Biopaliwa

Kryteria zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do biopaliw / Marta Skrzyńska

(Czysta Energia 2011 nr 5, s. 29-32)

 

Jednym z wyzwań dla dynamicznie zmieniającego się rynku biopaliw są zapisy dyrektyw 2009/28/WE i 2009/30/WE UE, które określają kryteria zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do biopaliw. Dyrektywy te opisują m.in. wymagane poziomy redukcji emisji gazów cieplarnianych dzięki wykorzystaniu biopaliw, a poza tym warunki, jakie mają spełniać źródła pozyskiwania surowców do produkcji biopaliw.

Państwa członkowskie zostały zobowiązane do wprowadzenia w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych najpóźniej do grudnia 2010 r. Do stycznia 2011 r. jedynie Niemcy i Austria implementowały do swoich krajowych przepisów wymagania określone we wskazanych dyrektywach.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Choroby i szkodniki roslin

Dobrze trafić na szkodniki łuszczycowe / Marek Mrówczyński, Grzegorz Pruszyński, Henryk Wachowiak

(Top Agrar Polska 2001 nr 5, s.90-95)

 

Wysoka cena nasion rzepaku w 2010 roku oraz optymistyczne prognozy na rok następny powinny skłonić rolników do intensywnej ochrony łuszczyn. Tym bardziej, że od kilku lat obserwuje się zwiększenie zagrożenia chowaczem podobnikiem i pryszczarkiem kapustnikiem. Szkodniki te największe straty powodują w rzepaku jarym, na obrzeżach pól oraz w małych kilkuhektarowych plantacjach.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Mszyce na roslinach

 

Mszyce - w uprawie krzewów jagodowych / Barbara H. Łabanowska

(Hasło Ogrodnicze 2011 nr 5 s. 14-16)

 

Mszyce to powszechnie znana, dość liczna grupa szkodników, która atakuje różne rośliny uprawne i dziko rosnące. Szkodniki te żerują na różnych częściach roślin – na liściach, pąkach kwiatowych, kwiatach i niezdrewniałych pędach. Powodują szkody bezpośrednie: wywołują skręcanie i deformacje wierzchołków pędów, liści, kwiatostanów, wysysają soki z komórek; oraz szkody pośrednie: są wektorami wirusów powodujących groźne choroby wirusowe. Podczas żerowania mszyce wydzielają dużą ilość lepkich słodkich odchodów, zwanych spadzią. Na roślinach pokrytych spadzią rozwijają się grzyby sadzakowe, przez co ograniczony zostaje proces asymilacji.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Programy UE

Polska u steru Unii / Wawrzyniec Czubak, Adam Poślednik

(Top Agrar Polska 2011 nr 5, s.30-32)

 

Począwszy od lipca 2011 roku Polska, Dania i Cypr będą kierowały pracami Rady UE. Przygotowując się do prezydencji, każde państwo określa priorytety działań, które zamierza realizować. Muszą być one spójne dla wszystkich trzech krajów oraz powiązane z harmonogramem prac Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Prezydencja naszego kraju przypada w kluczowym momencie, w którym w decydującą fazę wejdzie dyskusja nad przyszłym kształtem Wspólnej Polityki Rolnej. Warto, więc przedstawić propozycje własnych projektów, które byłyby korzystne dla Polski. Nasz rząd wytyczył na ten czas trzy priorytety:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Rosliny ozdobne

Stewarcja kameliowata / Mieczysław Czekalski

(Zieleń Miejska 2011 nr 5, s. 24)

 

Stewarcja należy do najpiękniejszych drzewiastych roślin ozdobnych. Osiem jej gatunków występuje w stanie naturalnym we wschodniej Azji (Japonia, Korea, Chiny) i na południowym wschodzie Stanów Zjednoczonych. Niestety rzadko uprawiana jest w Europie.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Rynek i żywność

Tańsza ziemia, sprzedaż rośnie

(Tygodnik Rolniczy 2011 nr 20, s. 4)

 

Z danych Agencji Nieruchomości Rolnych wynika, że w I kwartale 2011 r. średnia cena gruntów wyniosła 15 157 zł za 1 hektar. W porównaniu do IV kwartału 2010 r. spadła ona średnio o 718 zł, czyli o 4,5 proc. Z kolei zestawiając I kwartał 2011 r. z I kwartałem 2010 r. – jest wyższa  o 624 zł, czyli o 4,3 proc. Fakt ten nie ma jednak wpływu na obecny poziom cen. Zgodnie z przewidywaniami, średnia wartość gruntów rolnych ustabilizowała się i wynosi prawie 15 tys. zł za 1 ha.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Uprawa i nawożenie roslin

Wzrasta znaczenie mikroelementów w nawożeniu roślin / Waldemar Strachota, Marek Skomra

(Agro Serwis 2011 nr 9, s. 12-13)

 

W ostatnich latach szczególnego znaczenia nabrało nawożenie roślin mikroelementami, które podane w interwencyjnym, dolistnym zabiegu są praktycznie jedynym sposobem skutecznego dopomożenia roślinom w krytycznych momentach, wywołanych różnego rodzaju stresami pogodowymi i środowiskowymi, gdy ograniczone jest pobieranie i przyswajanie składników pokarmowych z gleby.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Środowisko naturalne

Wsparcie dla „Bartka” / Mariusz Turczyk

(Echa Leśne 2011 nr 5, s. 17-18)

 

25 marca br. w Warszawie została podpisana umowa w sprawie ochrony naszego sędziwego dębu „Bartka”. Obecnie konary drzewa podpierane są jedenastoma stalowymi podporami, które na skutek zmieniającego się rozkładu sił nie do końca spełniają swoje zadanie. Niepodparte konary obciążają pień. Drzewu zagraża też wiatr. Konieczne jest, zatem zamontowanie dodatkowych podpór i odciągów, które zrównoważą statykę tego kolosa.

Projekt opracowany przez Katedrę Mechaniki i Materiałów Politechniki Łódzkiej oraz profesora Marka Siewniaka na charakter nowatorski i uwzględnia wyniki wieloletnich badań i obserwacji.  Zakłada on m.in. wykorzystanie specjalnych markerów, które pozwolą na precyzyjne ustalenie zmiany nacisku na pień.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...