Bestsellery polskiego eksportu rolno-spożywczego 2021

W 2021 r. sprzedaż towarów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła rekordowy poziom

37,4 mld EUR, o 9% wyższy niż rok wcześniej. Wzrost eksportu był wynikiem utrzymującego się popytu na polskie produkty, które pomimo rosnących cen w drugiej połowie 2021 r., były konkurencyjne na rynku międzynarodowym. Jednocześnie wartość importu towarów rolno-spożywczych wyniosła 24,7 mld EUR i była o 8,6% większa niż przed rokiem. Dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się w porównaniu z 2020 r. o 9,7%, osiągając 12,7 mld EUR.

 image1

W 2021 r. polskie produkty rolno-spożywcze trafiły do odbiorców w 198 krajach na wszystkich kontynentach. Dostawy do krajów UE-27 wygenerowały 27,1 mld EUR (wzrost o 11%), co stanowiło 73% przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych ogółem. Do krajów poza unijnych wyeksportowano z Polski produkty rolno-spożywcze o łącznej wartości 10,3 mld EUR, o 3% większej niż przed rokiem.

Największe przychody z eksportu do krajów UE uzyskano ze sprzedaży do:

 • Niemiec (9,4 mld euro, wzrost o 9 proc.),
 • Niderlandów (2,2 mld euro, wzrost o 16 proc.),
 • Francji (2,1 mld euro, wzrost o 16 proc.),
 • Włoch (1,9 mld euro, wzrost o 10 proc.),
 • Czech (1,6 mld euro, wzrost o 5 proc.).

Do krajów poza unijnych wyeksportowano produkty rolno-spożywcze o wartości 10,3 mld euro (wzrost o 3 proc.) – najwięcej do:

 • Wielkiej Brytanii (3,0 mld euro, spadek o 4 proc.),
 • na Ukrainę (0,8 mld euro, wzrost o 7 proc.),
 • do Rosji (0,7 mld euro, wzrost o 19 proc.),
 • USA (0,6 mld euro, wzrost o 14 proc.),
 • Arabii Saudyjskiej (0,5 mld euro, spadek o 26 proc.),
 • Algierii (0,4 mld euro, wzrost o 66 proc.).

image2W towarowej strukturze przychodów uzyskanych z eksportu produktów rolno-spożywczych dominowały: mięso, przetwory mięsne i żywiec, ziarno zbóż i przetwory, tytoń i wyroby tytoniowe, cukier i wyroby cukiernicze, produkty mleczne oraz ryby i przetwory rybne. Eksport wymienionych grup towarowych wygenerował łącznie 63% wpływów uzyskanych z całego eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski.

Największy udział w wartości eksportu mięsa, przetworów mięsnych i żywca miały: mięso drobiowe (39% – 2,7 mld EUR), przetwory mięsne (24% – 1,7 mld EUR), mięso wołowe (23% – 1,6 mld EUR) i mięso wieprzowe (11% – 0,8 mld EUR). Za granicę sprzedano 1,47 mln ton mięsa drobiowego, o 2% (tj. 24,8 tys. ton) mniej niż przed rokiem. Wyeksportowano 372 tys. ton mięsa wołowego, o 2% mniej niż przed rokiem, głównie do krajów UE-27 (85%). Przychody uzyskane z eksportu tego asortymentu wzrosły o 14%, do 1,6 mld EUR. Sprzedano 411 tys. ton mięsa wieprzowego (o 4% więcej niż przed rokiem), za 754 mln EUR (o 3% mniej niż rok wcześniej).

W 2021 r., drugą pod względem wartości pozycję, z 13% udziałem w eksporcie produktów rolno-spożywczych z Polski, zajmowało ziarno zbóż i przetwory, których sprzedaż – w porównaniu z 2020 r. – zwiększyła się o 10%, do 4,7 mld EUR.

image3Odnotowano największą dynamikę wzrostu przychodów z eksportu produktów

mlecznych uzyskanych przez krajową branżę mleczarską od 2017 r. W 2021 r. wartość eksportu produktów mlecznych z Polski wyniosła 2,6 mld EUR (12,0 mld zł) i była o 13% większa niż w 2020 r.

Eksport cukru i wyrobów cukierniczych w 2021 r. wygenerował przychód w wysokości 2,8 mld EUR, co stanowiło 7% wpływów ze sprzedaży zagranicznej produktów rolno-spożywczych z Polski. Przychody z eksportu cukru i wyrobów cukierniczych były o 9% wyższe niż przed rokiem. Największy udział (87%) w przychodach uzyskanych z eksportu tej grupy towarowej miały wyroby cukiernicze, których wartość wywozu w 2021 r. osiągnęła 2,4 mld EUR i była o 7% wyższa niż w 2020 r.

W 2021 r. z Polski wyeksportowano 385 tys. ton ryb i przetworów rybnych, o 3% więcej niż przed rokiem. W tym czasie wartość eksportu tej grupy towarowej zwiększyła

się o 4%, do 2,4 mld EUR. Z kolei wpływy ze sprzedaży zagranicznej warzyw i przetworów warzywnych wyniosły 1,9 mld EUR i były o 7% większe niż w 2020 r. Wartość eksportu z Polski owoców i przetworów owocowych ukształtowała się na poziomie 1,7 mld EUR, o 15% wyższym niż przed rokiem,

Oprac. Aleksandra Szymańska

Źródła:

https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/pieniadze-i-prawo/eksport-polskiej-zywnosci-wart-ponad-30-mld-euro/

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter