Aktualności z kraju

Aktualności z kraju

(Farmer, 2016 nr 11, s. 6-7)

Odszkodowania za szkody łowieckie. O rok opóźni się wejście w życie ustawy zawierającej zmiany dotyczące szacowania szkód łowieckich i wypłacania rolnikom odszkodowań za te szkody. Przewiduje się, że zmieniająca Prawo łowieckie ustawa z 22 czerwca 2016 r. wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. (a nie jak zakładano od 2017 r.).

Dochód z 1 ha. Spadł przeciętny dochód z 1 ha. 23 września 2016 r. GUS podał, że na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2015 r. - 1975 zł. Dla porównania: przeciętny dochód z 1 ha w 2014 r. wynosił 2056 zł; a w 2013 r. – 2869 zł.

Sumy ubezpieczenia w 2017 r. Minister rolnictwa do końca listopada każdego roku określa maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok następny. Zgodnie z nim maksymalna suma ubezpieczenia w 2017 r. ma wynosić:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Ekologia i środowisko

Mini zoo, czyli agroturystyczne zezwierzęcenie / Dominika Jankowska

 (Twój Doradca. Rolniczy Rynek, 2016 nr 10, s. 46-47)

             Agroturystyka, jako forma wypoczynku, funkcjonuje w naszym kraju już od jakiegoś czasu i rozwija się całkiem dobrze. W niektórych rejonach, szczególnie na obszarach górskich funkcjonuje wiele gospodarstw o podobnej strukturze. Dlatego niektórzy właściciele prześcigają się w pomysłach na przyciągnięcie większej liczby turystów. Jednym z nich jest tworzenie przydomowych zagród ze zwierzętami, nazywanych też mini zoo. Najczęściej przebywają w nich rzadkie zwierzęta hodowlane lub łowne, jak kozy (angorska, kaszmirska), daniele, świnki wietnamskie, alpaki, lamy, osły, a także ptaki – kaczki i drób ozdobny, papugi i bociany.

            Właściciele tego typu gospodarstw są zobowiązani do przestrzegania ustawy o ochronie zwierząt, ustawy o ochronie zdrowa zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych oraz aktualnych rozporządzeń związanych z rejestracją zwierząt hodowlanych. W przypadku gatunków egzotycznych lub ozdobnych konieczna jest kontrola dotycząca konieczności rejestracji (zał. A i B Rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2008 z dnia 31 marca 2008 r.) i sprawdzenie czy gatunek nie jest objęty ochroną.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Hoduj świnie

Zasiedlenie nowego obiektu / Krzysztof Świątek

(Hoduj z Głową – Świnie, 2016 nr 5, s. 26-27)

Zasiedlenie nowego obiektu wymaga wielu decyzji dotyczących m.in. wyboru linii genetycznej oraz strategii hodowli. Nowo uruchamiany obiekt musi spełniać wszystkie aktualne wymagania w zakresie warunków utrzymywania trzody chlewnej z zachowaniem dobrostanu zwierząt, higieny i ochrony środowiska.

Na co trzeba zwrócić uwagę w przypadku młodych zwierząt hodowlanych?

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Rynki rolne

Rynki rolne na świecie

(Nowoczesna Uprawa 2016 nr 10, s. 57)

            Rosja zniosła cła w eksporcie pszenicy od 1 września 2016 r. w okresie najbliższych dwóch lat. Powodem zmiany były zapowiedzi rekordowych zbiorów pszenicy. Anulowanie ceł wywiera pozytywny wpływ na wyniki sprzedaży. Według rządowych prognoz, rosyjski wywóz pszenicy w sezonie handlowym 2016/2017 ma osiągnąć 30 mln t (25 mln t w ubiegłym sezonie).

Ukraina w bieżącym sezonie handlowym może wyeksportować 39,8 mln t ziarna zbóż, tj. o ponad 400 tys. t więcej niż sezon wcześniej. Wywóz pszenicy jest szacowany na 17 mln t. Tegoroczne zbiory ogółem są prognozowane na 62-63 mln t. Do połowy września zebrano 38,6 mln t zbóż z 69% areału uprawy. Średnie plony wynoszą 39 dt/ha.

