Aktualności w rolnictwie

image6Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ARiMR, o oddłużenie gospodarstw rolnych. Nowe przepisy m.in. umożliwiają utworzenie spółki IT, która będzie obsługiwać ARiMR oraz pozwalają na oddłużenie gospodarstw rolnych. Zmiany opisują powołanie specjalnej jednostki, działającej w zakresie IT, zajmującej się utrzymaniem oraz ewaluacją systemów informatycznych.

Regulowana też będzie kwestia oddłużenia gospodarstw, których dotyczą długoletnie zadłużenia, gdzie odsetki przekraczają wielokrotnie kapitał podstawowy. W takim przypadku odsetki będą umarzane pod warunkiem spłaty kapitału.

Nowe przepisy pozwalają ponadto na rozszerzenie katalogu stanowisk w strukturze Agencji, które obsadzane są w drodze powołania, o stanowisko doradcy Prezesa ARiMR. Ustawa wprowadza także przepisy usprawniające funkcjonowanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Chodzi m.in. o rozwiązania dotyczące zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy czy skrócenie procesu uzupełnienia niedoborów kadrowych w Agencji.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących planów finansowych Agencji.

Źródło: https://www.agropolska.pl/prawo/nowelizacja-ustawy-o-arimr-z-podpisem-prezydenta,1071.html

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

image5Na rynku polskim ceny warchlaków mocno spadają. Po 18 kwietnia, polskie fermy oferowały warchlaki w wadze 20 kg w granicach od 250,00 do 340,00 zł/szt. Średnia cena to 295,00 zł/szt. wobec 301,54 zł/szt. w tygodniu poprzednim. Prosiaki fermowe o wadze 30 kg oscylowały cenowo w granicach 280,00 - 370,00 zł/szt. Cena średnia: 340,18 zł/szt. (przed tygodniem 343,86 zł/szt.).

W analogicznym okresie ubiegłego roku (19 kwietnia) średnia cena polskiego warchlaka (20 kg) wynosiła 284,33 zł/szt., a prosiaka w wadze 30 kg - 351,63 zł/szt.  Za prosiaka w wadze 30 kg importowanego z Danii średnia stawka zmalała o nieco ponad 11 zł/szt. Średnia wystawiana cena za duńskiego warchlaka w przedziale wagowym 25-30 kg to 321,24 zł/szt. wobec 332,33 zł/szt. tydzień wcześniej. W analogicznym okresie ubiegłego roku (19.04.2021 roku) średnia cena duńskiego warchlaka wynosiła 361,64 zł/szt.

Źródło: https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci/rynki-rolne/trzoda-chlewna/26582-18-04-2022-ceny-sprzedazy-warchlaka-krajowego-i-importowanego-stawki-spadaja-nawet-o-11-zl-szt

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

image41 kwietnia ruszył kolejny, już piąty nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa przeznaczony dla kół gospodyń wiejskich zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez ARiMR.

W tym roku jest do wykorzystania 70 mln zł. Kwota dotacji dla poszczególnego Koła uzależniona jest od liczby jego członków.

Od ubiegłego roku kwoty pomocy finansowej zwiększono o 2 tys. zł i wynoszą aktualnie one dla KGW liczących:

 • do 30 członków – 5 tys. zł,
 • od 31 do 75 członków – 6 tys. zł,
 • ponad 75 członków – 7 tys. zł.
 • Wsparcie finansowe będzie przyznawane zgodnie z kolejnością składania wniosków oraz będzie trwało do wyczerpania limitu środków. Pomoc finansowa musi być przeznaczona na realizację celów statutowych, do których należą:

  • prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich,
  • prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich,
  • wsparcie rozwoju przedsiębiorczości kobiet,
  • inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi,
  • upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych,
  • reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej,
  • rozwijanie kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

  Źródło: https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/pieniadze-i-prawo/kgw-moga-juz-skadac-wnioski-o-dotacje/

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

image2Zgodnie z informacją od KRUS, w wakacje ruszają kolejne turnusy bezpłatnych turnusów rehabilitacyjnych. W tym roku możliwość skorzystania z nich będą miały dzieci urodzone w latach 2007-2015. Podstawą do wzięcia udziału w tym projekcie jest ubezpieczenie w KRUS przynajmniej jednego z opiekunów prawnych dziecka

Dziecko kierowane jest na turnus rehabilitacyjny po pozytywnej kwalifikacji wniosku dokonanej przez regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego oddziału lub placówki terenowej KRUS. Pierwszeństwo wzięcia udziału w turnusie mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Na każdym turnusie rehabilitacyjnym zapewnione jest całodzienne wyżywienie, całodobowa opieka medyczna oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi zapewnia wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. W 2022 roku Kasa zorganizuje:

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu:

- Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu - Zdroju, dwa turnusy w terminach:

26.06-16.07.2022 r.

17.07-06.08.2022 r.

- Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, dwa turnusy w terminach:

11.07-31.07.2022 r.,

01.08-21.08.2022 r.

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami układu oddechowego:

- Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie, jeden turnus w terminie:

30.06-20.07.2022 r.,

- Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu - Zdroju, dwa turnusy w terminach:

14.07-03.08.2022 r.,

04.08-24.08.2022 r.,

- Centrum Rehabilitacji Rolników w Świnoujściu, jeden turnus w terminie:

11.08-31.08.2022 r.

Lista dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku dostępna jest w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Źródło: https://www.farmer.pl/finanse/kredyty-ubezpieczenia/krus-organizuje-w-tym-roku-bezplatne-turnusy-rehabilitacyjne-dla-dzieci-rolnikow,118152.html

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter