Zwierzęta hodowlane

Kozy kazimierzowskie - brakujące ogniowo w strukturze rasowej / Żaneta Szymańska i inni

(Tygodnik Poradnik Rolniczy, 2015 nr 6, s. IV - wkładka – „Polski Żywiec”)

Krajowa hodowla kóz przechodziła różne koleje losu. Uszlachetnianie krajowego pogłowia oraz „podwyższenie” wydajności mlecznej spowodowało, że rasy, które wcześniej występowały w Polsce licznie (koza sandomierska, koza kazimierzowska oraz inne regionalne bezrasowe kozy), zaczęły znikać, aż do prawie całkowitego wyginięcia. Do tej pory udało się uratować i odtworzyć jedną rodzimą rasę – kozę karpacką. W 2005 r. Instytut Zootechniki w Balicach podjął skuteczną próbę restytucji wymierającej rasy. Obecnie pod oceną znajduje się 25 kóz karpackich. Kozy tej rasy odznaczają się cechami charakterystycznymi dla populacji autochtonicznych, tj. duża odporność i zdrowotność, długowieczność i dobra plenność. Potrafią doskonale przystosować się do trudnych warunków środowiska.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Rynki rolne

Rynek brokułów / Jacek Malinowski

(Owoce Warzywa Kwiaty 2015 nr 1, s.30-31)

Po zimie 2013/2014 zapasy mrożonych brokułów zostały całkowicie wyprzedane. Po dość powolnym rozpoczęciu skupu, sprzyjająca aura spowodowała wyrównanie wegetacji odmian sadzonych w różnych terminach, co w efekcie skutkowało nadwyżką surowca, którą potęgowały wysokie plony z nawadnianych plantacji.

W Europie Zachodniej powierzchnia uprawy brokułów i produkcja w zakładach przetwórczych są stabilne z tendencją do zmniejszania, natomiast w Polsce – od kilku lat intensywnie rosną. W 2013 roku krajowe zakłady zadeklarowały skup około 50 tys. ton. tych warzyw, przy czym należy pamiętać, że ich produkcja na rynek warzyw świeżych również rozwijała się niezwykle dynamicznie.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Rolnicze rozmaitości

Rolnictwo Izraela: o wszystkim decyduje woda / Grzegorz Ignaczewski

(Top Agrar Polska, 2015 nr 1, s.28-31)

Mimo, że w Izraelu jedynie 300 tys. ha jest wykorzystywanych rolniczo, intensywna gospodarka pozwala na wyprodukowanie nadwyżek, eksportowanych na cały świat. Większość ziemi rolniczej znajduje się tutaj w rękach państwa, a aż 80 proc. gospodarstw stanowią formy wspólnego gospodarowania – kibuce i moszawy.

Mimo małej powierzchni, izraelskie rolnictwo i przemysł spożywczy pokrywają około 95 proc. krajowego zapotrzebowania na żywność. Uprawy polowe zajmują tutaj około 175 tys. ha (58 proc. gruntów rolnych) – z tego 130 tys. ha to uprawy „ozime”, przede wszystkim pszenica i jęczmień, a 45 tys. ha to uprawy jare – bawełna, słonecznik, kukurydza, sorgo, groch, fasola, orzeszki ziemne. Pod osłonami dominują zaś: pomidory, papryka, świeże zioła, arbuzy, melony, bakłażany i truskawki. Sady zajmują powierzchnię około 37 tys. ha (banany, jabłka, winogrono konsumpcyjne, awokado, cytrusy), natomiast hodowla oliwek bez nawadniania zajmuje około 21 tys. ha. Z produkcji zwierzęcej przeważają: produkcja mleka i drobiu.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Uprawa i nawożenie

Wybrać odmianę / Marta Szperek

(Owoce Warzywa Kwiaty, 2015 nr 1, s.26-27)

W ostatnich latach w Polsce wzrosło zainteresowanie uprawą brokułów, szczególnie na zbór jesienią. Wśród propozycji odmianowych wyróżnia się:

Covina F1- odmiana średniowczesna, polecana na rynek warzyw świeżych i do przetwórstwa, do zbioru latem i jesienią. Tolerancyjna na fioletowienie i jamistość głąba, bez tendencji do przerastania róży liśćmi.

Triton F1- odmiana polecana na rynek warzyw świeżych i do przetwórstwa. Czas wegetacji 68-75 dni.

Parthenon F1- odmiana polecana na rynek warzyw świeżych i do przetwórstwa. Czas wegetacji 75-85 dni, odporna na warunki stresowe.

Chronos F1- czas wegetacji 65-68 dni, odporna na niską temperaturę, dobrze sprawdza się w uprawie poplonowej.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Rosliny ozdobne

Roślina retro / Agnieszka Kupska

(Działkowiec, 2015 nr 1, s. 22)

Miechunka, jeszcze kilkadziesiąt lat temu powszechnie spotykana w ogrodach, na pewien czas została zapomniana, a dziś znowu wraca do łask. Gatunek ten należy do rodziny psiankowatych. Naturalnie występuje w Ameryce Południowej i Środkowej.

Najpopularniejszym gatunkiem uprawianym w Polsce jest miechunka rozdęta o silnie rozrastających się kłączach, z którego wyrastają wyprostowane, pojedyncze, ulistnione pędy.

Późną wiosną w kątach liści pojawiają się pojedyncze, białe, dzwonkowate kwiaty. Po ich przekwitnięciu dno kwiatowe silnie się rozrasta tworząc mieszek, który otacza kulistą jagodę. Owoc wraz z osłonką stanowi główną wartość dekoracyjną miechunki. Mieszek początkowo jest koloru zielonego, a z czasem zmienia się na pomarańczowoczerwony.

