Artykuły rolno spożywcze

Charakterystyka serów topionych / Magdalena Markiewicz, Władysław Chojnowski

(Przegląd Mleczarski 2011 nr 7, s.4-7)

 

Przemysłową produkcję sera topionego rozpoczęła w Szwajcarii firma Gerber. Pod względem konsystencji można je podzielić na: sery o konsystencji zwartej, blokowe (do krojenia) i o konsystencji miękkiej (do smarowania). Natomiast w zależności od zawartości tłuszczu można wyróżnić: sery topione kremowe, tłuste i półtłuste.

Surowcem do produkcji serów topionych są sery dojrzewające, twarogowe, masło, odtłuszczone mleko w proszku, serwatka w proszku, koncentrat białek serwatkowych i koprecypitaty. Ważną czynnością w procesie produkcyjnym jest selekcja serów do topienia, które nie powinny wykazywać wad smaku i zapachu. Kolejnym etapem jest normalizacja składu mieszanki, czyli ustalenie bilansu masy, który obejmuje wszystkie składniki mieszanki, wraz z dodatkiem tłuszczu i wody. Topiki wykorzystywane przy wyrobie serów topionych (sole sodowe kwasu fosforanowego i cytrynowego) powodują kompensowanie wapnia, wymianę jonową i usunięcie tego pierwiastka z układu białkowego, jak również stabilizują i korygują wartość pH sera.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Hodowla zwierząt

Świnka wietnamska – idealna w agroturystyce / Radosław Kożuszek

(Poradnik Gospodarski 2011 nr 7/8, s.47-49)

 

Wietnamska świnka zwisłobrzucha to obecnie bardzo popularne zwierzę hodowane gospodarstwach agroturystycznych. Pochodzi ona z południowo-wschodniej Azji i wywodzi się od świni bindeńskiej. Swą popularność zawdzięcza zabawnemu wyglądowi, małym rozmiarom i miłemu usposobieniu.

Do Europy pierwsze osobniki trafiły w 1886 roku z okazji otwarcia Ogrodu Zoologicznego w Budapeszcie. Cechą charakterystyczną tego gatunku jest zwisający brzuch, który ze względu na bardzo krótkie nóżki, dużą jamę brzuszną, łagodny grzbiet i ugięcie tylnych nóg prawie dotyka ziemi. Głowa świnki jest mała, z krótkimi stojącymi uszami, ryj jest krótki i zadarty, a między czołem a ryjkiem znajduje się specyficzne wklęśnięcie. Skóra jest gruba i pofałdowana, pokryta szczeciną. Istnieje wiele odmian barwnych tych zwierząt. Świnie dorastają w kłębie do 50 cm i ważą około 60 kg. Dobrze adoptują się do polskich warunków klimatycznych i można utrzymywać je na pastwiskach lub wolno na podwórku.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Ochrona roślin

Integrowana ochrona obowiązkowa od 2014 roku / Katarzyna Kupczak

(Warzywa 2011 nr 7, s.54-55)

Od 1 stycznia 2014 roku zaczną obowiązywać nowe reguły związane z ochroną roślin. Do najważniejszych założeń należą:

 • właściwy płodozmian,
 • prawidłowa agrotechnika,
 • uprawa odmian odpornych na organizmy szkodliwe,
 • zakładanie plantacji z kwalifikowanego materiału nasiennego,
 • zrównoważone nawożenie,
 • higiena środków produkcji,
 • ochrona i introdukcja naturalnych wrogów organizmów szkodliwych,
 • podejmowanie decyzji o zastosowaniu chemicznych zabiegów ochrony roślin z uwzględnieniem: wyników monitoringu, progów ekonomicznej szkodliwości agrofagów, wskazań programów wspomagania decyzji w ochronie roślin,
 • wykorzystywanie w pierwszej kolejności metod niechemicznych,
 • w razie potrzeby stosowanie środków chemicznych o najmniejszym niekorzystnym wpływie na zdrowie człowieka, zwierząt i środowiska,
 • stosowanie obniżonych dawek,
 • ograniczenie liczby zabiegów,
 • używanie środków ochrony roślin o różnych mechanizmach działania,
 • sporządzanie sprawozdań z efektów zastosowanych metod ochrony,
 • prowadzenie ewidencji zabiegów.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Środowisko naturalne

Foczy rekord na polskim wybrzeżu / Paweł Średziński

(Eko i My 2011 nr 7/8, s. 12-13)

 

Zgodnie z informacjami podanymi przez WWF Polska i Stację Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego liczba fok szarych występujących na polskim wybrzeżu wykazuje tendencję wzrostową. Nie stworzyły one jeszcze jednak stałej, rozrodczej kolonii. 30 lat temu w całym Morzu Bałtyckim występowało zaledwie około 4 tysięcy egzemplarzy. Dzięki podjętym działaniom państw sygnatariuszy Konwencji Helsińskiej i specjalnym działaniom ochronnym ich liczba wzrosła do 24 tysięcy.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Uprawa i nawożenie

Międzyplony nie tylko dla dopłat / Tomasz Piechota

(Top Agrar Polska 2011 nr 8, s.108-111)

 

Uprawa międzyplonów, zwłaszcza ścierniskowych wiąże się dużym ryzykiem braku wschodów, gdyż po żniwach najczęściej jest sucho. Wysiew mieszanki międzygatunkowej zwiększa szansę na dobrą obsadę oraz lepiej penetruje masę glebową. Na świecie jako międzyplony wykorzystywane są odmiany rzodkwi korzeniowej, w Polsce znanej tylko jako warzywo.

Międzyplony mają za zadanie wzbogacić glebę w próchnicę i składniki pokarmowe dostępne dla rośliny następczej. Rośliny motylkowe, dzięki symbiozie z bakteriami, wiążą azot z powietrza. Dzięki temu wzbogacają glebę w znaczne ilości tego składnika, ale w mniejszym stopniu pobierają jego mineralne formy z podłoża.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Przepisy i programy unijne

Agroturystyczne przepisy / Agnieszka Kowalczuk-Misek

(Rolniczy Rynek – Twój Doradca 2011 nr 7, s. 50-51)

Rolnicy prowadzący działalność agroturystyczną nie mają obowiązku odprowadzać podatku dochodowego. Jeżeli jednak ich roczny przychód przekroczy 40 tys. zł przychody należy ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej. Dla tych rolników, którzy w 2011 r. rozpoczynają działalność, limit ten jest niższy i wynosi 20 tys. zł.

Do podjęcia działalności agroturystycznej niezbędne są specyficzne warunki naturalne. Ulgi podatkowe to dodatkowy czynnik ułatwiający podjęcie decyzji o świadczeniu usług agroturystycznych przez rolników. Jeśli spełniają oni pewne warunki, nie muszą rejestrować działalności gospodarczej i odprowadzać podatku dochodowego. Nie mają także obowiązku opłacania podwyższonej stawki podatku od nieruchomości. Warunki, o których mowa to: posiadanie co najmniej 1 ha gruntów rolnych, wynajmowanie pokoi gościom w swoim domu, wynajmowanie nie więcej niż pięciu pokoi gościnnych, przyjmowanie jedynie turystów.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...