Rynki rolne i GMO

Eksport pieczywa, wyrobów ciastkarskich i mieszanek do produkcji wyrobów piekarskich i ciastkarskich / Magdalena Bodył

(Przegląd Piekarski i Cukrowniczy 2014 nr 2, s. 8-10)

W ostatniej dekadzie obserwujemy dynamiczny wzrost obrotów w handlu zagranicznym pieczywem. Od 2003 r. wartość eksportu wyrobów piekarskich wzrosła ponad 4-krotnie (z 148,4 mln euro do 639 mln euro). Średnioroczna dynamika eksportu wyniosła w analizowanym okresie 18 proc. W tym samym czasie wartość importu wzrosła ponad 6-krotnie (z 37,1 mln euro do 240,8 mln euro), a średnioroczna dynamika importu wyniosła 23 proc. W ciągu ostatnich 10 lat utrzymywało się dodatnie saldo obrotów tą grupą produktów. W 2002 r. nadwyżka eksportu nad importem wynosiła 111,3 mln euro, a w 2012 r. - 240,8 mln euro.

Od stycznia do sierpnia 2013 r. wartość eksportu pieczywa wyniosła 460,1 mln euro i była o 11 proc. wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Szkodniki roślin i zwierząt

Niebezpieczne gryzonie, niebezpieczne rodentycydy / Stanisław Ignatowicz

(Bydło 2013 nr 10, s.64-69)

 

Od dnia 1 września 2013 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych. Gryzonie, a w szczególności szczury są nosicielami wielu groźnych chorób, jak dżuma, salmonelloza, włośnica, gorączka szczurza czy leptospiroza. Biorą też udział w krążeniu włośnia krętego – pasożyta zagrażającego zarówno zdrowiu ludzi, jak i zwierząt. Dodatkowo myszy i szczury roznoszą pałeczki Salmonella typhimurium i S. enteritidis, które wywołują zatrucia pokarmowe. Mogą też zaatakować i pogryźć ludzi, zwierzęta domowe i hodowlane.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Środowisko naturalne

Lasu przybywa / Krzysztof Fronczak

(Przyroda Polska 2014 nr 1, s. 6-7)

Obecnie powierzchnia lasów w Polsce wynosi 9164 tys. ha, co daje lesistość na poziomie 29,3 proc. i ich areał wciąż rośnie. W zielonej statystyce mieścimy się w środku stawki krajów kontynentu. Nasz wskaźnik lesistości jest wprawdzie niższy od średniej europejskiej (to 34 proc. w myśl tychże międzynarodowych standardów), ale już 9,3 mln drzewostanów lokuje Polskę w gronie krajów o największej powierzchni lasów w regionie, po Francji, Niemczech i Ukrainie.

Pod względem zasobów leśnych, przypadających na jednego mieszkańca mamy niski wskaźnik – zaledwie 0,24 ha lasu. Przy czym na statystycznego Fina przypada ponad 4 ha lasu, na Szweda ponad 3 ha i powyżej 2 ha na Norwega.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Uprawa i nawożenie roślin

Uprawa gleby i nawożenie przed założeniem sadu / Piotr Gościło

(Sad Nowoczesny 2013 nr 11, s.33-37)

Uprawa ziemi i nawożenie to istotne czynniki plonotwórcze. Decydują o przyjęciu się drzewek, ich prawidłowym wzroście i owocowaniu. Przed założeniem sadu, a także w trakcie jego użytkowania warto stosować produkty zawierające związki humusowe, które wpływają na polepszenie jakości gruntu. Wymagania glebowe roślin sadowniczych uprawianych na terenie naszego kraju są dość wysokie. Najlepiej sprawdzają się gleby o pH 5,6 – 6,8, żyzne, o odpowiednim poziomie wody gruntowej, przepuszczalne i zasobne w składniki pokarmowe. W razie potrzeby zaleca się przeprowadzenie zabiegu wapnowania, który nie tylko odkwasza glebę, ale także poprawia jej właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Warzywa na wiosnę

Nowalijki / Klaudyna Ryl

(Owoce, Warzywa, Kwiaty 2014 nr 1, s. 36-39)

Nowalijki to warzywa uprawiane na zbiór wczesny i pojawiają się na rynku wczesną wiosną. Najpopularniejsze z nich to: sałata, rzodkiewka, wczesna marchew oraz cebula na zbiór pęczkowy. Konsumenci czekają na pierwsze warzywa rodzimej produkcji z pól i szklarni. Cenią je za wyjątkowy smak i świeżość. Uprawa nowalijek jest sposobem małych producentów na zapewnienie sobie stałego dochodu. Aktualnie firmy nasienne mają w swoich ofertach odmiany dostosowane do różnych warunków. Pojawia się coraz więcej odmian przeznaczonych zarówno do uprawy wczesnej, jak i opóźnionej.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Dobrostan zwierząt

Dziesięć wynalazków w żywieniu świń / John Patience, tł. Dagmara Chełstowska

(Hoduj z Głową Świnie 2013 nr 6, s. 26-27)

Doskonalenie oraz postępy w dziedzinie żywienia stanowią podstawowy czynnik, który przyczynił się do wzrostu produkcyjności loch oraz efektywności odchowu i tuczu. W artykule wymieniono 10 najważniejszych „wynalazków”, które miały największy wpływ na produkcyjność świń na przestrzeni ostatnich 20 lat.

  1. Przejście z dawek opartych na określonych surowcach na dawki bazujące na składnikach odżywczych i wartości energetycznej.
  2. Zmiana z empirycznego określania zapotrzebowania na podejście czynnikowe, co pozwoliło na modelowanie wzrostu.
  3. Opracowanie dawek przyjmując jako podstawę bardziej aminokwasy niż białko, a później na podstawie rzeczywistej strawności w jelicie, natomiast obecnie na bazie standaryzowanej strawnej w jelicie lizyny.
  4. Przyjęcie bardziej złożonych systemów określania wartości, obecnie przy opracowywaniu dawek żywieniowych wykorzystuje się energię netto (EN), natomiast kiedyś stosowano energię strawną (ES) lub energię metaboliczną (EM).
    Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

    Czytaj więcej...

Cukrownictwo

Doświadczenia porejestrowe w roku 2013 / Jerzy Siódmiak

(Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 2014 nr 1, s. 21-22)

W 2013 r. doświadczenia porejestrowe założone były w 11 miejscowościach na terenie Polski, w głównych rejonach uprawy buraka. Do badań wytypowano 19 odmian, w tym 9 z tegorocznej rejestracji. Wszystkie odmiany miały deklarowaną odporność na rizomanię, a 9 dodatkowo na chwościka buraka. Nasiona odmian zarejestrowanych przed 2013 r. pochodziły z partii nasion handlowych przeznaczonych do tegorocznych siewów produkcyjnych, natomiast nasiona nowych odmian zostały nadesłane przez hodowców.

Prace polowe rozpoczęto w trzeciej dekadzie kwietnia. Dość wysoka temperatura i wystarczające uwilgotnienie gleby w tym okresie sprzyjały dobrym wschodom. W okresie od września do zbiorów sprzyjające warunki wegetacji dla buraka częściowo zrekompensowały ubytki plonu wskutek niekorzystnej pogody wiosną i na początku lata. Doświadczenia wykazały dobrą jakość użytych nasion. Polowa zdolność wschodów średnio z doświadczeń wyniosła 82 proc. przy niewielkich różnicach odmianowych.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...