Lasy, leśnictwo

Do daglezji trzeba przekonywać / Jacek Sagan i in.

(Las Polski nr 6/2013, s. s. 16-17)

Hodowla daglezji nie spotyka się wśród leśników z powszechnym entuzjazmem, choć jest to gatunek o znakomitej produkcyjności i niewysokich wymaganiach hodowlanych.

Daglezja to obcy gatunek, sprowadzony do Polski na przełomie XIX - XX w. Zainteresowanie jego uprawą wynika przede wszystkim z dużych możliwości produkcyjnych. Badania prowadzone w kraju dowiodły, że daglezja jest gatunkiem przewyższającym pod względem wzrostu i produkcyjności wszystkie rodzime gatunki drzew. Znaczna zmienność cech morfologicznych, jak również dynamiki przyrostu wysokości i pierśnicy, świadczy o stosunkowo dużej plastyczności daglezji w warunkach Polski, co pozwala na prowadzenie selekcji pod kątem określonych cech.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Szkody w rolnictwie

Zgłoś szkody po zimie / Jan Bromberek

(Top Agrar Polska 2013 nr 3, s.40-42)

 

Szkody wyrządzone przez dziki, sarny, daniele i jelenie uprawniają rolników do zgłoszenia w kole łowieckim żądania o wypłatę odszkodowania, natomiast te spowodowane przez łosie należy kierować do urzędu marszałkowskiego. Po dokonaniu oględzin wstępnych (w ciągu 7 dni od zgłoszenia) i ostatecznym oszacowaniu strat (kiedy rolnik uzna, że uprawa powinna ulec likwidacji lub tuż przed zbiorem rośliny) wypłacana jest rekompensata odzwierciedlająca wartość utraconych plonów. Jeśli szkody są na tyle duże, że niezbędna jest likwidacja upraw, wyliczone odszkodowanie pomniejsza się w zależności od terminu zaorania uprawy: od 15 procent po 15 czerwca, do 85 procent przed 15 kwietnia.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Polityka rolna

Geoportale przyrodnicze / Michał Brach, Aneta Grzejszczak

(Las Polski 2013 nr 5, s.26-27)

W ostatnim czasie zwiększyła się liczba osób zainteresowanych kompleksową informacją przestrzenną. Dostępowi do niej służą geoportale – witryny internetowe prezentujące zarówno same dane przestrzenne, jak i informację powstałą po ich przetworzeniu. Należą do nich m.in. witryny:

  • Wrota Mazowsza (www.wrotamazowsza.pl) – geoportal jest częścią Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej. Udostępnia nie tylko informację przestrzenną, ale też zapewnia dostęp do metadanych. Posiada kilka zdefiniowanych projektów map. Oprócz tego użytkownicy mają możliwość tworzenia samodzielnych modeli kartograficznych. Serwis zawiera ponad 600 pogrupowanych tematycznie warstw, a dane są udostępniane w różnym stopniu szczegółowości. Przedstawienia mapowe są wyświetlane w skali od 1:1000 do 1:2 000 000.
    Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

    Czytaj więcej...

Ekologia i środowisko

Drzewko za makulaturę

(Eko i My nr 2/2013, s. 36-37)

 

Liczne inicjatywy zbiórki makulatury w całym kraju mają nie tylko znaczenie edukacyjne i ekologiczne przyczyniając się do poprawy czystości środowiska przyrodniczego, ale są też ważnym krokiem do zmniejszenia zużycia papieru.

W Polsce stosowana jest klasyfikacja makulatury oparta na europejskim wykazie rodzajów i odmian tego surowca. Według tej klasyfikacji makulaturę dzieli się na cztery rodzaje, a w ramach rodzajów na 54 odmiany.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Uprawa i nawożenie roślin

Odmiany w ocenie Instytutu / Agnieszka Masny, Edward Żurawicz

(Owoce, Warzywa, Kwiaty nr 4/2013, .s 86-88)

Wybór odmian deserowych truskawki, proponowanych do uprawy w Polsce przez zagraniczne firmy hodowlane, jest obecnie bardzo rozmaity. W ich ofercie znajdują się zarówno odmiany starsze, od lat sprawdzające się w naszych warunkach klimatycznych, jak też całkiem nowe, których przydatność do uprawy w Polsce nie jest jeszcze dostatecznie poznana. Uprawa takich odmian może wiązać się ze znacznym ryzykiem. Przydatność niektórych z tych odmian do uprawy w naszych warunkach oceniano w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Produkcja rolna i rynki rolne

Rynek świń: historia upadku! / Karol Bujoczek

(Top Agrar Polska 2013 nr 3, s.18-21)

 

W Polsce od jakiegoś czasu obserwuje się załamanie sektora produkcji trzody chlewnej. Wśród najczęściej podawanych przyczyn takiego stanu rzeczy wymienia się duże rozdrobnienie i nierówną jakość surowca. Ponadto gospodarstwa utrzymujące 50-200 sztuk trzody chlewnej, dostarczające ponad 30 procent surowca dla zakładów, praktycznie nie mogły korzystać ze wsparcia unijnego na rozwój i modernizację produkcji. W efekcie brakuje w naszym kraju nowoczesnych chlewni, które mogłyby konkurować z wiodącymi firmami zagranicznymi.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Żywność

Jak produkować pieczywo specjalne wysokiej jakości / Henryk Piesiewicz

(Przegląd Piekarski i Cukierniczy nr 4/2013, s. 28-29)

Pieczywo specjalne to takie, do którego dodano nietypowy produkt zbożowy lub inne dodatki pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w ilości zmieniającej jego charakter. Zgodnie z tą definicją do pieczywa specjalnego zalicza się m.in.:

- chleby z dodatkiem zbóż niechlebowych i chlebopodobnych tj. owies, jęczmień, proso, ryż, kukurydza, gryka, amarantus i inne; w recepturze trzeba użyć co najmniej 5 kg każdego dodatkowego zboża na 100 kg mąki chlebowej ogółem,

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Branża rybna

Rynek konserw: coraz większa koncentracja, coraz krótsze półki

(Magazyn Przemysłu Rybnego 2013 nr 1, s.23-25)

 

W 2012 roku analitycy zaobserwowali wzrost produkcji konserw szprotowych (o około 12 procent) oraz konserw i przetworów z makreli (o około 11 procent). Ceny większości konserw wzrosły o ponad 10 procent. W pierwszym półroczu minionego roku nastąpił też spadek konsumpcji tych produktów. Podstawowa sprzedaż była oparta o sieć supermarketów dyskontowych. Nastąpiło również ograniczenie dostępnych pozycji asortymentowych, co wpłynęło na skrócenie półek z konserwami rybnymi w większości hipermarketów.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...