Drugim gatunkiem uprawianym w polskich ogrodach jest miechunka peruwiańska, ceniona za właściwości prozdrowotne. Gatunek ten uprawia się na roślinę jednoroczną, ma mniejsze mieszki barwy żółtej, za to skrywająca się wewnątrz jagoda jest smaczniejsza.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Prawo rolne

Spóźniona ustawa / Beata Dąbrowska

(Tygodnik Poradnik Rolniczy, 2015 nr 6, s. VII – wkładka: „Polskie mleko”)

Producenci mleka będą mo­gli łatwiej sprzedawać i ku­pować kwoty mleczne. Stanie się tak dzięki przegłoso­wanej jednomyślnie w grudniu 2014 r. przez Sejm RP i w styczniu 2015 r. przez Senat nowelizacji ustawy o organizacji rynku mleka.

Zmienione przepisy mają pomóc producentom mleka w lepszym wyko­rzystaniu indywidualnych limi­tów oraz zmniejszeniu kar pła­conych za ich przekroczenie.

Pierwszą zasadniczą noweliza­cją jest zniesienie zakazu zbycia lub oddania w używanie całości lub części kwoty indywidual­nej w przypadku, gdy producent w okresie dwóch poprzednich lat otrzymał przydział kwoty z re­zerwy krajowej. Drugą zmianą jest zniesienie zasady o potrą­caniu 5% sprzedawanej kwoty mlecznej na rzecz krajowej re­zerwy. Jak dotąd przepisy stanowiły, że przy sprzedaży części swojej kwoty, 5% jej wielkości przechodziło do rezerwy krajo­wej. W praktyce oznaczało to, że jeśli hodowca bydła chciał sprze­dać na przykład 5000 kg mleka, to w rzeczywistości innym pro­ducentom mógł odsprzedać lub użyczyć tylko 4750 kg, bo 250 kg musiał przekazać do Agencji Rynku Rolnego, która rezerwą krajową zarządza.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Polityka rolna

Mamy zatwierdzony PROW na lata 2014-2020

(Agro Serwis, 2014 nr 23/24, s.2)

Przyjęty przez Komisję Europejską polski PROW 2014-2020 przewiduje, że w ramach działania „Modernizacja gospodarstw” rolnicy mogą uzyskać wsparcie na zakup maszyn, wznoszenie budynków czy zakładanie sadów i plantacji wieloletnich. Planowane jest zastosowanie 3 limitów pomocy, w zależności od rodzaju podejmowanych działań – 900 tys. zł do budowy budynków inwentarskich w produkcji trzody chlewnej, 500 tys. zł do budowy budynków inwentarskich w produkcji mleka krowiego i bydła mięsnego oraz 200 tys. zł dla pozostałych branż na zakup maszyn, budowę obiektów gospodarskich, zakładanie sadów i plantacji wieloletnich. Nie przewidziano natomiast dotacji na zakup maszyn i urządzeń używanych oraz maszyn, podobnych rodzajowo do tych, które zostały nabyte w ramach PROW 2007-2013.

Nowe ustalenia przewidują wprowadzenie wymogów wielkości ekonomicznej gospodarstwa (WEG), która jest określana przez standardowe nadwyżki bezpośrednie mieszczące się w przedziale od 6 do 250 tys. euro. Uwzględniany też będzie wymóg wzrostu dochodu rolniczego brutto (GVA), w wyniku realizowanej inwestycji, o minimum 10 proc.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Ekologia i środowisko

Oszacowano liczbę morświnów w Morzu Bałtyckim / Katarzyna Szyszko-Podgórska

(Przyroda Polska, 2015 nr 2, s. 36)

Naukowcy oszacowali liczebność populacji morświnów w Morzu Bałtyckim na ok. 450 osobników. Badania nad liczebnością tego walenia oparto na dwuletnich nasłuchach odgłosów echolokacyjnych i tyle samo trwających analizach statystycznych. Badania prowadzone były z udziałem naukowców z kilku krajów Unii Europejskiej, położonych nad Morzem Bałtyckim. Jak do tej pory był to największy projekt tego typu na świecie. Otrzymane wyniki świadczą, że liczebność bałtyckich morświnów jest bardzo niska, co potwierdza nadanie im przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody kategorii populacji krytycznie zagrożonej. Poprzez badania udało się poszerzyć wiedzę na temat zwyczajów tych wodnych ssaków – stworzono też mapy sezonowego rozmieszczenia morświnów w Bałtyku oraz ustalono potencjalny rejon ich rozrodu.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Brokuły - choroby i szkodniki

Zaburzenia w rozwoju róż / Irena Babik

(Owoce Warzywa Kwiaty, 2015 nr 1, s.29-31)

Wśród najczęściej występujących problemów w uprawie brokułów można wymienić:

Niezawiązanie róży, które może nastąpić w każdym terminie uprawy. Uważa się, że przyczyną tego zaburzenia może być zbyt wysoka temperatura i nasłonecznienie roślin oraz niska wilgotność powietrza i gleby, występująca bezpośrednio po posadzeniu rozsady w polu. Brak róży może też być skutkiem żerowania larw paciornicy krzyżowianki w stożku wzrostu.

Przedwczesne tworzenie róży, występujące najczęściej w uprawie wiosennej i powstające na skutek wychłodzenia rozsady w końcowym okresie produkcji lub po wysadzeniu w polu. W uprawie jesiennej zaburzenie to występuje znacznie rzadziej i może być spowodowane wykorzystaniem rozsady nadmiernie zaawansowanej we wzroście lub zahamowaniem wzrostu roślin na skutek niekorzystnych warunków uprawy. Problem z przedwczesnym tworzeniem róży może też wynikać z obecności larw śmietki kapuścianej atakującej korzenie.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...