Rynki rolne

Spadek światowych cen żywności

(Agra Europe 12 September 2014, s. 11)

W sierpniu bieżącego roku zanotowano piąty, kolejny miesięczny spadek globalnych, reprezentatywnych cen żywności (spadek o 3,6%). Osiągnęły one najniższy poziom od września 2010 r. Zmniejszyły się ceny wszystkich artykułów z wyjątkiem mięsa.

W największym stopniu spadły ceny produktów mleczarskich. Zmniejszyły się one o 11,2% i o 18,9%, w porównaniu z lipcem oraz czerwcem bieżącego roku. Było to wynikiem wysokiej produkcji i ograniczenia eksportu produktów mleczarskich, głównie do Rosji oraz pełnego mleka w proszku do Chin.

Już wcześniej zanotowano znaczny spadek cen kukurydzy, pszenicy i niektórych roślin oleistych dzięki obfitym zbiorom. Spadek ten postępował dalej w sierpniu. Ceny zbóż w sierpniu były o 1,5% niższe niż w lipcu i o 11,7% niższe niż rok wcześniej. Ceny olei roślinnych w sierpniu bieżącego roku były o 8% mniejsze niż w lipcu i najniższe od listopada 2008 r.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Produkcja zwierzęca

Produkcja mięsa drobiu w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2014, 10 October, s. 17)

W bieżącym roku produkcja mięsa drobiu zwiększyła się o blisko 2%, w porównaniu z 2013 r., ale w przyszłym roku wzrost ten ulegnie zmniejszeniu. Ocenia się, że produkcja ta osiągnęła w 28 krajach Unii 13,04 mln ton. Przewidywany wzrost produkcji wołowiny i wieprzowiny spowoduje, że w 2015 r. produkcja mięsa drobiu zwiększy się jedynie o 0,7%. Rosnąć będzie ona w Niemczech, Hiszpanii i Polsce, a zmniejszy się we Włoszech i we Francji. Według oceny amerykańskich specjalistów, produkcja mięsa brojlerów kurzych w bieżącym roku będzie o 1,7% większa niż rok wcześniej, a w 2015 r. wzrost ten wyniesie jedynie 1,2%. Natomiast produkcja mięsa indyków spadnie zarówno w bieżącym, jak i w przyszłym roku.  We Francji, w bieżącym roku, produkcja mięsa brojlerów zmniejszyła się ze względu na trudności na rynkach Bliskiego Wschodu, po zlikwidowaniu refundacji eksportowych.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Produkcja roślinna

Zasiewy zbóż ozimych w Rosji i na Ukrainie

(Agra Europe 2014, 10 October, s. 12)

Rosja i Ukraina, będące jednymi z największych światowych eksporterów pszenicy, dążą do zwiększenia zasiewów zbóż ozimych. Według rosyjskiego ministra rolnictwa, areał uprawy pszenicy ozimej w tym kraju wyniesie co najmniej 16,5 mln hektarów. W ubiegłym roku powierzchnia uprawy tego zboża wyniosła 14,7 mln ha, czyli 90% planowanego areału, a w 2012 r. – 15,8 mln ha. Rolnicy rosyjscy nie zamierzają zmieniać w bieżącym roku udziału poszczególnych zbóż w zasiewach. Pszenica stanowi około 80% ogółu uprawianych zbóż.

Rolnicy ukraińscy planują zwiększyć areał uprawy pszenicy ozimej do 6,2 mln ha (wzrost o 0,1 mln ha). Pszenica ozima stanowi 95% upraw zbóż na Ukrainie. Areał jęczmienia ozimego wyniesie 1,07 mln ha, a żyta – 207 tys. ha. Powierzchnia uprawy pszenicy ozimej może być większa od oczekiwanej, ponieważ niekorzystne ceny kukurydzy powodują, że rolnicy rezygnują z jej uprawy na rzecz pszenicy.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Problemy w rolnictwie

 

Żądanie pomocy dla gospodarstw rodzinnych i spółdzielni

(Agra Europe 2014, 10 October, s. 5)

Unijne stowarzyszenie rolników, Copa-Cogeca ocenia, że konieczne są duże zmiany w polityce rolnej Unii Europejskiej dotyczącej gospodarstw rodzinnych i spółdzielni rolniczych, aby mogły one osiągnąć swój pełen potencjał. Jeśli małe gospodarstwa nie będą dochodowe, nie nastąpi zmiana pokoleń ich właścicieli. ONZ wyznaczyło 2014 r. Międzynarodowym Rokiem Rodzinnych Gospodarstw Rolnych. Unia Europejska powinna sprostać temu zadaniu. Copa-Cogeca wzywa Komisję Europejską, Radę i Parlament Europejski do zwiększenia inwestycji poprawiających warunki produkcji rolnej w niedużych gospodarstwach, wspierania badań naukowych oraz transferu wiedzy i innowacji do rolników i spółdzielni rolnych. Domaga się też zwiększenia pomocy dla młodych rolników, przeciwdziałania nieuczciwych barierom w handlu krajowym i zagranicznym.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Polityka rolna

Największa hiszpańska spółdzielnia rolnicza

(Agra Europe 2014, 3 October 2014, s. 24)

Hiszpańska spółdzielnia rolnicza DCOOP połączyła się z Baco, największą spółdzielnią zajmującą się produkcją win w prowincji Castille-La Mancha. Dzięki temu powstało największe w kraju spółdzielcze stowarzyszenie specjalizujące się w produkcji różnych rodzajów żywności. Liczy ono 75 tys. członków w Andaluzji i Castile-La Mancha. Obroty spółdzielni osiągną około 750 mln euro. Stwierdzono, że dzięki połączeniu spółdzielni rolnikom łatwiej będzie funkcjonować w warunkach globalizacji gospodarki i osiągną mocniejszą pozycję w negocjacjach.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Polityka rolna w Rosji

Plany odbudowy rolnictwa rosyjskiego

(Agra Europe 2014, 10 October, s. 13)

Rząd rosyjski planuje znaczne inwestycje i wsparcie rolnictwa krajowego mające na celu wzrost produkcji umożliwiający zmniejszenie o 65% importu mięsa, o 30% importu artykułów mleczarskich i o 30% - warzyw. Premier Rosji stwierdził, że embargo  stwarza szansę na ograniczenie zależności Rosji od importowanej żywności. Oznajmił, że opracowano plan zastąpienia importu w latach 2014-15, głównie dzięki bardziej wydajnemu wykorzystaniu użytków rolnych, poprawie usług weterynaryjnych i monitoringu fitosanitarnego. Dzięki temu planuje się zmniejszenie udziału mięsa importowanego na rynku z 21,6% do 7,7%, mleka i artykułów mleczarskich z 23,6 do 16,6% i warzyw z 14,6% do 10,1%.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...