Aktualności w rolnictwie

image10Polska jest dużym eksporterem żywności, dzięki czemu bezpieczeństwo bieżących dostaw nie będzie zagrożone. Należy się spodziewać znaczącego wzrostu cen oraz problemów w dostępie do żywności w innych krajach spowodowanych zmniejszeniem zasiewów na polach Ukrainy. Przed kryzysem Ukraina eksportowała rocznie 30 mln ton, głównie do krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Kolejną zmienną wpływającą na ceny żywności jest drastyczny wzrost cen gazu ziemnego, który przekłada się na koszty zakupu nawozów sztucznych.

Źródło: https://www.farmer.pl/fakty/minister-rolnictwa-polsce-nie-zabraknie-zywnosci,118147.html

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

image9Przemysł spożywczy został mocno nadwyrężony po wybuchu wojny w Ukrainie. Nastąpiły problemy w dostawie niektórych artykułów takich jak olej słonecznikowy oraz pozostałe oleje roślinne, składników do produkcji niektórych artykułów spożywczych.

Zaistniała sytuacja wymusiła zastosowanie dodatkowej informacji na etykietach i doinformowania konsumenta o zmianach składu produktów.

Dopuszczalne warunkowo sposoby informowania konsumenta uwzględniają indywidualne, czasowe podejście przy założeniu, że producent żywności  będzie w stanie udowodnić przyczynę zmiany surowca spowodowaną ograniczoną dostępnością danego surowca.

Informacja o substancjach lub produktach powodujących alergie lub reakcje nietolerancji muszą być zawsze zamieszczone na opakowaniu lub na załączonej do niego etykiecie.

Źródło: https://agronews.com.pl/artykul/znakowanie-zywnosci-opakowanej-w-zwiazku-z-brakiem-surowcow-z-ukrainy/

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

image8Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie dla pszczelarzy ogłoszony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dotyczy ona wsparcia dla przezimowanych rodzin pszczelich. Zgłoszenia są przyjmowane do 31 maja 2022 r. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

O dofinansowanie, podobnie jak w roku ubiegłym, mogą ubiegać się pszczelarze prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz posiadający numer ewidencji producentów nadany przez Agencję. Wsparcie wynosi 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przetrwać zimę.

Gotowe wnioski należy składać do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Można to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika, drogą pocztową lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Źródło:  https://agronews.com.pl/artykul/pszczelarze-moga-juz-ubiegac-sie-o-wsparcie-finansowe/

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

image7Podaż rzepaku w Polsce jest mniejsza niż popyt na ten surowiec. Polska nie jest samowystarczalna jeśli chodzi o zasoby rzepaku i wymagane jest uzupełnianie zapasów na rynkach zewnętrznych.

Wskaźnik samowystarczalności w produkcji rzepaku w sezonie 2020/2021 oceniono na poziomie 87 proc., tj. wyżej niż rok wcześniej, ale to zdecydowany spadek niż w sezonach 2013/2014–2015/2016. Prognozy na sezon 2021/2022 sugerują wzrost o jeden punkt procentowy czyli do poziomu 88 proc. 

W latach gospodarczych 2016/2017–2020/2021 eksport rzepaku z Polski wyniósł od 11 proc. do 15 proc. krajowego zbioru rzepaku. Największy udział eksportu w produkcji odnotowano w sezonie 2019/2020 – 15 proc. W sezonie 2021/2022 udział wywozu w zbiorach rzepaku prawdopodobnie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do poprzedniego sezonu i wyniesie około 11 proc.

Źródło: https://www.gospodarz.pl/aktualnosci/rosliny-oleiste/samowystarczalnosc-polski-na-unijnym-rynku-rzepaku.html

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter