Środowisko naturalne

Roślinna meteorologia / Hanna Bednarek

(Działkowiec 2012 nr 1, s. 66-67)

 

Wszelkie zmiany pogodowe można przewidzieć na podstawie obserwacji zachowania roślin i zwierząt. Wiele gatunków „prognozuje” dobowe zmiany poprzez wydzielanie wody (np. paciorecznik). Także niektóre rośliny pokojowe na kilka godzin przed deszczem reagują „płaczem” np. filodendron, a kalle, nawet w okresie zimowym przy ujemnych temperaturach, wydzielają obfite krople wody na liściach, zapowiadając odwilż. Podobne zachowanie można zaobserwować u roślin wodnych, takich jak: strzałka wodna, osoka aloesowa, babka wodna oraz - jeżogłówka gałęzista, krwawnica pospolita, osika, olcha, topola czarna, czeremcha zwyczajna, wierzba i klon zwyczajny.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Uprawa i nawożenie

Ciecierzyca – cenny gatunek dostrzegany tylko przez konsumentów / Karolina Śmiatacz

(Poradnik Gospodarski 2012 nr 1, s.26-27)

 

Ciecierzyca jest rośliną, która pod względem spożycia zajmuje drugie miejsce na świecie. W Polsce jej uprawa jest nadal mało popularna. Zajmują się nią głównie działkowcy i rolnicy na małych areałach. Jako roślina motylkowa posiada ona zdolność gromadzenia azotu, który uwolniony w glebie może być wykorzystany przez rośliny następne. Ponadto rośliny te stanowią tanie źródło białka, które może być użyte jako komponent pasz.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Rośliny ozdobne

Bzy - kiedy znów zakwitną? / Danuta Pyza-Grzybowska

(Owoce Warzywa Kwiaty 2012 nr 1, s.113-115)

 

Obecnie w Polsce niewielu jest producentów zajmujących się pędzeniem lilaków pospolitych pod osłonami, wymaga to bowiem nie tylko ogromnej wiedzy, ale przede wszystkim doświadczenia i intuicji.

Pierwszym etapem do uzyskania kwitnących gałązek bzów jest produkcja podkładek. Najlepszym materiałem jest w tym przypadku bez zwyczajny. Nasiona pozyskane w listopadzie wysiewa się pod koniec stycznia do skrzynek w szklarni, w podłoże złożone z torfu i piasku. Przykrywa się je folią i w temperaturze powyżej 200C, przy wysokiej wilgotności kiełkują one przez okres 3 tygodni. Następnie około 3-centymetrowe siewki pikuje się gęsto do skrzynek, a na przełomie kwietnia i maja sadzi do gruntu. W październiku podkładki wykopuje się, sortuje, wiąże w pęczki i dołuje w odkrytym gruncie. Jeszcze w tym samym miesiącu, lub na wiosnę następnego roku sadzi się je w polu, w połowie sierpnia przeprowadza się zabieg okulizacji, a na wiosnę następnego roku przycinany jest czop. Rośliny nawozi się wiosną i jesienią.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Rynki rolne i dopłaty z UE

Więcej mrożonek

(Warzywa 2012 nr 1, s. 7)

Produkcja warzyw mrożonych w pierwszych trzech kwartałach 2011 r. wyniosła 354 tys. ton i była wyższa o przeszło 8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2010 r. i o 16,4 proc. wobec roku 2009. Wzrost produkcji mrożonek nastąpił głównie w II połowie roku. Wzrost produkcji w bieżącym sezonie wynika przede wszystkim z większych zbiorów krajowych warzyw w stosunku do 2010 r. Większa produkcja mrożonych warzywnych w ostatnich latach to efekt stale rosnącego zapotrzebowania na rynku krajowym, ale też rozwoju eksportu polskich mrożonek. Według danych IERiGŻ-PIB, eksport mrożonek warzywnych od 2003 do 2010 r. zwiększał się średnio o 2,9 proc. rocznie. Poza tym jak wynika z raportu Instytutu w sezonie 2011/2012 produkcja mrożonej warzywnych jest szacowana na około 550 tys. ton wobec 528 tys. ton w sezonie 2010/2011 oraz 515 tys. ton w sezonie 2009/2010.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Produkcja roślinna

759 256 ha: rekordowa powierzchnia uprawy kukurydzy w Polsce!

(Kukurydza Informacje 2011 nr 68, s. 1)

 

Według danych GUS, powierzchnia uprawy kukurydzy w Polsce osiągnęła niespotykany dotąd poziom 759 256 ha. Powierzchnia kukurydzy ziarnowej wyniosła 333 328 ha, a powierzchnia kukurydzy na kiszonkę prawie 425 928 ha. Średnie plony ziarna kukurydzy oceniono na 7,18 t/ha (5,75 t/ha w roku 2010). Produkcja ziarna kukurydzy wyniosła prawie 2,4 miliona ton. Polski Związek Producentów Kukurydzy, na podstawie wielkości sprzedanego materiału siewnego kukurydzy, ocenił, że powierzchnia uprawy kukurydzy w Polsce wyniosła 757 300 ha.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Problemy w rolnictwie

Paszporty dla roślin / Anna Skoczyńska

(Owoce Warzywa Kwiaty 2012 nr 1, s. 43)

 

Paszport wydawany dla materiału roślinnego jest ważnym dokumentem uprawniającym do obrotu towarem na terenie Unii Europejskiej, gwarantującym bezpieczeństwo fitosanitarne oraz ułatwiającym procedury i formalności graniczne. Jednocześnie umożliwia on identyfikację producenta i importera. Do opiniowania, przygotowania i wydawania paszportów roślin uprawnione są jednostki Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...