W poszukiwaniu alternatywnych źródeł energii - biomasa

Jednym z głównych tematów, który pojawia się ostatnio na pierwszych stronach gazet jest kryzys energetyczny. Z wielu różnych powodów – zarówno politycznych, jak i ekologicznych przed Europą stoi wyzwanie zmiany źródeł energii elektrycznej. Ponieważ ceny energii rosną, także zwykli konsumenci coraz częściej zastanawiają się w jaki sposób obniżyć swoje rachunki. W znacznym stopniu dotyczy to również rolników.

image1Badania wskazują, że dla producentów rolnych, rachunki za prąd to 20, a czasem nawet 40 proc. wszystkich kosztów. Szczególnie dotyczy to większych i bardziej zmechanizowanych gospodarstw. Z tego powodu coraz więcej osób zastanawia się nad stosowaniem odnawialnych źródeł energii. Bardzo popularne stają się w ostatnim czasie panele fotowoltaiczne. Jednak nie jest to jedyny sposób na pozyskanie tańszego, a i bardziej ekologicznego prądu. Coraz częściej mówi się o wykorzystywaniu tzw. biomasy.

Biomasa powstaje w naturze, w wyniku fotosyntezy. Może to być substancja pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, która ulega biodegradacji. Jej stosowanie jest tym łatwiejsze, że można tu wykorzystywać produkty uboczne z rolnictwa. Coraz częściej powstają jednak plantacje roślin energetycznych. Jeszcze niedawno duży procent całej biomasy stanowiła biomasa leśna. Jednak w praktyce zamiast spalania odpadów, spalane były całe kłody drewna, co prowadziło do kolejnych wycinek drzew, zaburzało gospodarkę leśną i bardziej szkodziło niż pomagało. Z tego powodu dziś odchodzi się od tego typu biomasy.

Biomasa może występować w trzech stanach skupienia. Stałe produkty pochodzenia roślinnego służą przede wszystkim jako paliwa grzewcze. Z roślin można także pozyskiwać substancje ciekłe - biopaliwa lub alkohole roślinne. Takie paliwa mogą być dodatkami do paliw klasycznych lub całkiem oddzielnymi substancjami napędowymi. Istnieje też biomasa gazowa będąca wynikiem rozpadu odpadów organicznych. Wykorzystuje się ją do produkcji ciepła i energii elektrycznej.

Poza szerokim zastosowaniem biomasa ma wiele innych zalet. Jest ekologiczna i wspomaga ochronę środowiska, ponieważ przy jej spalaniu wytwarzana jest niewielka ilość dwutlenku węgla. Koszty jej wyprodukowania są niewielkie, a dodatkowo istnieje możliwość wykorzystania odpadów powstających podczas produkcji czy przetwórstwa. Ponadto można ją wytwarzać właściwie w każdym zakątku ziemi, daje więc większą niezależność energetyczną i nie wymaga drogiego i pochłaniającego energię transportu. W przypadku położenia dużego nacisku na ten rodzaj pozyskiwania energii, będzie to miało wpływ również na rolnictwo oraz  możliwości rozwoju dla przedsiębiorców, generując inwestycje, stymulując przemysł lokalny i tworząc nowe miejsca pracy. Natomiast mówiąc o wadach biomasy eksperci wymieniają dosyć niską wartość energetyczną – w porównaniu np. do węgla czy innych tego typu źródeł energii. Biomasa bywa także trudna w przechowywaniu czy transporcie.

Jak widać lista zalet jest znacznie dłuższa niż lista wad. Do stosowania tego źródła energii zachęca przede wszystkim łatwość jej pozyskiwania. Jako biomasa mogą służyć odpady drewniane, słoma, odchody zwierzęce, wodorosty i oleje roślinne. Z kolei jako rośliny energetyczne najczęściej sprawdzają się uprawiane w naszym kraju: wierzba wiciowa, topinambur czy różnego rodzaju trawy wieloletnie.

Z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na energię i paliwa, a w związku ze wzrostem popytu, rosną także ceny. Sytuacja ekologiczna, ale też przeróżne zawirowania polityczne utrudniają dostęp do wielu dotąd wykorzystywanych źródeł energii. Stąd konieczność racjonalnego gospodarowania tym, co mamy oraz poszukiwanie alternatywnych sposobów pozyskiwania tej energii. Biomasa wydaje się być w tym przypadku dobrym i łatwo dostępnym rozwiązaniem.

Tekst: Magdalena Trzaska

Źródła:

  1. eon.pl
  2. zielonydziennik.pl
  3. ekologia.pl
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter