwiększy się o 2,1%. Wzrost ten nastąpi głównie w północnej i sub-saharyjskiej Afryce, na Bliskim i Dalekim Wschodzie oraz w Ameryce Środkowej. Produkcja cukru z trzciny cukrowej spadnie nieznacznie (o 1%) po raz pierwszy od siedmiu lat. Zmniejszy się zarówno produkcja, jak i spożycie cukru w Chinach, co spowoduje spadek jego importu. Zwiększy się natomiast, za sprawą wzrostu plonów, produkcja cukru w pozostałych krajach Azji, głównie w Tajlandii. Eksport cukru z Tajlandii może osiągnąć  ponad 9 mln ton w bieżącym roku. Wzrost produkcji nastąpi również w Indiach. Dzięki wyższym plonom zwiększy się też o 6% produkcja cukru w Rosji i na Ukrainie.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Polityka rolna

Pomoc dla producentów mleka

(Agra Europe 2014, 21 November, s. 1)

Komisja Europejska przyznała producentom mleka z Estonii, Łotwy i Litwy wsparcie w wysokości 28 mln euro, jako refundację strat poniesionych na skutek zakazu importu żywności przez Rosję. Litwa otrzyma 14,1 mln euro, Łotwa – 7,7 mln euro, a Estonia – 6,9 mln euro. Podstawą do wyznaczenia tych sum była produkcja mleka w 2013/14 r. Zwykle z państw tych eksportowano rocznie 15% produkowanego tam mleka. Republiki nadbałtyckie, a także Finlandia należą do krajów najsilniej dotkniętych skutkami zakazu importu żywności do Rosji. Powstała skutkiem tego zakazu nadprodukcja mleka spowodowała spadek cen mleka o 30-40%.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Problemy w rolnictwie

Spadek dochodów rolników

(Agra Europe 2014, 19 December, s. 22)

Dochody z rolnictwa w wartościach realnych, w przeliczeniu na osobę, spadły w 2014 r. o 1,7% w porównaniu z dochodami w poprzednim roku. Było to efektem spadku o 4% dochodów ogółem, częściowo zrekompensowanego zmniejszeniem zatrudnienia w rolnictwie o 2,3%. Dochody ogółem zmniejszyły się w 20 krajach Unii, a w 8 – wzrosły w ciągu roku. Największy spadek dochodów (o 22,8%) zanotowano w Finlandii, najciężej dotkniętej rosyjskim embargiem. Na Litwie dochody rolników spadły o 19,4% w ciągu roku, w Belgii – o 15,2%, we Włoszech – o 11,0%, w Estonii – o 10,9%, a w Danii – o 10,1%. Natomiast największy wzrost dochodów zanotowano w Słowenii (o 13,3%), na Węgrzech (o 9,1%), w Czechach (o 7,2%) i w Wielkiej Brytanii (o 6,9%). W porównaniu z 2005 r. dochody rolników w przeliczeniu na osobę wzrosły w 19 krajach członkowskich, aczkolwiek w różnym stopniu. W trzech krajach nie zmieniły się, natomiast spadek dochodów zanotowano w Luksemburgu, na Malcie, w Irlandii, Finlandii, Chorwacji i Belgii.

Spadek dochodów w 2014 r. był związany ze zmniejszeniem się wartości produkcji roślinnej (o 6,0%) i wartości produkcji zwierzęcej (o 0,9%). W  tym czasie koszty produkcji zmniejszyły się o 3,6%, głównie dzięki spadkowi kosztów pasz (o 8,1%), nawozów (o 6,4%) oraz energii (o 3,9%). Ceny produktów roślinnych zmniejszyły się o 9,5%, a produktów roślinnych o 2,8%. Spadły ceny ziemniaków, roślin oleistych, buraków cukrowych, owoców, oliwy, warzyw, wina i kwiatów, żywca wieprzowego, wołowego, owiec, kóz, drobiu i jaj.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...