Choroby roślin

 

Kanciasta plamistość liści truskawki / Joanna Puławska

(Truskawka, Malina, Jagody 2015 nr 4, s. 30)

Kanciasta plamistość liści truskawki to choroba wywołana przez bakterię Xanthomonas fragariae, która jest uznawana za patogen kwarantannowy i zgonie z Ustawą o ochronie roślin  z 18 grudnia 2003 roku jest objęta obowiązkiem zwalczania. W UE kwestia zabezpieczenia upraw przed tą infekcją jest regulowana przepisami prawnymi, których stosowanie ma na celu zapobieżenie wprowadzaniu organizmów szkodliwych i ich rozprzestrzenianiu (Dyrektywa Rady 2000/29/WE z 8 maja 2000 r. oraz dyrektywy szczegółowe).

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Nowosci na rynku maszyn i nawozów rolniczych

Nowości w maszynach rolniczych

(Rolniczy Przegląd Techniczny 2015 nr 5, s. 10-11)

Ursus C-360 znowu produkowany

Po 28 latach, Ursus C-360 będzie znowu produkowany. Nowy ciągnik wyposażony jest w turbodoładowany silnik z normą czystości spalin Euro IIIA. Ten trzycylindrowy motor o pojemności 2,89 l osiąga moc 58 KM i maksymalny moment obrotowy wynoszący 230 Nm.

Opryskiwacze Maschio Gaspardo Campo

Campo to grupa opryskiwaczy przyczepianych firmy Maschio Gaspar­do. Producent oferuje te maszyny w dwóch grupach: Campo 32 P oraz Campo 44 S. Mają zbiorniki główne mieszczące 3200 oraz 4450 1. Główną zaletą Campo 32 P jest zawieszenie równoległoboczne bel­ki polowej, o możliwości podnoszenia do 1,5 m. Campo 44 S jest przystosowany do pracy z belkami polowymi z siedmio­ma lub dziewięcioma sekcjami, o szerokości od 24 do 32 m.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Nowosci na rynku maszyn i nawozów rolniczych

Nowości w maszynach rolniczych

(Rolniczy Przegląd Techniczny 2015 nr 5, s. 10-11)

Ursus C-360 znowu produkowany

Po 28 latach, Ursus C-360 będzie znowu produkowany. Nowy ciągnik wyposażony jest w turbodoładowany silnik z normą czystości spalin Euro IIIA. Ten trzycylindrowy motor o pojemności 2,89 l osiąga moc 58 KM i maksymalny moment obrotowy wynoszący 230 Nm.

Opryskiwacze Maschio Gaspardo Campo

Campo to grupa opryskiwaczy przyczepianych firmy Maschio Gaspar­do. Producent oferuje te maszyny w dwóch grupach: Campo 32 P oraz Campo 44 S. Mają zbiorniki główne mieszczące 3200 oraz 4450 1. Główną zaletą Campo 32 P jest zawieszenie równoległoboczne bel­ki polowej, o możliwości podnoszenia do 1,5 m. Campo 44 S jest przystosowany do pracy z belkami polowymi z siedmio­ma lub dziewięcioma sekcjami, o szerokości od 24 do 32 m.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Problemy zdrowotne koni

Problemy zdrowotne młodych koni z treningu / Anna Sałek

(Konie i Rumaki 2015, nr 5, s. 32-36)

Młode konie wierzchowe, hodowane do sportu, narażone są na różnego rodzaju czynniki, które mogą spowodować, nieprawidłowy ich rozwój. Niewłaściwie dopasowany obciążeniami trening, obciążenia genetyczne, złe warunki zootechniczne, czynniki zakaźne czy stres – wszystko to może przyczynić się do powstania wielu chorób. Aby uniknąć takich sytuacji należy stosować odpowiednią profilaktykę. Część schorzeń będzie jednak wymagać specjalistycznego leczenia.

 • Młody organizm z prawidłowo prowadzoną profilaktyką chorób zakaźnych (grypa, tężec, inne choroby typu herpeswiroza itp.) i odpowiednią dietą posiada w pełni rozwinięty układ odporności zdolny do szybkiej i skutecznej reakcji na czynnik chorobotwórczy.
  Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

  Czytaj więcej...

Rynki rolne

Rośnie wymiana handlowa Polski z Chinami / Wiesław Łopaciuk

(Polish Food, wiosna 2015, s. 53-55)

Po wstąpieniu Polski do UE nastąpił wyraźny wzrost eksportu produktów rolno-żywnościowych. Głównym rynkiem zbytu były kraje należące do wspólnoty, chociaż handel zagraniczny z Chinami również rozwijał się bardzo dynamicznie. W imporcie do 2008 roku obserwowano wyraźną tendencję wzrostową. W późniejszych latach jego rozmiary nie wykazywały większych, trwałych tendencji. Jeśli chodzi o eksport, to zaczął się on polepszać dopiero w latach 2013-2014, co było związane z poszukiwaniem nowych rynków zbytu, na skutek kryzysu gospodarczego jaki dotknął Europę oraz rosyjskim embargiem.

