Nowe odmiany

Najnowsze odmiany / Marek Kalinowski

(Poradnik Rolniczy 2012 nr 11, s. 21)

 

Każdego roku w styczniu i lutym Komisja ds. Rejestracji Odmian poszczególnych gatunków opiniuje, które z badanych odmian spełniają wymagania, aby wpisać je do rejestru. Ostateczną decyzję o wpisie do Krajowego Rejestru Odmian podejmuje dyrektor COBORU. Odmianę wpisuje się do rejestru na wniosek hodowcy albo jego pełnomocnika pod warunkiem, że jest ona odrębna, wyrównana i trwała (badania OWT) oraz posiada zadowalającą wartość gospodarczą (badania WGO). Te urzędowe badania rejestrowe OWT i WGO trwają w Polsce zwykle 2 do 3 lat. Aby wpisać odmianę do Krajowego Rejestru Odmian muszą być spełnione inne liczne warunki. Hodowca odmiany musi posiadać jej materiał siewny w ilości wystarczającej do prowadzenia badań, musi nadać odmianie nazwę, musi spełnić wymogi formalnoprawne i uiścić odpowiednie opłaty. Wpisu do krajowego rejestru dokonuje się na okres 25 lat (dla odmian drzew), 20 lat (dla odmian krzewów i bylin), lub na 10 lat (dla odmian pozostałych gatunków).

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Nowe technologie

Unia Europejska wspiera branżę opakowań

(Opakowanie 2012 nr 2, s. 60)

 

Uniwersytet Hallan z Sheffield w Wielkiej Brytanii otrzymał ponad 3 mln euro ze środków UE, które przeznaczy na uruchomienie panelu badawczego Newgenpak (opakowania nowej generacji). Inicjatywa polega na stworzeniu nowatorskich opakowań z papieru: tanich i przyjaznych dla środowiska. Grupa naukowców przeprowadzi projekty badawcze, których celem będzie przyspieszenie prac w trzech obszarach: kompozytów w opakowaniach nowej generacji, aktywnych opakowań opartych na włóknach celulozowych oraz całościowego wpływu produkcji opakowań na środowisko, ekonomię oraz społeczeństwo. Naukowcy są zdania, że wyroby papierowe i tekturowe są wytwarzane z bardzo ekologicznych materiałów. A jeśliby uzupełnili je o większą funkcjonalność – np. właściwości barierowe zapobiegające utracie wilgotności – lub zwiększyli zakres odkształceń, mogliby wykorzystać je w większej liczbie możliwych rozwiązań.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Polityka rolna i problemy na świecie

Nie tylko bezpośrednie / oprac. J. Kościański

(Poradnik Rolniczy 2012 nr 10, s.5)

 

Od 15 marca do 15 maja br. będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za 2012 rok, pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich oraz na innych terenach o niekorzystnych warunkach, a także płatności rolnośrodowiskowych w ramach programu PROW 2007-2013. O wszystkie płatności można ubiegać się składając wspólny wniosek.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Produkcja zwierzęca

Warunki zootechniczne w gołębnikach - dobrostan utrzymywanych w nich ptaków, cz. I / Bartosz J. Tochowicz, Marcin W. Lis

(Polskie Drobiarstwo 2012 nr 3, s. 33-35)

 

Już od czasów starożytnych hodowcy gołębi starali się zapewnić ptakom pomieszczenia zgodne z nich upodobaniami. Współcześnie, do hodowli tych zwierząt wykorzystuje się już istniejące budynki, zapewniające ptakom wygodę i bezpieczeństwo.

Najprostszym rodzajem gołębnika są umieszczone pod okapami dachów skrzynki lęgowe. Spotykane są także formy słupowe montowane 2-3 metry nad ziemią. Niestety, w obu przypadkach zdarzają się wady konstrukcyjne, utrudniające kontrolę, żywienie oraz pielęgnację tych ptaków. Poza tym gołębniki te mogą być używane wyłącznie dla małych stad gołębi pospolitych.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Rośliny ozdobne

Oczary / Mieczysław Czekalski

(Zieleń Miejska 2012 nr 2, s. 26)

 

Oczary należą do rzadko spotykanych w naszym kraju krzewów ozdobnych kwitnących zimą i jednocześnie wytrzymałych na mrozy. Charakteryzują się one oryginalnymi kwiatami, zbudowanymi z czterech bardzo wąskich płatków, o barwie żółtej, kremowej, purpurowej lub czerwonej.

Oczar japoński tworzy krzewy o wysokości do 2,5 metra. Ich liście mają barwę ciemnozieloną, a przed jesiennym opadnięciem – żółtą, ich spodnią część pokrywają włoski. Kwiaty są koloru żółtego lub purpurowego. Kwitnienie przypada na okres od marca do kwietnia. Spotykana jest również odmiana żółtopurpurowa, o szkarłatnoczerwonych jesiennych liściach.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Środowisko naturalne i ekologia

Mikroflora pasieczna

(Pasieka 2012 nr 2, s.36-37)

W mikroflorze i mikrofaunie pasiecznej występują bakterie, grzyby, wirusy, pierwotniaki i roztocza. Jej skład zależy od wielu czynników, m.in.: położenia geograficznego pasieki, rodzaju roślin występujących w jej pobliżu oraz gatunków zwierząt hodowlanych i dzikich żyjących w rejonie pasiecznym. Duży wpływ ma także przebieg pogody oraz skład mikrobiologiczny wody pobieranej przez pszczoły.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Uprawa i nawożenie roślin

Niewidoczna inkubacja / Marek Kalinowski

(Poradnik Rolniczy 2012 nr 14, s.14-15)

 

Według opinii naukowców aż 50 proc. wydajności pszenicy (plonu ziarna) jest produkowane przez liść flagowy, a 80 proc. przypada na trzy górne liście. Dlatego w ochronie roślin najważniejsze jest stosowanie produktów gwarantujących utrzymanie ich zdrowotności. Oczywiście ważny jest także sam kłos, który jest odpowiedzialny za 20 proc. wydajności tego zboża oraz utrzymanie rośliny w stanie zielonym.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Warzywnictwo

Tajniki uprawy współrzędnej

(Gospodarz 2012 nr 2, s. 32)

Uprawa współrzędna polega na tym, że na jednej grządce sadzi się lub sieje tylko te rośliny, które lubią „swoje towarzystwo”. Można zaobserwować, że lepiej wówczas rosną i nie chorują. Dzieje się tak dlatego, że kwiaty, korzenie i liście jednych roślin wydzielają substancje, które stymulują rozwój drugich. Właściwie dobrane pomagają sobie nawzajem np. osłaniając się przed słońcem i wiatrem lub zasilając glebę w cenne składniki mineralne.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Żywność

Owies – skarb zapomniany / Barbara Gąsiorowska, Anna Cybulska

(Poradnik Gospodarski 2012 nr 3, s.12-13)

 

Mimo cennych walorów fizjologiczno-żywieniowych oraz profilaktycznych owies nadal jest zbożem niedocenianym w naszym kraju. Jego ziarno charakteryzuje się dużą zawartością białka oraz najkorzystniejszym składem aminokwasowym i największą zawartością włókna spośród wszystkich zbóż. Mając to wszystko na uwadze, polscy konsumenci powinni wykorzystywać tę roślinę w swojej codziennej diecie, tym bardziej, że jest to surowiec tani i ogólnie dostępny.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...