Egipt wprowadza rygorystyczne wymogi dla importowanej pszenicy. Powraca polityka zerowej tolerancji dla zawartości sporyszu. To nie jest dobra wiadomość dla światowego rynku pszenicy, tym bardziej że Egipt zaliczany jest do grona kluczowych importerów ziarna tego gatunku.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Żywność

Co nieco o branży jajczarskiej i o sposobach przedłużania trwałości jaj. Cz. I  / Katarzyna Jankowska

(Polskie Drobiarstwo, 2016 nr 10, s. 24-26)

            Jajczarstwo stanowi bardzo ważny segment produkcji drobiarskiej, wymagający ciągłego udoskonalania, aby móc sprostać coraz wyższym wymaganiom konsumentów. Najbardziej  rozpowszechnione i cenione są jaja konsumpcyjne świeże (do 7 dni od czasu zniesienia). Wobec tego branża jajczarska stale poszukuje metod zabezpieczania zgromadzonych jaj oraz ich ochrony przed utratą świeżości.

Treść jaja zabezpieczona jest w dużym stopniu przed zakażeniem mikrobiologicznym przez obecność skorupy oraz błon znajdujących się tuż pod skorupą. Przyjmuje się, że na zachowanie świeżości jaja wpływa temperatura otoczenia oraz wilgotność względna utrzymywana w pomieszczeniu. Jedną z metod pozwalających w dużym stopniu wpłynąć na opóźnienie starzenia (przedłużenie trwałości)  jaja jest przechowalnictwo chłodnicze.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Znakowanie żywności

Znakowanie produktów ekologicznych / Renata Przegalińska

(Owoce i Warzywa Miękkie, 2016 nr 11, s. 73)

            Kontrolą prawidłowości znakowania produktów ekologicznych w Polsce zajmuje się Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych u producentów oraz Inspekcja Handlowa na etapie handlu.

Znakowanie to wszelkie terminy, słowa, znaki towarowe itd. odnoszące się do produktu. Terminy sugerujące, że to produkt rolnictwa ekologicznego to np. „ekologiczny”, „organiczny” lub „bio”. Etykieta prawidłowo oznaczonego produktu eko powinna zawierać unijne logo produkcji ekologicznej, numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej, oznaczenie miejsca produkcji.

            Logo produktów ekologicznych to biały liść na zielonym tle, obowiązuje od 2010 r. Powstało z połączenia symbolu flagi UE oraz liścia. Wysokość logo powinna wynosić co najmniej 9 mm, szerokość 13,5 mm, a proporcja wysokości do szerokości 1 : 1,5.

            W obszarze logo nie można umieszczać tekstów, innych logotypów, symboli ani innych elementów. Stosowanie logo jest dobrowolne w przypadku produktów importowanych spoza Unii. Jest niedozwolone w przypadku produktów w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne, a także zawierających mniej niż 95% ekologicznych składników.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Uprawa i nawożenie roślin

Truskawki: trudny sezon / Zbigniew Jarosz

(Truskawka, Malina, Jagody, 2016 nr 10, s. 14-16)

             Warunki pogodowe panujące ubiegłego lata w Polsce były bardzo niekorzystne dla wzrostu i rozwoju truskawek. Upały i susza spowodowały, że rośliny weszły w stan spoczynku mocno osłabione i nie zgromadziły w szyjkach korzeniowych wystarczającej ilości substancji zapasowych. Ponadto, łagodny przebieg zimy sprawił, że na wielu plantacjach rośliny nie weszły w fazę spoczynku zimowego. Gwałtowne spadki temperatury na przełomie roku skutkowały olbrzymimi uszkodzeniami mrozowymi, które w skrajnych przypadkach dochodziły nawet do 75-85 proc.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...