W latach 2000-2014 wartość towarów importowanych z Chin wzrosła blisko 2,5-krotnie, natomiast eksportowanych zwiększyła się o około 28 razy. Pomimo tego znaczenie Chin w polskim handlu rolno-spożywczym nadal jest stosunkowo niewielkie.  Obecnie produkty sprowadzane z tego kraju stanowią około 2 proc., a eksportowane zaledwie 1 proc.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Szkodniki roślin

Mszyce szkodzą podwójnie / Marek Kalinowski

(Tygodnik Poradnik Rolniczy 2015 nr 22, s. 25)

Szkodliwość mszyc na zbożach i innych roślinach jest dwojaka: bezpośrednia i pośrednia. Bezpośrednia polega na wysysaniu soków z tkanek roślin, prowadzi do obumierania fragmentów lub całych roślin wskutek zaburzeń fizjologicznych. W miejscach żerowania może dochodzić także do wtórnych porażeń grzybowych i bakteryjnych. Z kolei pośrednia szkodliwość polega na przenoszeniu wirusów przez mszyce. Wyjątkowo szkodliwe są choroby wirusowe w produkcji nasiennej każdego gatunku roślin, ale szczególnie w uprawie sadzeniaków ziemniaka.

Mszyce występują w najważniejszych uprawach polowych: zbożach, ziemniakach, rzepaku i burakach. W zbożach i kukurydzy najliczniej występującym gatunkiem jest mszyca

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Szkodniki roślin

Mszyce szkodzą podwójnie / Marek Kalinowski

(Tygodnik Poradnik Rolniczy 2015 nr 22, s. 25)

Szkodliwość mszyc na zbożach i innych roślinach jest dwojaka: bezpośrednia i pośrednia. Bezpośrednia polega na wysysaniu soków z tkanek roślin, prowadzi do obumierania fragmentów lub całych roślin wskutek zaburzeń fizjologicznych. W miejscach żerowania może dochodzić także do wtórnych porażeń grzybowych i bakteryjnych. Z kolei pośrednia szkodliwość polega na przenoszeniu wirusów przez mszyce. Wyjątkowo szkodliwe są choroby wirusowe w produkcji nasiennej każdego gatunku roślin, ale szczególnie w uprawie sadzeniaków ziemniaka.

Mszyce występują w najważniejszych uprawach polowych: zbożach, ziemniakach, rzepaku i burakach. W zbożach i kukurydzy najliczniej występującym gatunkiem jest mszyca

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Uprawa i nawożenie roślin

Doskonałe do kiszenia / Anna Wrzodak

(Działkowiec 2015 nr 6, s. 54-55)

 

Na jakość ogórków uprawianych w gruncie ogromny wpływ mają: warunki klimatyczne panujące w danym sezonie wegetacyjnym, warunki uprawowe (tj. nawożenie, nawadnianie, termin zbioru), wybór odmiany. Aby uzyskać zadowalające plony ogórków i dobre z nich przetwory, jest to uzależnione od wielu czynników. Do najważniejszych należą:

 • Stanowisko. Powinno być zaciszne i nasłonecznione, z zachowaniem zasad zmianowania.
 • Gleba. Żyzna, o obojętnym odczynie, przepuszczalna, choć utrzymująca wilgoć, z zawartością próchnicy i składników pokarmowych.
  Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

  Czytaj więcej...

Żywność

Coraz częściej jadamy na mieście

(Food Service 2015 nr 4, s. 36-37)

W kwietniu 2015 r. swoją premierę miała piąta edycja raportu „Polska na talerzu”, który ukazuje preferencje konsumentów na różnych polach związanych z jedzeniem, tj. jadanie „na mieście”, gotowanie w domu i odwiedzanie kawiarni. Wyniki opracowano na podstawie badań przeprowadzonych przez agencję badawczą IQS w marcu 2015 r. na grupie 1000 polskich internautów powyżej 15. roku życia.

Z raportu można się dowiedzieć, jaki rodzaj kuchni najchętniej wybierają Polacy, ile średnio wydają na posiłek, gdzie szukają informacji o lokalach, czy też jaki street food (rodzaj pożywienia gotowego do spożycia, sprzedawanego na ulicy lub w innych miejscach publicznych) jest najbardziej popularny. Z danych liczbowych wynika, że co trzecia osoba jada poza domen w tygodniu i w weekend (regularnie na mieście jada 15 proc.).

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...