Ekologia i środowisko

Szkoda drzew / Krystyna Forowicz

(Eko i My 2016 nr 3, s. 10-13)

Produkcja papieru na świecie rośnie. Przewiduje się, że do 2020 r. może osiągnąć poziom 500 mln ton. Statystycznie każdy Polak zużywa rocznie około 100 kg papieru, 10 lat temu było to 65 kg/os. Eksperci przewidują, że w przyszłym roku zwiększy się to do 115 kg na osobę. Niestety, zwiększona konsumpcja nie idzie w parze z wyższym odzyskiwaniem. Makulatura stanowi zaledwie jedną czwartą odpadów, które każdego roku Polak produkuje.

Rocznie (średnio) Polak zbiera ok. 22 kg makulatury, przekazuje więc do recyklingu 25 proc. zużywanego przez siebie papieru. Dla porównania, w Austrii, Holandii i w Niemczech odzyskuje się ponad 80% zużytego papieru. Im zamożniejszy kraj, tym wyższy poziom odzysku.

Recykling makulatury to nie tylko ochrona przyrody – jak obliczyli specjaliści recykling tony papieru pozwala na ocalenie średnio 17 drzew – ale i ogromna oszczędność. Stosowanie makulatury do produkcji papieru pozwala zmniejszyć ilość zużywanej wody o prawie 26 500 litrów, 1500 litrów ropy jako źródła energii do jego wyprodukowania, co przekłada się na 4200 kWh energii. Mniejsza jest też emisja zanieczyszczeń do powietrza i mniej ścieków przemysłowych.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Rasy zwierząt

Lakenvelder – mało znana rasa bydła / Marcin Różewicz

(Hodowca Bydła 2016 nr 2, s. 58-61)

             Pierwsze wzmianki o krowach przypominających swoimi cechami obecną rasę lakenvelder pochodzą z XVI wieku. Ich hodowlą zajmowały się  wówczas osoby o wysokim statusie społecznym. W folwarkach na terenie Holandii bydło to było doskonalone pod względem cech mięsnych i mlecznych. Emigrujący do Stanów Zjednoczonych obywatele tego kraju zabierali zwierzęta ze sobą. Właśnie tam w 1830 roku powstało oficjalne stowarzyszenie hodowców tej rasy. Otwarto też dla niej pierwszą na świecie księgę hodowlaną. W 1906 roku rząd Stanów Zjednoczonych wprowadził zakaz przywozu tych zwierząt ze względu na stwierdzenie występowania przypadków pryszczycy w Europie.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Prawo i polityka rolna

Płatności bezpośrednie w kampanii roku 2016

(Biuletyn Informacyjny MRiRW 2016 nr 3, s. 18)

W roku 2016, podobnie jak w 2015 rolnicy będą mogli ubiegać się o przyznanie następujących rodzajów płatności:

 • jednolita płatność obszarowa,
 • płatność za zazielenienie,
 • płatność dodatkowa,
 • płatność dla młodych rolników,
 • płatność do bydła,
 • płatność do krów,
 • płatność do owiec,
 • płatność do kóz,
 • płatność do roślin wysokobiałkowych,
 • płatność do buraków cukrowych,
 • płatność do ziemniaków skrobiowych,
 • płatność do owoców miękkich,
 • płatność do pomidorów,
 • płatność do chmielu,
 • płatność do lnu,
 • płatność do konopi włóknistych,
 • płatność niezwiązana do tytoniu,

przy czym rolnicy, którzy w 2015 r. przystąpili do systemu dla małych gospodarstw, otrzymają płatność w ramach tego systemu zastępującą wszystkie ww. rodzaje wsparcia. Wystąpienie z systemu dla małych gospodarstw ze skutkiem od 2016 r. jest możliwe w terminie do dnia 30 września br. Nie jest już natomiast możliwe przystąpienie do tego systemu.  Właściwie warunki przyznawania płatności nie ulegają zmianie.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Rosliny ozdobne

Magnolie na działce / Joanna Bykowska

(Działkowiec 2016 nr 3, s. 9-11)

Magnolie to jedne z najstarszych roślin istniejących współcześnie na Ziemi. Naturalnie występują na terenie Azji oraz we wschodniej części Ameryki Północnej.

Najwcześniej zakwitające magnolie są zwykle koloru białego. Ich kwiaty są mniejsze niż u odmian późniejszych, ale za to bardzo liczne. Na początku kwietnia rozwijają się kwiatostany magnolii gwiaździstej. Jeszcze wcześniej zakwita jej odmiana Rosea o jasnoróżowych kwiatach.

            Najpopularniejszymi odmianami w odcieniach różu i purpury są Betty i Susan. Obie są odporne na mróz, kwitną długo i obficie w kwietniu oraz w maju. Często powtarzają kwitnienie pod koniec lata. Budową i zapachem wyróżnia się magnolia ‘Genie’, kształtem przypominająca tulipany. Ma ciemnopurpurowe płatki, które rozwijają się przed liśćmi, na przełomie kwietnia i maja. Ciemne kwiaty posiada też magnolia purpurowa ‘Nigra’. W ostatnim czasie duże zainteresowanie wzbudziły magnolie o żółtych, delikatnie pachnących kwiatach. Sprawdzone i godne polecenia są m.in.: ‘Gold Star’, ‘Yellow Bird’ oraz ‘Yellow River’.

