Zabieg czyszczący w oziminach

Przeprowadzenie wczesną wiosną zabiegu zwalczania chorób grzybowych jest ważnym elementem agrotechniki i znacząco wpływa na kształtowanie się przyszłego plonu. Jest to zabieg przygotowujący do dalszej ochrony.

W ciągu całego okresu wegetacji uprawom zagrażają choroby grzybowe, które są potencjalnie główną przyczyną strat w plonie zbóż ozimych i rzepaku oraz obniżenia jego jakości. Zagrożenie jest zmienne w latach w zależności od przebiegu pogody. W przypadku upraw ozimych czynnikiem wpływającym na zdrowotność roślin są warunki pogodowe panujące na jesieni i zimą. Tegoroczny przebieg pogody zapowiada duże nasilenie chorób na plantacjach zbóż. Możemy spodziewać się presji ze strony pleśni śniegowej i pałecznicy traw, a później infekcji fuzarioz: podstawy źdźbła, liści i łamliwości źdźbła. Warunki pogodowe z pewnością przyczynią się do osłabienia kondycji zbóż ozimych.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Rzepak – nawozić i regenerować

 

Znaczenie rzepaku stale rośnie. Wynika to z coraz szerszego wykorzystania nasion jako surowca w wielu gałęziach gospodarki. Brak alternatywy dla nasion rzepaku jako surowca dla tak wielu działów przemysłu – od petrochemicznego poprzez spożywczy i paszowy do farmaceutycznego – warunkuje popyt na wysokim poziomie w perspektywie wielu jeszcze lat. W Polsce zbiory rzepaku już kilka lat temu przekroczyły 2 mln ton. Zaspokojenie rosnącego popytu na nasiona rzepaku związane jest ze zwiększaniem wydajności z jednostki powierzchni, czyli coraz szerszym wykorzystaniu nasion odmian mieszańcowych oraz zwiększeniem nakładów na uprawę. Zwiększanie powierzchni uprawy jest limitowane dostępną powierzchnią gruntów rolnych oraz względami organizacyjnymi w gospodarstwach, czyli płodozmianem. Rzepak jest wymagającą uprawą, a każde zaniedbanie w terminie siewu, nawożenia czy ochrony prowadzi do nieuniknionej straty plonu. Przyczyną niskiego wykorzystania potencjału plonotwórczego rzepaku jest niewystarczający poziom nakładów na uprawę i niepełna kompleksowość technologii – stosowanie uproszczeń i technologii ekstensywnych. Integrowane i rozwinięte technologie uprawy, mimo stosunkowo wyższych nakładów, są gwarancją wysokiej nadwyżki bezpośredniej uzyskiwanej z hektara.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Kukurydza – wybór odmiany

Korzystne ceny i wysokie plony kukurydzy o niskiej wilgotności ziarna w minionym sezonie znacznie wpłynęły na zwiększenie zainteresowania kukurydzą ze strony producentów w naszym kraju. Wydaje się, że areał uprawy kukurydzy w Polsce wzrośnie kolejny rok z rzędu. Widać to po zainteresowaniu rolników materiałem siewnym już na początku sezonu sprzedażowego. Rynek kukurydzy jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków rolniczych. Wpływ na to ma wszechstronność zastosowania kukurydzy. Produktywność kukurydzy jest niepodważalna, a zważywszy dodatkowo, że jest to uprawa jara, która często zastępuje uprawy ozime po wymarznięciu, to nie dziwi fakt, że powierzchnia jej uprawy w Polsce przekroczyła w sezonie 2012 - 1 milion ha.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Wiosenne nawożenie roślin

Wiosenne nawożenie roślin w ogrodzie, tj. drzew, krzewów liściastych i iglastych, wrzosowatych i bylin, jest bardzo ważne, gdyż pobudza aktywność korzeni i stymuluje wzrost roślin. Należy pamiętać, że największą rolę w pobudzaniu korzeni mają nawozy fosforowe. Z kolei stymulacje wzrostu przygotowujące drzewa, krzewy i byliny do kwitnienia zapewniają nawozy azotowe.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...