            Opisane magnolie charakteryzują się dużą wytrzymałością na mróz,. Warto jednak (zwłaszcza w pierwszych latach) kopczykować drzewa około 20 cm warstwą kory lub trocin. Wskazane jest również okrywanie młodych roślin włókniną.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Rynki rolne i produkcja rolnicza

Susza i wysokie ceny malin / Tomasz Smoleński

(Truskawka, Malina, Jagody 2016 nr 1, s. 22-24)

             Według danych FAO, Polska jest największym producentem malin wśród krajów UE z udziałem na poziomie 65-70 proc. całej produkcji Wspólnoty. Dynamika wzrostu produkcji tych owoców w latach 2010-2012 w porównaniu ze średnią z lat 2001-2003 była drugą co do wielkości przyrostu wśród owoców jagodowych i wyniosła 254 proc., ustępując tylko borówce wysokiej (359 proc.). W ostatnim okresie krajowa produkcja przekraczała 100 tys. ton, z wyjątkiem sezonu 2015, w którym zanotowano spadek do 80 tys. ton. Było to skutkiem niekorzystnych warunków wegetacji.

            Na stały wzrost cen skupu malin do przetwórstwa decydujący wpływ ma wzrost popytu na mrożonki i koncentrat ze strony krajów zachodnioeuropejskich. W latach 2011-2015 zwiększyły się one z 2,30 zł/kg (2011 r.) do 7,11 zł/kg (2015 r.). Pomimo wysokich cen skupu owoców z upraw konwencjonalnych jeszcze droższe były maliny w jakości ekologicznej – we wrześniu i październiku przekroczyły one 13,00 zł/kg.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Żywność

Dziczyzna – jako źródło zdrowej żywności (cz. 1) / Marek Zin, Janusz R. Mroczek

(Gospodarka Mięsna 2016 nr 3, s. 54-56)

Mięso zwierząt łownych posiada dużą ilość walorów odżywczych i smakowych. Poza tym charakteryzuje się wysoką przyswajalnością, smakowitością oraz wartością odżywczą. W porównaniu z mięsem zwierząt domowych przewyższa je cechami organoleptycznymi oraz walorami prozdrowotnymi, gdyż zawiera cenne aminokwasy oraz wysokonienasycone kwasy tłuszczowe o przeciwskleorotycznych właściwościach. Surowiec ten można zaliczyć do żywności zmniejszającej ryzyko chorób układu krążenia i przyczyniający się do obniżenia ilości cholesterolu w organizmie.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Zagrożenia w uprawie roślin

Wpływ przebiegu warunków atmosferycznych na procesy glebowe / Marcin Oleszczak

(Sad 2016 nr 1, s. 60-64)

                        Zjawisko suszy ma wpływ na wszystkie elementy gleby. Wraz ze spadkiem zawartości wody w gruncie wzrasta zawartość powietrza glebowego, a wraz z nim tlenu. Powoduje to uruchomienie procesów tlenowych. Dotyczy to zarówno substancji organicznej, jak i mineralnej. Pod wpływem tlenu i mikroorganizmów tlenowych substancja organiczna ulega utlenieniu, co prowadzi do spadku jej zawartości w glebie. Spadek ten ma negatywny wpływ na wiele chemicznych, fizycznych i biologicznych właściwości gleby. Zahamowane zostają procesy humifikacji i mineralizacji substancji organicznej. W wyniku długotrwałej suszy zmniejszeniu ulega ilość składników pokarmowych w glebie. Dochodzi również do jej zasolenia i wystąpienia stresu solnego u roślin.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Uprawa i nawożenie roślin

Proso właściwe (Panicum miliaceum L.). Cz.1. Charakterystyka upraw / Beata Marchand

(Przegląd Zbożowo-Młynarski 2016 nr 1, s. 9-12)

            Proso, pomimo wielu pozytywnych cech, jak odporność na suszę, bogactwo wartości odżywczych, szerokie spektrum użytkowania, nadal nie jest wykorzystywane przez przemysł na skalę masową.

            Proso jest bardzo odporne na suszę. Dobrze rośnie na obszarach o niskiej wilgotności, otrzymujących 500-750 mm opadów rocznie, ale skoncentrowanych latem. Możliwe jest jednak uzyskanie plonów przy zaledwie 200-450 mm opadów rocznych, z czego 30-40 proc. powinno spaść w okresie wegetacji.

            Jest to zboże wrażliwe na działanie temperatur poniżej 10-130C. Temperatura powietrza podczas kiełkowania powinna wynosić około 180C, podczas powstawania wiechy – 200C, kwitnienia – 230C i dojrzewania ziaren – 210C.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...